http://my-poznaniacy.org

Nie bo nie w ZDMie
05.09.2009.
Fot. Przemys´┐Żaw Andrzejak
Dnia pi´┐Żtego wrze´┐Żnia odby´┐Żo si´┐Ż kolejne spotkanie zespo´┐Żu konsultacyjnego, wzorem poprzednich po raz kolejny okaza´┐Żo si´┐Ż, ze rowerzy´┐Żci nie maja ´┐Żadnych mo´┐Żliwo´┐Żci dzia´┐Żania, a wszelkie pro´┐Żby i postulaty s´┐Ż albo od razu odrzucane, albo po wst´┐Żpnej weryfikacji okre´┐Żlane jako niemo´┐Żliwe do zrealizowania.

Dlaczego? Nie, bo nie.

Takie odpowiedzi padaj´┐Ż na zadane pytania, a  konsultacje z ZDM-em coraz bardziej przypominaj´┐Ż rozmowy z ma´┐Żym dzieckiem. Nie ma ´┐Żadnych sensownych argumentów za odrzuceniem naszych postulatów. ´┐Żrodowe spotkanie by´┐Żo wyj´┐Żtkowo krótkie, trwa´┐Żo tylko pó´┐Żtorej godziny. Na dzie´┐Ż dobry ka´┐Żdy z uczestników otrzyma´┐Ż prezent, ostatnio dostali´┐Żmy biuletyny informacyjne o „´┐Żwietnych” ´┐Żcie´┐Żkach rowerowych, tym razem wr´┐Żczono nam opaski odblaskowe. Jak to pó´┐Żniej rowerzy´┐Żci wywnioskowali mog´┐Ż si´┐Ż przyda´┐Ż by, nie zosta´┐Ż rozjechanym przez samochody na „Szamarzewie” przy ograniczonym bezpiecze´┐Żstwie przejazdu.

Po tym wst´┐Żpie naczelnik ZDM-u odniós´┐Ż si´┐Ż do postulatów z poprzedniego spotkania, które jak zwykle zosta´┐Ży odrzucone z powodu zaistnia´┐Żych przyczyn: brak czasu na ponowne przygotowanie projektu, remontu,  a nie przebudowy ulicy. Kontra pasy te´┐Ż poleg´┐Ży jako niebezpieczne. Rowerzy´┐Żci i tak nie je´┐Żd´┐Ż´┐Ż po nich tak jak powinni, dowiedzieli´┐Żmy si´┐Ż od naczelnika. Postulaty zespo´┐Żu po raz kolejny zosta´┐Ży ´┐Żle zrozumiane i odpowied´┐Ż nie, bo nie naczelnikowi jako´┐Ż sama si´┐Ż wyps´┐Ża. Po raz kolejny zabrak´┐Żo konkretów, a osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków nie by´┐Ży osi´┐Żgalne. S´┐Żowa naczelnika mia´┐Ży by´┐Ż wystarczaj´┐Żc´┐Ż odpowiedzi´┐Ż na nasze pytania. Rozp´┐Żta´┐Żo si´┐Ż piek´┐Żo. Rowerzy´┐Żci kontra Pan Eugeniusz Bayer i jego kompan Pan Andrzej Billert, oznaczaj´┐Ż mnóstwo emocji, a k´┐Żótnia przypomina´┐Ża regularn´┐Ż bitw´┐Ż. Na jednym kra´┐Żcu ubitej ziemi dwa strzelaj´┐Żce na zmian´┐Ż dzia´┐Ża wytoczone przez  ZDM, z drugiej za´┐Ż,  armia rowerzystów (chyba wszystkim przypomnia´┐Żo si´┐Ż, ´┐Że dzie´┐Ż wcze´┐Żniej by´┐Ża rocznica wybuchu wojny).Z czasem emocje opad´┐Ży i uda´┐Żo si´┐Ż uzyska´┐Ż zapewnienia, ´┐Że na nast´┐Żpne spotkania dostaniemy w ko´┐Żcu  pisemne odpowiedzi na nasze postulaty.

Nast´┐Żpnym punktem spotkania by´┐Żo omówienie i wprowadzenie poprawek do planowanej budowy ´┐Żcie´┐Żki rowerowej na ulicy Szamarzewskiego.  Niewiele mogli´┐Żmy poradzi´┐Ż,  gdy´┐Ż prace si´┐Ż ju´┐Ż rozpocz´┐Ży, a poza tym projekt by´┐Ż gotowy ju´┐Ż w maju, a przypominam, ´┐Że jest wrzesie´┐Ż, zreszt´┐Ż i tak ZDM nie wiedzia´┐Ż,  który projekt jest aktualny, poniewa´┐Ż ogl´┐Żdali´┐Żmy zupe´┐Żnie inny ni´┐Ż  przedstawiony w przetargu na przebudow´┐Ż ulicy.

