http://my-poznaniacy.org

Pustostany: co dalej?
12.08.2009.

Floryda
Wilda
W tym 32-kondygnacyjnym luksusowym wie´┐Żowcu na Florydzie mieszka – jak wida´┐Ż na zdj´┐Żciu po lewej – jedna rodzina. Globalny kryzys, który rozpocz´┐Ż´┐Ż si´┐Ż od rynku nieruchomo´┐Żci, dosi´┐Żga równie´┐Ż nas, mimo, i´┐Ż deweloperzy oraz w´┐Żadze wci´┐Ż´┐Ż temu zaprzeczaj´┐Ż. Wystarczy pospacerowa´┐Ż si´┐Ż wieczorem po dopiero co wybudowanych osiedlach w Poznaniu, aby zobaczy´┐Ż, i´┐Ż ´┐Żwiat´┐Ża pal´┐Ż si´┐Ż w tam w nielicznych oknach (patrz zdj´┐Żcie po prawej).

 

 

 

 

 

Jedn´┐Ż z najpilniej strze´┐Żonych informacji w Poznaniu jest liczba pustostanów. Prawdopodobnie jest ich ca´┐Żkiem sporo. Dotychaczas nie stanowi´┐Żo to problemu. Spora cz´┐Ż´┐Ż nowowybudowanych mieszka´┐Ż w ogole nie by´┐Ża zamieszkana bo ich warto´┐Ż´┐Ż i tak sz´┐Ża w gór´┐Ż razem z ca´┐Żym rynkiem nieruchomo´┐Żci. Wystarczy´┐Żo kupi´┐Ż nowe mieszkanie, poczeka´┐Ż rok czy dwa i potem odsprzeda´┐Ż je ze sporym zyskiem. Lepiej by´┐Żo nawet, ´┐Żeby w mi´┐Żdzyczasie nikt tam nie mieszka´┐Ż, bo wtedy mieszkanie sz´┐Żo jako nowe. Szacuje si´┐Ż, cho´┐Ż nie ma tutaj oficjalych danych, ´┐Że pustostany stanowi´┐Ży co najmniej kilkana´┐Żcie procent ca´┐Żego polskiego rynku.

Jak pisze portal Bankier.pl, horendalny wzrost cen mieszka´┐Ż mi´┐Żdzy 2004 a 2007 rokiem w Polsce „ma swoje ´┐Żród´┐Żo nie tylko w poakcesyjnej fali agresywnej spekulacji mieszkaniami w ´┐Żrodkowo-Wschodniej Europie, ale - w przypadku Polski - w kulminacji poda´┐Ży tanich kredytów hipotecznych, które b´┐Żd´┐Ż sp´┐Żacane (a raczej coraz cz´┐Żciej nie sp´┐Żacane...) na przestrzeni nast´┐Żpnych niemal dwóch pokole´┐Ż.” To dlatego nieprawdziwe jest zdanie, które pad´┐Żo ostatnio na posiedzeniu komisji samorz´┐Żdowej, ´┐Że „to deweloperzy buduj´┐Ż nam mieszkania”. Deweleperzy buduj´┐Ż mieszkania nie nam a bankom, bo to one kupuj´┐Ż nieruchomo´┐Żci, gdy my bierzemy od nich kredyt. Mo´┐Żna uwa´┐Ża´┐Ż si´┐Ż za w´┐Ża´┐Żciciela mieszkania dopiero wtedy, gdy si´┐Ż kredyt sp´┐Żaci. A to nast´┐Żpi w najlepszym razie za kilkana´┐Żcie lub nawet kilkadziesi´┐Żt lat.

Wiele z obecnie realizowanych inwestycji mieszkaniowych powsta´┐Żo na bazie oblicze´┐Ż, które nie maj´┐Ż ju´┐Ż racji bytu. Otrzymanie kredytu dzisiaj jest o wiele trudniejsze ni´┐Ż rok temu. W ten sposób jeszcze wi´┐Żksza liczba osób zosta´┐Ża pozbawiona jakichkolwiek nadzieji na w´┐Żasne "eM". Jednocze´┐Żnie, stopniowe wycofywanie si´┐Ż zagranicznego kapita´┐Żu z Polski najprawdopodobniej oznacza, ´┐Że coraz wi´┐Żcej nowych budynków b´┐Żdzie przypomina´┐Ż ten na Florydzie. Co wi´┐Żcej, spora cz´┐Ż´┐Ż (w maju szacowana na ponad pó´┐Ż miliiona) Polaków ma ju´┐Ż problemy ze sp´┐Żacaniem zaci´┐Żgni´┐Żtych kredytów. Czy zatem podziel´┐Ż los tych, których pozna´┐Żski magistrat chce wyrzuci´┐Ż do blaszanych kontenerów?

