Szklarka uchwalona.
Krzysztof Ulas ([email protected])   
środa, 10 lutego 2010

Dwa tygodnie temu cieszyli się zwolennicy utworzenia parku na Ratajach. W ogólnej ekscytacji uciekła uwadze druga, także ważna wiadomość. Na tej samej sesji, Radni Miasta Poznania uchwalili Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: „Strumień Szklarka”.

 

Wymieniony ciek wodny swoje koryto ma w bardzo malowniczej okolicy, znajdującej się w antoninku i mogącej poszczycić się występowaniem wielu ciekawych gatunków roślin. Szklarka ciągnie się od wiaduktu, przebiegającego nad ulicą Światopełka, aż po maltę.

Projektanci z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej uwzględnili ten fakt przy opracowywaniu planu. Należy podkreślić, że cała procedura toczyła się z wydatnym udziałem społeczności lokalnej. Ludzie interesowali się, przychodzili na spotkania konsultacyjne i składali szereg wniosków. W trakcie trwania procedury okazało się, że kilka osób z Łodzi i Krakowa uważa, że na terenie objętym MPZP powinny stanąć maszty telefonii komórkowej. Ostatecznie projektantka znalazła rozsądne wyjście i umieściła jeden na peryferiach terenu w miejscu gdzie nie powinien nikomu przeszkadzać.

 

Najważniejsza gra toczyła się o ograniczenie zabudowy na tym terenie. Udało się i w efekcie powstanie spora przestrzeń publiczna, na której dopuszczono lokalizację ławek, ścieżek itp. Kto się planował tam pobudować? Przede wszystkim spółdzielnia mieszkaniowa ze Swarzędza. Więcej na ten tematu tutaj. Poza tym deweloper z Krakowa planował zlokalizowanie na tym terenie osiedla domów. Temu pierwszemu wydania warunków zabudowy odmówiono, ten drugi ma warunki zabudowy uchylone przez SKO. Komisja Polityki Przestrzennej, a później Radni Miasta Poznania zdecydowali, że warto ten teren chronić. Stowarzyszenie My-Poznaniacy było zaangażowane w proces powstawania tego planu, a wcześniej w imieniu mieszkańców występowało jako uczestnik na prawach strony w postępowaniach administracyjnych w sprawie wydawania warunków zabudowy. Urząd uwzględnił  nasz punkt widzenia odmawiając ich wydania.

W imieniu mieszkańców dziękujemy za przychylność dla ich wizji tego terenu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii przedstawiającej urok omawianej okolicy.

Krzysztof Ulas

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: wtorek, 27 lipca 2010 11:50