Mimo tych kilku k´┐Żód rzuconych nam po raz kolejny pod nogi i tak przedstawili´┐Żmy postulaty dotycz´┐Żce miedzy innymi ´┐Żcie´┐Żki rowerowej budowanej z kostki brukowej. ZDM podobno wnioskowa´┐Ż o asfalt, ale ile w tym prawdy i kto ma interes w tym, ´┐Że znów ma by´┐Ż kostka tego si´┐Ż nie dowiedzieli´┐Żmy, gdy´┐Ż odpowiedzialny jest za to pion inwestycyjny, który jeszcze nigdy nie mia´┐Ż okazji zaszczyci´┐Ż nas swoj´┐Ż obecno´┐Żci´┐Ż. Innym elementem jest nieci´┐Żg´┐Żo´┐Ż´┐Ż ´┐Żcie´┐Żki rowerowej od Przybyszewskiego do szpitalnej. Fragment dochodz´┐Żcy do Szamotulskiej jest po obu stronach drogi, a dalej znika. Na pytanie, dlaczego nie mo´┐Żna zbudowa´┐Ż chocia´┐Ż z jednej strony z uwagi na szpital znajduj´┐Żcy si´┐Ż  po stronie po´┐Żudniowej pad´┐Ża odpowiedz: „bo to bez sensu budowa´┐Ż z jednej strony”, dlaczego zatem na Przybyszewskiego by´┐Żo to sensowne, a nasze pro´┐Żby o wybudowanie po obu stronach odrzucone? Na tym fragmencie jest dopuszczony ruch po ulicy i b´┐Żd´┐Ż elementy spowalniaj´┐Żce ruch np. znak ograniczaj´┐Żcy pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż do 30 km/h, ale kiedy ?? Tego nikt nie wie, mo´┐Że jak pojawia si´┐Ż tam wypadki (st´┐Żd opaski odblaskowe). Postulaty dotyczy´┐Ży te´┐Ż zjazdu z ulicy Bednarskiej o której projektant zapomnia´┐Ż stawiaj´┐Żc tam barierki, a tak´┐Że pro´┐Żba o obni´┐Żenie kraw´┐Żników  do zera jak na pozosta´┐Żych remontowych ulicach.

Pod koniec spotkania rozmawiali´┐Żmy na temat poszerzenia strefy parkowania na Je´┐Życe i mo´┐Żliwo´┐Żci wp´┐Żyni´┐Żcia na umiejscowienie kontra pasów na kilku tamtejszych ulicach, a tak´┐Że o poprawie jako´┐Żci ´┐Żcie´┐Żek rowerowych na starówce i wype´┐Żnieniu kocich grzbietów mieszank´┐Ż asfaltowo-kauczukow´┐Ż. By´┐Ży to jednak by´┐Ży tylko lu´┐Żne rozmowy i jest, niestety, ma´┐Żo prawdopodobne, ´┐Że Zarz´┐Żd b´┐Żdzie je bra´┐Ż w najbli´┐Ższym czasie pod uwag´┐Ż. Skoro pisemne wnioski s´┐Ż blednie odczytywane, to co dopiero wypowiadane s´┐Żowa, które tak szybko uciekaj´┐Ż z pami´┐Żci.

Miejmy jednak nadzieje , ´┐Że nasza walka przyniesie skutki i co spotkanie b´┐Żdzie nam si´┐Ż udawa´┐Żo co´┐Ż wyrwa´┐Ż z tej wartowni jak´┐Ż jest ZDM. Miejmy równie´┐Ż niep´┐Żonn´┐Ż nadziej´┐Ż, ´┐Że w ko´┐Żcu nasze spotkania przestan´┐Ż by´┐Ż walk´┐Ż, a zaczn´┐Ż by´┐Ż korzystn´┐Ż dla obu stron wspó´┐Żprac´┐Ż.

Kolejne spotkanie rowerowe 7 pa´┐Żdziernika 2009

Przemys´┐Żaw Andrzejak

Komentarze
Dodaj nowy Szukaj
Napisz komentarz
Nick:
E-mail:
 
Tytu´┐Ż:
UBBCode:
       
 
 
 
Prosz´┐Ż wpisa´┐Ż kod antyspamowy widoczny na obrazku.
Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
nast´┐Żpny artyku´┐Ż »

Menu witryny

Kalendarium wydarze´┐Ż

« < Wrzesie´┐Ż 2009 > »
N P W ´┐Ż C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Naszym okiem


Marsz Klimat Teraz

Nadchodz´┐Żce wydarzenia

pon wrz 14 @09:00 - 11:00
Miejska Komisja d/s Wybor´┐Żw Osiedlowych
pon wrz 14 @02:00 - 04:00
Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki
pon wrz 14 @04:00 - 06:00
Komisja Bud´┐Żetu i Finans´┐Żw oraz Rozwoju Gospodarczego