Menu

Transmenu powered by JoomlArt.com - Mambo Joomla Professional Templates Club


Designed by:
Joomla Templates
Komentarze
Udzia´┐Ż w zdarzeniach zwi´┐Żzanych z KONFERENCJ´┐Ż KLIMATYCZN´┐Ż ONZ
Jako organizacja lokalna, pozna´┐Żska, zajmuj´┐Żca si´┐Ż wymiernymi problemami miejskimi, r´┐Żnimy si´┐Ż od og´┐Żu NGOs’´┐Żw uczestnicz´┐Żcych w zdarzeniach wok´┐Ż Konferencji Klimatycznej ONZ. Chcemy przy jej okazji przede wszystkim upomnie´┐Ż si´┐Ż o ekologiczny, zr´┐Żwnowa´┐Żony rozw´┐Żj Poznania. W ´┐Żwiecie zurbanizowanym spos´┐Żb rozwoju miast ma wielki wp´┐Żyw na klimat i przyrod´┐Ż. Konferencja Klimatyczna jest niestety w Poznaniu traktowana g´┐Ż´┐Żwnie jako ´┐Żr´┐Żd´┐Żo korzy´┐Żci materialnych i presti´┐Żowych. Ma´┐Żo za´┐Ż m´┐Żwi si´┐Ż (a zw´┐Żaszcza robi, poza symbolicznymi gestami) o tym, czy i na ile Pozna´┐Ż jest rzeczywi´┐Żcie miastem ekologicznym, czy polityka rozwoju miasta i postawy mieszka´┐Żc´┐Żw s´┐Ż dla klimatu i ´┐Żrodowiska korzystne? Co zrobi´┐Ż, ´┐Żeby tak by´┐Żo?
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż