http://my-poznaniacy.org

Spalarnia
O co chodzi ze spalarni´┐Ż?
07.09.2009.

Czy na pewno spalarnia si´┐Ż nam op´┐Żaca?
Rzecz jest zbyt kosztowna - obecnie pisze si´┐Ż o kwocie 640 mln PLN na wybudowanie - ´┐Żeby w ogóle mog´┐Żo nie chodzi´┐Ż o pieni´┐Żdze. Zarówno nasze, mieszka´┐Żców, jako tych którzy inwestycj´┐Ż w du´┐Żym stopniu sfinasuj´┐Ż. Ale tak´┐Że pieni´┐Żdze do zarobienia na tak du´┐Żym przedsi´┐Żwzi´┐Żciu: samej realizacji inwestycji jak i na jej pó´┐Żniejszym funkcjonowaniu. Bo jak si´┐Ż du´┐Żo wydaje to i du´┐Żo si´┐Ż zarabia, aczkolwiek w tym przypadku nie musi zarabia´┐Ż ten co wk´┐Żada. W tej sprawie my´┐Żl´┐Ż, ´┐Że jako mieszka´┐Żcy nauczeni smutnym do´┐Żwiadczeniem aquanetowych inwestycji i horrendalnym nast´┐Żpnie wzrostem cen za wod´┐Ż, którzy musz´┐Ż jako´┐Ż sfinansowa´┐Ż wk´┐Żad w´┐Żasny miasta Poznania w spalarni´┐Ż, czyli ok. 300 mln PLN - mamy podstawy by´┐Ż bardzo podejrzliwi.

Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
O gospodarce ´┐Żmieciami we Wroc´┐Żawiu
06.09.2009.
Informacja udzielona przez p. Ewa Mazur, Rzecznik Prasow´┐Ż Zarz´┐Żdu Dróg i Utrzymania Miasta Wroc´┐Żawia w sprawie gospodarki odpadkami Wroc´┐Żawia.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Konsultacje czy PR z ludzk´┐Ż twarz´┐Ż?
06.09.2009.
Lech Mergler zada´┐Ż szereg wa´┐Żnych pyta´┐Ż. Z odpowiedziami by´┐Żo r´┐Żnie
Czym ró´┐Żni si´┐Ż pesymista od optymisty? Optymista na cmentarzu zamiast krzy´┐Ży widzi plusy. W nastroju wzajemnego nieporozumienia rozpocz´┐Ży si´┐Ż „konsultacje spo´┐Żeczne” w sprawie podpozna´┐Żskiej spalarni ´┐Żmieci.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Sortownia odpod´┐Żw komunalnych we Wroc´┐Żawiu
04.09.2009.
Jak to robi´┐Ż we Wroc´┐Żawiu cz. 2.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Czy pod Poznaniem b´┐Żdzie spalarnia?
03.09.2009.
Artyku´┐Ż z Gazety Wyborczej (02.09.2022) relacjonuj´┐Żcy pierwsze konsultacje w sprawie spalarni.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Pytania w sprawie spalarni
02.09.2009.
Pytania przedstawione podczas konsultacji spo´┐Żecznych.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Spalarnie: problem nie tylko w Poznaniu
12.08.2009.

W poniedzia´┐Żek 10 sierpnia br. rozpocz´┐Ży si´┐Ż w Poznaniu oficjalne konsultacje spo´┐Żeczne w sprawie budowy spalarni ´┐Żmieci. Poinformowa´┐Ży o tym wszystkie media. Jako stowarzyszenie jeste´┐Żmy stron´┐Ż w post´┐Żpowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji spalarni, obok m.in. Polskiego Klubu Ekologicznego,Gminy Czerwonak i Stow. Ekologiczna Gmina w Kozichg´┐Żowach. Uwa´┐Żamy, ´┐Że temat zosta´┐Ż podj´┐Żty od ko´┐Żca. Zach´┐Żcamy do lektury wczorajszych doniesie´┐Ż oraz innych materia´┐Żów nt spalarni ´┐Żmieci.

Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Zamierzaj´┐Ż na S.E.R.I.O walczy´┐Ż ze spalarniami ´┐Żmieci
12.08.2009.

Artyku´┐Ż z Dziennika Polskiego (Kraków, 21.07.2023) na temat ogolnopolskiego ruchu przeciwko spalarniom w Bia´┐Żymstoku, Krakowie, O´┐Żwi´┐Żcimiu, Opolu, Szczecinie i Warszawie.

Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Miasto: spalarnia to dobry pomys´┐Ż
12.08.2009.

Artyku´┐Ż z Gazety Wyborczej (11.08.2023) na temat spalarni.

Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Wrzesie´┐Ż 2009 > »
N P W ´┐Ż C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz´┐Żce wydarzenia

pon wrz 14 @09:00 - 11:00
Miejska Komisja d/s Wybor´┐Żw Osiedlowych
pon wrz 14 @02:00 - 04:00
Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
pon wrz 14 @04:00 - 06:00
Komisja Bud´┐Żetu i Finans´┐Żw oraz Rozwoju Gospodarczego