ROD Ustronie
Przyjdzie Rodzinny Ogród Działkowy USTRONIE, czyli działki muszą odejść..
Krzysztof Ulas   
czwartek, 04 marca 2010 18:42
Niedawno w prasie codziennej ukazał się szereg artykułów związanych mniej lub bardziej luźno z tematyką ogródków działkowych. Były głosy sprzeczne, bowiem jedni stanęli po stronie działkowców, inni stanowczo opowiedzieli się po stronie rozwoju, zabudowy i ogólnie zwolnienia miejsca pod cele wyższe. To na marginesie obiektywizmu mediów...

 

Więcej…
 
Skarga członków ROD Ustronie na prezesa okręgu ogródków Działkowych, Zdzisława Śliwę
[email protected]   
czwartek, 04 marca 2010 08:38

Poniżej prezentujemy treść pisemnej skargi na Zdzisława Śliwę, prezesa okręgowego zarządu ogródków działkowych. Wystosowali ją członkowie ROD ustronie, oburzeni jego postawą w obliczu żądań środowisk piłkarskich i spółki Euro 2012.Skarga pozostała bez odpowiedzi. W styczniu bieżącego roku wystosowane zostało kolejne pismo, przypominające.

Więcej…
 
Pismo działkowców do Rady Miasta, przekazane do Ryszarda Grobelnego i odpowiedź Ryszrda Grobelnego
[email protected]   
czwartek, 04 marca 2010 08:34

Szanowni Państwo, w załączeniu, poniżej prezentujemy treść dwóch pism. Pierwsze z nich to dokumenty wysłany do Przewodniczącego Rady Miasta, Grzegorza Ganowicza, przekazane przez niego Prezydentowi Miasta Poznania Ryszardowi Grobelnemu. Drugie to odpowiedź Prezydenta. 

Więcej…