http://my-poznaniacy.org

Sprawy rowerowe
Nie bo nie w ZDMie
05.09.2009.
Fot. Przemys´┐Żaw Andrzejak
Dnia pi´┐Żtego wrze´┐Żnia odby´┐Żo si´┐Ż kolejne spotkanie zespo´┐Żu konsultacyjnego, wzorem poprzednich po raz kolejny okaza´┐Żo si´┐Ż, ze rowerzy´┐Żci nie maja ´┐Żadnych mo´┐Żliwo´┐Żci dzia´┐Żania, a wszelkie pro´┐Żby i postulaty s´┐Ż albo od razu odrzucane, albo po wst´┐Żpnej weryfikacji okre´┐Żlane jako niemo´┐Żliwe do zrealizowania.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Samochody: nasza "nowa tradycja"
26.08.2009.

W ci´┐Żgu ostatnich 5 lat Polska sta´┐Ża si´┐Ż z´┐Żomowiskiem Europy
W jednym z udzielonych ostatnio wywiadów, prezydent Grobelny stwierdzi´┐Ż, ´┐Że w Polsce “nie ma tradycji rowerowych” s´┐Ż natomiast tradycje samochodowe. Dane przytoczone przez Andrzeja Kublika (Gazeta Wyborcza 25 sierpnia 2009, ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż tekstu poni´┐Żej) stanowczo temu przecz´┐Ż. Samochód przesta´┐Ż by´┐Ż w Polsce towarem luksusowym dopiero w przeci´┐Żgu ostatnich pi´┐Żciu lat. Od momentu naszego wej´┐Żcia do Unii,  liczba samochodów w Polsce wzros´┐Ża niemal dwukrotnie. O ile Zachód stopniowo przesiada si´┐Ż na ekologiczne hybrydy, tak Polacy je´┐Żd´┐Ż´┐Ż dzi´┐Ż autami, które w „starej” Unii uznawane s´┐Ż za wraki. A´┐Ż dwie trzecie polskich samochodów ma ponad 10 lat. Efekty tego wida´┐Ż, a raczej czu´┐Ż, w coraz bardziej zanieczyszczonych spalinami miastach. W tym ´┐Żwietle, kuriozalna jest teza prezydenta Grobelnego, który utrzymuje, ´┐Że "je´┐Żli zamkniemy ´┐Żródmie´┐Żcie dla ruchu ko´┐Żowego, to ono umrze." Powolna agonia ´┐Żródmie´┐Żcia zdaje si´┐Ż by´┐Ż nieunikiona w przypadku gdy obecny trend rozwoju motoryzacji w Polsce zostanie utrzymany. Zanim udusimy si´┐Ż spalinami, mo´┐Że warto rozwa´┐Ży´┐Ż alternatywne rozwi´┐Żzania komunikacyjne, takie jak transport publiczny czy rowerowy. Rowery s´┐Ż od dziesi´┐Żcioleci powszechnym ´┐Żrodkiem transportu w Polsce – wbrew temu, co twierdzi prezydent Grobelny. Stary Marych je´┐Żdzi´┐Ż przecie´┐Ż rowerem, a nie dwudziestoletnim audi. Podobnie, tradycje masowej komunikcji zbiorowej s´┐Ż w Polsce o wiele bogatsze ni´┐Ż nowa tradycja zakorkowanych samochodami osobowymi miast. Najwy´┐Ższy czas, aby te tradycje rozpozna´┐Ż i przystosowa´┐Ż nasze miasta do zrównowa´┐Żonej - oraz o wiele bardziej estetycznej - komunikacji. 

Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Zesp´┐Ż rowerowy obradowa´┐Ż...
12.08.2009.

fot. Ryszard Rakower

Sprawozdanie z posiedzenia Rowerowego Zespo´┐Żu Konsultacyjnego, które odby´┐Żo si´┐Ż 5 sierpnia 2009 roku.

Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
To´┐Żmy si´┐Ż nagadali
19.07.2009.

Jak relacjonowali´┐Żmy w artykule po´┐Żwi´┐Żconym lipcowemu spotkaniu Rowerowego Zespo´┐Żu Konsultacyjnego, umówili´┐Żmy si´┐Ż z dyrektorem Zarz´┐Żdu Dróg Miejskich Jackiem Szuka´┐Ż´┐Ż na robocze spotkanie w mniejszym zespole. Odby´┐Żo si´┐Ż ono dziesi´┐Żtego lipca i mia´┐Żo na celu przedstawienie naszych postulatów, a tak´┐Że poznanie zapatrywa´┐Ż drogowców na sposób funkcjonowania samego Zespo´┐Żu.

Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Uwagi SRM do planu przebudowy ulicy Przybyszewskiego
07.06.2009.
Micha´┐Ż Beim z SRM z ca´┐Ż´┐Ż pewno´┐Żci´┐Ż jest drogowym profesjonalist´┐Ż
Poni´┐Żej prezentujemy opinie autorstwa specjalistów z Sekcji Rowerzystów Miejskich na temat remontu ulicy Przybyszewskiego i zwi´┐Żzanej z tym budowy ´┐Żcie´┐Żki rowerowej.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Rowerzy´┐Żci debatowali
07.06.2009.
Rowerzy´┐Żci t´┐Żumnie przybyli na spotknie z ZDM
´┐Żrodowe spotkanie Rowerowego Zespo´┐Żu Konsultacyjnego zorganizowanego przy ZDMie rozpocz´┐Żo si´┐Ż trz´┐Żsieniem ziemi. Pó´┐Żniej oczywi´┐Żcie napi´┐Żcie stale ros´┐Żo. W salce konferencyjnej Zarz´┐Żdu Dróg Miejskich spotkali si´┐Ż przedstawiciele kilkunastu organizacji rowerowych wype´┐Żniaj´┐Żc j´┐Ż po brzegi.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 
Protok´┐Ż ze spotkania, kt´┐Żre odby´┐Żo si´┐Ż w dniu 6 maja 2009 r. z Rowerowym Zespo´┐Żem Konsultacyjnym
07.06.2009.
Temat spotkania: Problemy zwi´┐Żzane z ruchem rowerowym na terenie miasta Poznania, okre´┐Żlenie celów i za´┐Żo´┐Że´┐Ż Rowerowego Zespo´┐Żu Konsultacyjnego w Poznaniu Spotkanie odby´┐Żo si´┐Ż z inicjatywy Zarz´┐Żdu Dróg Miejskich w dniu 6maja 2009r. o godzinie 9.00.
Czytaj ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż
 

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Wrzesie´┐Ż 2009 > »
N P W ´┐Ż C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz´┐Żce wydarzenia

´┐Żro wrz 16 @05:00 - 08:00
II tura konsultacji w sprawie spalarni ´┐Żmieci
czw wrz 17 @05:00 - 08:00
II tura konsultacji w sprawie spalarni ´┐Żmieci