Wzmocnijmy kompetencje !
Stanisław Schupke   
środa, 27 maja 2009
Czy Radni dadzą osiedlowym kolegom większe kompetencje?
We wstępie do Projektu Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania, autorzy projektu prof. Jerzy Regulski oraz Dominik Górski przedstawiają iż pojęcie Samorząd oznacza że ludzie rządzą się sami. Jego kompetencja opiera się na założeniu że mieszkańcy określonego obszaru stanowią świadomą swych potrzeb i celów wspólnotę, zdolną do samodzielnego zarządzania własnymi sprawami o charakterze lokalnym

Koncepcja  reformy jednostek pomocniczych przedstawiona przez w/w autorów w szczegółowej wersji nie została jednak zaaprobowana i przyjęta do wprowadzania w życie zgodnie przez większość radnych miasta Poznania. Prezydent m. Poznania chcąc jednak przeprowadzić reformę jednostek pomocniczych jeszcze w tej kadencji ( najpóźniej do lutego 2010 roku ) powołał Doraźną Komisję Rady Miasta Poznania ds. Reformy Jednostek Pomocniczych. Komisja ta w której składzie zasiedli radni miasta Poznania z różnych opcji politycznych chcą wspólnie z przedstawicielami Rad Osiedli. (a jest ich w tej chwili 68), przeanalizować możliwości, zasady kompetencji oraz formy finansowania ,i wypracować wspólny projekt będący lepszym modelem jednostki pomocniczej, w której mieszkańcy danej społeczności ( a są to nasze małe ojczyzny ) będą w pełni czuli się gospodarzami z większa możliwością decydowania.

Aby wyjść na przeciw temu przedsięwzięciu w dniach 18-19-20 maja br. W Urzędzie Miasta  odbyły się spotkania konsultacyjne Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania z przedstawicielami osiedli.

Przewodniczący Komisji radny Mariusz Wiśniewski oraz dwóch v-ce przewodniczących radny Andrzej Bielerzewski oraz radny Tomasz Lewandowski aby bardziej wsłuchać się w problemy z jakimi muszą się borykać rady osiedli podzielili rady osiedli na trzy grupy-  Osiedla peryferyjne o zabudowie willowej znajdujące się przy granicach miasta np. Antoninek -Zieliniec-Kobylepole  czy Ławica. Osiedla z zabudową mieszaną np. Żegrze, Osiedla Ratajskie itp. Oraz trzecia grupa rad osiedli to osiedla śródmiejskie np.Wilda , Stare Miasto itp..

Przedstawiciele rad osiedli oraz mieszkańcy Poznania mogli wypowiedzieć się co do oceny obecnego zakresu zadań i kompetencji jednostek pomocniczych

- oceny obecnego sposobu finansowania zadań jednostek pomocniczych

- oceny obecnej obsługi administracji jednostek pomocniczych

- oceny istniejącego układu terytorialnego jednostek pomocniczych

- oraz wskazania innych problemów zauważonych przez Rady Osiedli w obecnym systemie jednostek pomocniczych w Poznaniu.

W każdym z tych trzech spotkań można było się dowiedzieć o problemach na styku mieszkańcy- Rada Osiedla  oraz Rada Osiedla - Rada Miasta, oraz wiele ciekawych  propozycji wypływających z doświadczenia samorządowców .

Pytania jakie zadawali sobie obecni na tych spotkaniach to:

- Jaki model jednostek pomocniczych jest nam ( mieszkańcom) najbliższy

- Które zadania o charakterze lokalnym powinny być priorytetami jednostek pomocniczych w Poznaniu

- Jak powinien wyglądać system finansowania jednostek pomocniczych w Poznaniu

- Czy jest możliwe zwiększenie realnych kompetencji jednostek pomocniczych w Poznaniu przy zachowaniu obecnego układu terytorialnego 68 osiedli, które są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości.

Nie będę państwa nudził szczegółami ale zapewniam że dyskusja była merytoryczna i rzeczowa pokazująca  wszystkie strony dzisiejszej działalności rad osiedli oraz jej możliwości.

Myślę że jeżeli w kolejnych etapach przygotowywania tej reformy będą brane pod uwagę wszystkie propozycje i doświadczenia nas mieszkańców jak również doświadczenia z działalności tzw. modelu w Łodzi lub Krakowa gdzie przystosowano ustawę o jednostkach pomocniczych do możliwości i potencjału danego terenu, dojdziemy do lepszego funkcjonowania na szczeblu takim jakimi są jednostki pomocnicze. Będziemy czuli się wtedy gospodarzami naszego terenu - naszej „ małej ojczyzny” co w konsekwencji będzie korzystne dla nas wszystkich.

WIęcej o reformie tutaj

Stanisław Schupke

Fot. Krzysztof Ulas

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 01 czerwca 2009 18:18