http://my-poznaniacy.org

Nasze idee
Nie/cykliczny nie/satyryczny, nie/obiektywny nie/tygodnik*
Opinie
31.08.2009.
Wydarzenia tego tygodnia mog´┐Ż sprawi´┐Ż, ´┐Że wybuchnie to i owo. Fot. Krzysztof Ulas
Dzia´┐Żo si´┐Ż w tym tygodniu, oj dzia´┐Żo. Zreszt´┐Ż dzia´┐Ż si´┐Ż b´┐Żdzie si´┐Ż jeszcze niejedno. Ogólnie nerwów i z´┐Żo´┐Żci by´┐Żo co nie miara, cho´┐Ż niektórzy uznaj´┐Ż, ´┐Że warto by´┐Żo sobie ci´┐Żnienie podnie´┐Ż´┐Ż.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Pustostany: co dalej?
Prawo do miasta
12.08.2009.

Floryda
Wilda
W tym 32-kondygnacyjnym luksusowym wie´┐Żowcu na Florydzie mieszka – jak wida´┐Ż na zdj´┐Żciu po lewej – jedna rodzina. Globalny kryzys, który rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż od rynku nieruchomo´┐Żci, dosi´┐Żga równie´┐Ż nas, mimo, i´┐Ż deweloperzy oraz w´┐Żadze wci´┐Ż´┐Ż temu zaprzeczaj´┐Ż. Wystarczy pospacerowa´┐Ż si´┐Ż wieczorem po dopiero co wybudowanych osiedlach w Poznaniu, aby zobaczy´┐Ż, i´┐Ż ´┐Żwiat´┐Ża pal´┐Ż si´┐Ż w tam w nielicznych oknach (patrz zdj´┐Żcie po prawej).

Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Deweloperzy zjadaj´┐Ż miasta
Prawo do miasta
13.07.2009.
Polecamy artyku´┐Ż z Gazety Wyborczej, który pokazuje, i´┐Ż równie´┐Ż w Polsce powoli nadchodzi kres bezkarnej polityki deweloperskiej oraz, ´┐Że to w´┐Ża´┐Żnie silne ruchy obywatelskie s´┐Ż jedyn´┐Ż szans´┐Ż i nadziej´┐Ż na to, aby mieszka´┐Żcy mieli mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wspó´┐Żdecydowania o obliczu miast, w których ´┐Żyj´┐Ż.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Kryzys zaufania
Demokracja miejska
13.07.2009.
Ekonomiczne wyja´┐Żnienia kryzysu fiskalnego s´┐Ż m´┐Żtne. Kiedy 29 wrze´┐Żnia Kongres USA odrzuci´┐Ż 700-mld program ratunkowy, rynek polecia´┐Ż w dó´┐Ż o 477 punktów. Kiedy po paru dniach zmieni´┐Ż zdanie i program przyj´┐Ż´┐Ż, notowania spad´┐Ży o blisko 800 punktów. Wi´┐Żc co to jest? Kryzys kapita´┐Żowy? Nie, skoro wlanie kapita´┐Żu ma taki efekt jak wlanie benzyny do ognia. A teraz p´┐Żonie Europa.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Ludzie i tak zrobi´┐Ż swoje
Demokracja miejska
13.07.2009.

Prof. Hans-Dieter Klingemann, politolog, autor tezy, ´┐Że instytucje znacz´┐Ż mniej, ni´┐Ż nam si´┐Ż wydaje

Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Polska smuta
Demokracja miejska
13.07.2009.
Rozmowa z prof. Januszem Czapi´┐Żskim o kryzysie zaufania, nepotyzmie oraz dobrym i z´┐Żym kapitale spo´┐Żecznym
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Niespo´┐Żeczni bogac´┐Ż si´┐Ż wolniej
Demokracja miejska
13.07.2009.
- Z rozwojem spo´┐Żecze´┐Żstwa obywatelskiego bardzo mocno skorelowany jest sukces gospodarczy kraju. Dla gospodarki lepiej, kiedy ludzie s´┐Ż aktywni, kiedy ucz´┐Ż si´┐Ż nie tylko w szkole, ale i organizacjach, kiedy podejmuj´┐Ż wspólnie nowe wyzwania.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Prawo mieszka´┐Żc´┐Żw do miasta - to prawo naturalne
Prawo do miasta
12.07.2009.
Andreas Billert
Rozszerzona wersja wyst´┐Żpienia wyg´┐Żoszonego przez Dr. Andreasa Billerta, cz´┐Żonka  "My Poznaniacy", na spotkaniu Stowarzyszenia Kultura Miejska w dniu 18 czerwca 2009 w Gda´┐Żsku - Wrzeszczu
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Cha´┐Żupnicze spo´┐Żecze´┐Żstwo obywatelskie
Demokracja miejska
05.06.2009.
Mamy poczucie, ´┐Że musimy sami sobie udzierga´┐Ż to spo´┐Żecze´┐Żstwo obywatelskie, poniewa´┐Ż urz´┐Żdy i organizacje pozarz´┐Żdowe nie doceniaj´┐Ż naszej aktywno´┐Żci. Rozmowa z Ann´┐Ż Giz´┐Ż-Poleszczuk*
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 15

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Wrzesie´┐Ż 2009 > »
N P W ´┐Ż C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz´┐Żce wydarzenia

Brak wydarze´┐Ż