Kongres Ruchów Miejskich
W ciągu ostatnich kilku lat w większości polskich miast zaczęły aktywizować się oddolne grupy mieszkańców, chcących odgrywać istotną rolę w współtworzeniu miasta. Pomimo krótkiego stażu, wiele z tych organizacji stało się już ważnym podmiotem w odbywającej się lokalnej debacie publicznej. Niejednokrotnie okazało się jednak, iż działanie lokalne jest niewystarczające by efektywnie rozwiązać istotne dla miast problemy – stąd pojawiło się już kilka inicjatyw opartych na współdziałaniu różnych ruchów miejskich na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Aby tą współpracę pogłębić postanowiliśmy zorganizować Kongres Ruchów Miejskich.

Zapoznaj się z listą 48 organizacji-uczestników Kongresu oraz przeczytaj ich szczegółowy opis, zobacz plakat Kongresu, skopiuj jego logo, przeczytaj informację dla mediów oraz szczegółowy z program Kongresu.

Informujemy, iż wstęp na Kongres mają wyłącznie wcześniej zarejestrowani uczestnicy i obserwatorzy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przedkongresowymi w następujących działach:Partycypacja obywatelska - materiały
Piotr Kucharski   
piątek, 10 czerwca 2011 12:44
Realizując nakreślony cel Kongresu Ruchów Miejskich, polegający na „sformułowaniu skoordynowanych w skali kraju pytań-postulatów do kandydatów na posłów i senatorów (przejście do debaty w mediach krajowych) w ramach wspólnego, przedwyborczego projektu ruchów miejskich z całego kraju”, spróbujmy wypracować wspólne stanowisko w zakresie postawionych poniżej pytań. Polscy politycy, bez względu na przynależność partyjną, zajęci bieżącą walką polityczną, nie zauważają istotnych zmian w świadomości obywateli i materialnej rzeczywistości - „przechodzą obok” potrzeb obywateli. Władze samorządowe, uwikłane w układy z lokalnym biznesem, traktują miasto, jako spółkę z o.o. Po 22 latach wolności, nadszedł czas na zmianę myślenia o rozwiązywaniu problemów miasta za pomocą „niewidzialnej ręki” rynku. Miasto to przede wszystkim przestrzeń publiczna i społeczna.
Więcej…
 
Problematyka metropolitalna i transport - materiały
Włodzimierz Nowak   
piątek, 10 czerwca 2011 12:15
Szybki rozwój gospodarczy i zwiększenie dynamiki procesów inwestycyjnych wywołały i zintensyfikowały szkodliwe tendencje suburbanizacyjne w polskich miastach. Obecnie pojęciem miasta jako obszaru o określonej funkcji społecznej należy określać obszar często wielokrotnie przekraczający powierzchnię samego obszaru administracyjnego miasta. W rezultacie narastania procesów suburbanizacji kolejne obszary niezabudowane podlegają urbanizacji często poprzez chaotyczne i rabunkowe zagarnianie krajobrazów niezurbanizowanych. Kapitały inwestycyjne coraz silniej zaczynają odpływać na peryferie i do gmin podmiejskich, a w mieście powstaje ich deficyt przy jednoczesnym skumulowania się czynników pogarszających warunki funkcjonowania i jakość życia. To wszystko dzieje się przy równoczesnym zwiększeniu się długookresowych kosztów funkcjonowania całych organizmów miejskich, które muszą z pieniędzy podatników finansować kosztowną infrastrukturę miejską.
Więcej…
 
Rewitalizacja miast - materiały
Hanna Brendel   
piątek, 10 czerwca 2011 07:47
Kwestie rewitalizacji są jednym z ważniejszych oraz najbardziej zapóźnionych i zaniedbanych problemów w działalności państwa i władz polskich miast, ale też jedną z dziedzin budzących zainteresowanie badaczy, lokalnych grup społecznych i organizacji pozarządowych. Praca zespołu do spraw rewitalizacji na Kongresie ma doprowadzić przede wszystkim do wymiany doświadczeń różnych miast i do nawiązania współpracy, a także określenia sposobów skutecznego wprowadzenia - po raz kolejny - tego problemu do debaty publicznej. Integracja różnych środowisk może w dalszej perspektywie doprowadzić do wprowadzenia ustawy rewitalizacyjnej, a także opracowania strategii wyjaśniania zasad prawidłowej rewitalizacji w samorządach, grupach branżowych i wśród mieszkańców, co stworzy grunt do zapoczątkowania rewitalizacji i odwrócenia procesu degradacji polskich miast.

Więcej…
 
Przesłanie do Uczestników Kongresu Ruchów Miejskich w Poznaniu 18-19.06.2011
Andreas Billert   
środa, 08 czerwca 2011 00:49

Uważam Wasz KONGRES za wydarzenie o pierwszorzędnym i przełomowym znaczeniu, gdyż wyraża on wolę budowy ustroju politycznego, opartego na emancypacji społeczeństwa obywatelskiego. Wyraża wolę emancypacji politycznej społeczności miejskich. Wiemy, że miasta, stanowią dzisiaj obszary decydujące o rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej.
Więcej…
 
Lista uczestników Kongresu
Redakcja   
poniedziałek, 06 czerwca 2011 06:37
Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę 46 organizacji (z Gdańska, Gliwic, Gniezna, Lublina, Katowic, Koszalina, Krakowa, Łodzi, Opola, Podkowy Leśnej, Poznania, Rumii, Sopotu, Warszawy, Wrocławia,  Sulechowa i Szczecina), które dotychczas zgłosiły swój udział w Kongresie. Jednocześnie przypominamy, iż jedynie zapisy nadesłane drogą mailową (na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) będą traktowane jako zgłoszenia udziału. Ze względów logistycznych zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca br.  Również ze względów logistycznych (zarezerwowanie niezbędnej liczby miejsc), udział w Kongresie mogą brać tylko te osoby, które wcześniej się zarejestrowały. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie, oprócz własnych danych osobowych, również organizację, którą Państwo reprezentują. Przedstawiciele mediów, eksperci oraz wszyscy, którzy nie reprezentują konkretnych ruchów lub organizacji miejskich, mogą wziąć udział w kongresie jako obserwatorzy (mający wstęp na wszystkie części Kongresu, ale bez ewentualnego prawa głosowania w sytuacjach decyzyjnych).
Więcej…
 
Kongres Ruchów Miejskich w Poznaniu, 18-19 czerwca br. DLACZEGO, PO CO, JAK?
Lech Mergler   
niedziela, 05 czerwca 2011 00:48

Organizujemy Kongres ruchów i organizacji miejskich, żeby zrobić kolejny krok w działaniach na rzecz naszych miast – polegający na intensyfikacji współpracy tych organizacji i próbie zaplanowania nacisku na polityków, aby zaczęli dostrzegać miasta i ich potrzeby.

Więcej…
 
Solidarnie
Krzysztof Nawratek   
piątek, 03 czerwca 2011 13:40

Jeśli mógłbym czegoś życzyć nadchodzącemu Kongresowi Ruchów Miejskich, to właśnie tego – oparcia swoich działań na świadomości, że obok nas żyją inni ludzie, którzy nie są naszymi wrogami.

Więcej…
 
My-Mieszczuchy
Kacper Pobłocki   
czwartek, 02 czerwca 2011 11:39

Skąd pomysł na Kongres Ruchów Miejskich? O tym w rozmowie Joanny Erbel z Kacprem Pobłockim, która ukazała się w "Notesie na 6 tygodni" Fundacji Bęc Zmiana oraz na portalu Krytyki Politycznej.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Strona 3 z 3