Uchwała jakiej dawno nie było
Norber Napieraj Radny Miasta Poznania   
sobota, 13 lutego 2010

Szanowni czytelnicy.

Niżej przedstawiamy tekst listu, jaki wystosował do naszego stowarzyszenia Radny Miasta Poznania Norbert Napieraj. Załączamy również projekt samej uchwały. Ta propozycja jest nową jakością w postrzeganiu partycypacji społecznej w procesie zarządzania Miastem

 

 

 

Szanowni Państwo,

W tym tygodniu złożyłem w Biurze Rady Miasta Poznania projekt uchwały zmieniającej Statut Miasta Poznania. Proponowana przeze mnie zmiana ma na celu rozszerzenie katalogu podmiotów posiadających wobec Rady Miasta Poznania inicjatywę uchwałodawczą o grupę mieszkańców Poznania, posiadających prawa wyborcze w wyborach do Rady Miasta Poznania. Proponowane rozwiązanie stanowi wyjście naprzeciw swoistemu deficytowi społecznej partycypacji w procesie podejmowania decyzji przez organy władzy publicznej, w tym przez organy samorządu terytorialnego. Przyznanie mieszkańcom prawa inicjatywy uchwałodawczej może wzmocnić wciąż nie tak silne jakbyśmy chcieli instytucje społeczeństwa obywatelskiego i jeszcze bardziej zaktywizować Poznaniaków wokół spraw dla nich istotnych.

Wierzę również, że inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu świadomości i wiedzy mieszkańców dotyczącej samorządu oraz przyczyni się do promocji idei samorządności jako takiej, co ma swój istotny wydźwięk w roku, w którym będziemy obchodzić 20. rocznicę odrodzenia polskiego samorządu.

Proponowane rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w wybranych polskich gminach, zarówno małych, jak i w miastach o charakterze metropolitalnym.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z proponowanymi przeze mnie rozwiązaniami oraz zgłaszanie ewentualnych uwag.  

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian znajdzie Pan Przewodniczący w załączniku do uchwały oraz w  uzasadnieniu.

Łączę wyrazy szacunku

 


Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 16 sierpnia 2010 17:01