W niektórych miastach, tak jak w ´┐Żodzi, sektor publiczny wyci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż deweloperów z tarapatów. ´┐Żódzki Uniwersytet Medyczny postanowi´┐Ż przerobi´┐Ż luksusowy apartamentowiec, którego budowa stan´┐Ża na trzecim pi´┐Żtrze bo wiadomo by´┐Żo, ´┐Że nikogo nie b´┐Żdzie sta´┐Ż na kupno w nim mieszkania, na równie luksusowy akademik. Jednak´┐Że nie b´┐Żdzie on dost´┐Żpny dla zwyk´┐Żych studentów – tylko dla zagranicznych, którzy p´┐Żac´┐Ż za studia medyczne w Polsce grube tysi´┐Żce. Jednocze´┐Żnie, b´┐Żdzie to, nota bene, pierwszy akademic wybudowany w Polsce od 7 lat – ostatni powsta´┐Ż na zlecenie warszawskiej SGGW w 2002 r. Pokazuje to wy´┐Ż´┐Żcznie jak bardzo budownictwo mieszkaniowe w naszym kraju nastawione jest na osi´┐Żganie zysku, a nie zapewnianie ludziom tego, co im si´┐Ż nale´┐Ży – dachu nad g´┐Żow´┐Ż za godziw´┐Ż i przyst´┐Żpn´┐Ż cen´┐Ż.

Kryzys obdarzy´┐Ż nas nieoczekiwanie mieszkaniow´┐Ż kl´┐Żsk´┐Ż urodzaju. Deweloperzy nie s´┐Ż ju´┐Ż tak bardzo zaintersowani budowaniem mieszka´┐Ż jak kiedy´┐Ż, a tego, co postawili, nie b´┐Żd´┐Ż ju´┐Ż mogli sprzeda´┐Ż, bo banki wycofuj´┐Ż si´┐Ż z rynku nieruchomo´┐Żci. Potrzebna jest wi´┐Żc ´┐Żwiadoma i konsekwentna polityka mieszkaniowa ze strony miasta. Inaczej b´┐Żdziemy wcia´┐Ż mieli rosn´┐Żc´┐Ż liczb´┐Ż pustostanów z jednej strony, a z drugiej coraz szersz´┐Ż rzesz´┐Ż ludzi pozostaj´┐Żcych bez szans na w´┐Żasne mieszkanie, albo i wr´┐Żcz na bruku. Wydawanie pieni´┐Żdzy na kampanie reklamowe, które maj´┐Ż nas przekona´┐Ż, ´┐Że nie mamy w´┐Żasnych domów z wyboru, jak to ostatnio czyni´┐Ży pozna´┐Żskie w´┐Żadze, prowadzi w dok´┐Żadnie odwrotnym kierunku. Ani zaklinanie rzeczywisto´┐Żci, ani niewidzialna r´┐Żka rynku, nie spowoduj´┐Ż, ´┐Że do pustych mieszka´┐Ż wprowadz´┐Ż si´┐Ż rodziny.

Nie ma - i mo´┐Że d´┐Żugo nie b´┐Żdzie - lepszego momentu na zadanie sobie pytania: co dalej? Jak napisa´┐Ża ostatnio Naomi Klein:

"Stajemy w obliczu pytania: czy powinni´┐Żmy ratowa´┐Ż okr´┐Żt - najwi´┐Żkszy piracki okr´┐Żt, jaki kiedykolwiek istnia´┐Ż – przed zatoni´┐Żciem, czy zatopi´┐Ż go i zast´┐Żpi´┐Ż statkiem o mocnej budowie – takim, w którym ka´┐Żdy znajdzie miejsce dla siebie? Takim, który nie wymaga rytualnego oczyszczenia, w trakcie którego wyrzucamy naszych przyjació´┐Ż i s´┐Żsiadów za burt´┐Ż, by ocali´┐Ż ludzi w pierwszej klasie. Takim, który rozumie, ´┐Że Ziemia nie ma miejsca, by wszyscy ´┐Żyli lepiej i lepiej, ale ma miejsce, by wszystkim ´┐Ży´┐Żo si´┐Ż dobrze.”

 

Kacper Pob´┐Żocki

 

 

 

 

 

 

fot górne. AP, ´┐Żród´┐Żo: msnbc.msn.com

fot. dolne, Kacper Pob´┐Żocki

 

 

Komentarze
Dodaj nowy Szukaj
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Tytu´┐Ż:
UBBCode:
       
 
 
 
Prosz´┐Ż wpisa´┐Ż kod antyspamowy widoczny na obrazku.
Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
« poprzedni artyku´┐Ż   nast´┐Żpny artyku´┐Ż »

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Wrzesie´┐Ż 2009 > »
N P W ´┐Ż C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Nadchodz´┐Żce wydarzenia

´┐Żro wrz 09 @11:30 - 01:30
Komisja Ochrony ´┐Żrodowiska i Rewitalizacji
´┐Żro wrz 09 @04:00 - 08:00
Komisja Polityki Przestrzennej