Metodyka inwentaryzacji jerzyków.

Stworzyliśmy metodykę prowadzenia inwentaryzacji jerzyka w Poznaniu. Inwentaryzacje mają dać informację na które bloki inwestorzy prowadząc prace ociepleniowe muszą zwrócić szczególną uwagę, w żaden sposób nie wyręczają z obowiązku przeprowadzenia pełnego raportu i inwentaryzacji. Ma to być narzędzie do zwracania szczególnej uwagi na te ptaki. Osoby chcące pomóc przy inwentaryzacji prosimy o kontakt, wystarczy podać…

Continue reading

Zabudowa w cennym przyrodniczo zakątku nad jeziorem Kierkim Małym

IMG_8755

Kika osób z naszego stowarzyszenia było z wizytą na terenie zagrożonym zabudową przy jeziorze Kierskim Małym. Zdjęcia pochodzą z wizyty. W obszarze chronionego krajobrazu któremu jak widać na tym terenie wybito zęby poprzez brak zakazu lokalizowania zabudowy 100 m od zbiorników i cieków wodnych, znajdują się m.in. lęgowiska ptaków, a teren jest bardzo cenny widokowo…

Continue reading