http://my-poznaniacy.org

Ziele� i �rodowisko
Spalarnie: problem nie tylko w Poznaniu
Spalarnia
12.08.2009.

W poniedzia�ek 10 sierpnia br. rozpocz�y si� w Poznaniu oficjalne konsultacje spo�eczne w sprawie budowy spalarni �mieci. Poinformowa�y o tym wszystkie media. Jako stowarzyszenie jeste�my stron� w post�powaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji spalarni, obok m.in. Polskiego Klubu Ekologicznego,Gminy Czerwonak i Stow. Ekologiczna Gmina w Kozichg�owach. Uwa�amy, �e temat zosta� podj�ty od ko�ca. Zach�camy do lektury wczorajszych doniesie� oraz innych materia�ów nt spalarni �mieci.

Czytaj ca�o��
 
Zamierzaj� na S.E.R.I.O walczy� ze spalarniami �mieci
Spalarnia
12.08.2009.

Artyku� z Dziennika Polskiego (Kraków, 21.07.2023) na temat ogolnopolskiego ruchu przeciwko spalarniom w Bia�ymstoku, Krakowie, O�wi�cimiu, Opolu, Szczecinie i Warszawie.

Czytaj ca�o��
 
Miasto: spalarnia to dobry pomys�
Spalarnia
12.08.2009.

Artyku� z Gazety Wyborczej (11.08.2023) na temat spalarni.

Czytaj ca�o��
 
460 tys. na przekonanie wrog�w spalarni
Pras�wka
12.08.2009.

Artyku� z G�osu Wielkopolskiego (11.08.2023) na temat spalarni.

Czytaj ca�o��
 
�le si� dzieje na Helu
Aktualno�ci
18.07.2009.
Stan z ubieg�ego roku
W mojej blisko 25 letniej dzia�alno�ci zwi�zanej z ochron� przyrody i �rodowiska, g�ównie w Polskim Klubie Ekologicznym, nie spotka�em si� z takim obrazem zdziczenia i dewastacji. Nie pomagaj� dyrektywy unijne, park krajobrazowy, Natura2000. Napór deweloperów na ka�dy kawa�ek ziemi na Pó�wyspie Helskim jest nie do zatrzymania
Czytaj ca�o��
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 12

Menu witryny

Kalendarium wydarze�

« < Wrzesie� 2009 > »
N P W C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz�ce wydarzenia

Brak wydarze