http://my-poznaniacy.org

Kim jeste´┐Żmy
04.10.2008.

Jeste´┐Żmy stowarzyszeniem skupiaj´┐Żcym grupy mieszka´┐Żców Poznania , których ´┐Ż´┐Żczy ch´┐Ż´┐Ż wspierania drugiego filaru wspó´┐Żczesnej demokracji – DEMOKRACJI OBYWATELSKIEJ. Chcemy dzia´┐Ża´┐Ż na rzecz wspó´┐Żpracy DEMOKRACJI INSTYTUCJONALNEJ, w tym Rady Miasta Poznania i jej komisji z obywatelami – wyborcami.
 

Nasz´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż rozumiemy jako istotny element spo´┐Żecznej, demokratycznej kontroli w´┐Żadzy.  Chcemy informowa´┐Ż o konfliktach i pomóc w ich rozwi´┐Żzaniu, aby organy administracji dzia´┐Ża´┐Ży zawsze kompetentnie i demokratycznie, ekologicznie i zgodnie z naszymi wspólnymi, europejskimi warto´┐Żciami. 

 

Cele Stowarzyszenia My-Poznaniacy to:


1. Dzia´┐Żanie na rzecz zrównowa´┐Żonego rozwoju miasta Poznania i aglomeracji pozna´┐Żskiej.
2. Rozpoznawanie problemów lokalnych spo´┐Żeczno´┐Żci i ró´┐Żnych ´┐Żrodowisk oraz wspó´┐Żpraca z w´┐Żadzami miasta w ich rozwi´┐Żzywaniu.
3. Ochrona godnych warunków ´┐Życia mieszka´┐Żców oraz dzia´┐Żania na rzecz ich poprawy.
4. Budowanie powi´┐Żza´┐Ż pomi´┐Żdzy ró´┐Żnymi grupami mieszka´┐Żców w celu poznawania problemów w ró´┐Żnych rejonach Poznania.
5. Uczestnictwo w formu´┐Żowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji.
6. Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwi´┐Żzywania lokalnych i ´┐Żrodowiskowych problemów.
7. Wypracowanie praktyki konsultacji spo´┐Żecznych dotycz´┐Żcych d´┐Żugofalowych dzia´┐Ża´┐Ż inwestycyjnych dotycz´┐Żcych spo´┐Żeczno´┐Żci lokalnych i ogólnomiejskich.
8. Kszta´┐Żtowanie obywatelskich kompetencji spo´┐Żeczno´┐Żci lokalnych i ´┐Żrodowisk spo´┐Żecznych w dziedzinach zwi´┐Żzanych z funkcjonowaniem Poznania.
9. Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich dzia´┐Żaniach instytucjonalnych maj´┐Żcych wp´┐Żyw na warunki ´┐Życia spo´┐Żeczno´┐Żci lokalnych i ´┐Żrodowisk spo´┐Żecznych w Poznaniu.
10. Budowanie poparcia spo´┐Żecznego dla dzia´┐Ża´┐Ż nakierowanych na wa´┐Żne potrzeby ogó´┐Żu mieszka´┐Żców.
11. Wspieranie zrównowa´┐Żonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania korzystnego ich wp´┐Żywu na klimat, powietrze, wod´┐Ż, gleb´┐Ż, warunki ´┐Życia i zdrowia mieszka´┐Żców oraz na równowag´┐Ż przyrodnicz´┐Ż. 
12. Ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególno´┐Żci terenów zieleni stanowi´┐Żcych zasoby dost´┐Żpne wszystkim mieszka´┐Żcom.
Komentarze
Dodaj nowy Szukaj
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Tytu´┐Ż:
UBBCode:
       
 
 
 
Prosz´┐Ż wpisa´┐Ż kod antyspamowy widoczny na obrazku.
Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Wrzesie´┐Ż 2009 > »
N P W ´┐Ż C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz´┐Żce wydarzenia

´┐Żro wrz 09 @11:30 - 01:30
Komisja Ochrony ´┐Żrodowiska i Rewitalizacji
´┐Żro wrz 09 @04:00 - 08:00
Komisja Polityki Przestrzennej