Wybory: skanujemy kandydatów i szykujemy debatę
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
poniedziałek, 26 września 2011Po inicjacji ogólnopolskiej Miejskiego Skanera Wyborczego (15.09 br. w Warszawie), rozpoczęliśmy finalizowanie skanera wyborczego w jego aplikacji dla Poznania. Wracają wypełnione ankiety i kończą się przygotowania Miejskiej Debaty Wyborczej, z czołowymi kandydatami do Sejmu.
Dlaczego i po co?


Dla przypomnienia podstawowej idei, która leży też u podstaw zwołania Kongresu Ruchów Miejskich, a którą dobrze mieć cały czas na uwadze – zaangażowanie i naszego Stowarzyszenia i wielu innych organizacji miejskich w te wybory parlamentarne ma służyć naszej lokalnej, miejskiej działalności.

Zdaliśmy sobie wspólnie sprawę, że wiele przeszkód w działaniach na rzecz naszych miast, i organizacji społecznych, i władz, bierze się z nietrafnych ogólnopolskich uregulowań prawnych, ich braku lub też błędnych albo nieistniejących polityk krajowych, których nie sposób "przeskoczyć" lokalnie. Być może zbyt często powtarzamy, jako przykłady: brak państwowej polityki miejskiej (miasto upada, ale to nie problem państwa…); brak ustawy rewitalizacyjnej i metropolitalnej; potrzeba zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zanim chaos przestrzenny nas wykończy; niedopuszczalne projekty legislacyjne (prezydenckie), które zmniejszą podmiotowość mieszkańców miast (referenda lokalne, inicjatyw uchwałodawcze, spadek znaczenia rad miast); trzeba poprawić ustawę o pomocy społecznej, bo liczba bezdomnych na miejskich ulicach wzrośnie skokowo… i szereg innych.

Poznański Miejski Skaner Wyborczy

Tworząc poznański skaner wyborczy do dwunastu pytań uzgodnionych jako wspólnie zadawane kandydatom w kilkunastu miastach w całym kraju – dodaliśmy pięć. Poza pytaniem o konieczność interwencji na szczeblu rządowym (sejmowym?) w sprawie dalszego losu bazy F16 na Krzesinach, której nieszczęsna lokalizacja zatruwa życie całej aglomeracji i blokuje rozwój przestrzenny miasta, pozostałe nasze pytania dotyczą kwestii legislacji ogólnopolskich. Ale w takich obszarach życia, zwłaszcza miejskiego, które w Poznaniu odczuliśmy wyraźnie, stąd silna motywacja, by „coś z tym zrobić”.

Stąd w skanerze poznańskim pytanie o ordynację wyborczą do rad dużych miast (uzyskaliśmy blisko 10% głosów w wyborach do rady miasta i ani jednego mandatu, co trudno pojąć, a tym bardziej wytłumaczyć wyborcom). Stąd pytanie o zmiany w systemie pomocy społecznej, jako że Poznań jest o krok od obniżenia standardów publicznych w tym zakresie, organizując na wielką skalę eksmisje na bruk i do kontenerów. Stąd pytanie o ustawę o dostępie do informacji publicznej, bo nawet w ramach „starej”, zdecydowanie chwalonej ustawy wygrane z władzami procesy sądowe nie gwarantowały bycia poinformowanym, a co dopiero teraz, po okrojeniu naszych praw przez nową... A w obliczu chronicznej niewydolności systemu komunikacyjnego, odpływu z Poznania mieszkańców tuż za granicę miasta, brak ustawy metropolitalnej jest niepokojący.

Jak to działa?

Zaproszenie do wypełnienia ankiety Skanera zostało skierowane na początku minionego tygodnia do wszystkich komitetów wyborczych zarejestrowanych w Poznaniu. Poprosiliśmy komitety o przekazanie ankiet kandydatom do parlamentu, a tym z którymi mamy odrębne kontakty – prośbę wysłaliśmy bezpośrednio. Ankiety wypełnione nadal spływają, w dużej przewadze z komitetów partii już w parlamencie obecnych: PO, SLD i PiS. Konkurencji co pomniejszej nie zależy na dodatkowym kontakcie z wyborcami?

Liczymy się, że nie wszyscy kandydaci odpowiedzą na zaproszenie do samodzielnego zeskanowania się przed wyborcami. Z ponad setki kandydatów tylko część naprawdę prowadzi kampanię wyborczą, generalnie dość niemrawą. Ale nie będziemy ukrywać, kto reaguje, a kto ignoruje działania wyborców mające na celu lepsze poznanie kandydatów na parlamentarzystów. Skaner nie jest anonimowy, jego wyniki zostaną upublicznione, bo taki jest jego sens – lepsze zorientowanie jak największej liczby wyborców w „ofercie” kandydatów. Dowiedzą się oni, co kandydaci myślą i jak wyborców traktują.

Dla uniknięcia chaosu komunikacyjnego i ewentualnych „fałszywek”, staramy się odbierać ankiety od kandydatów przez komitety wyborcze lub bezpośrednio – od tych, z którymi mamy odrębne kontakty. Jeżeli jednak zdarzyłoby się, iż ktoś z Państwa kandydatów nie otrzymał ankiety żadną z dróg – może nam odpowiedzieć bezpośrednio, w ciągu 3-4 najbliższych dni. W tym celu załączamy plik „Zaproszenie do skanera wyborczego” zawierający wszelkie niezbędne informacje, w tym kontaktowe, oraz formularz z pytaniami Poznańskiego Miejskiego Skanera Wyborczego.

Debata z kandydatami

Prezentacja wyników skanowania kandydatów do parlamentu nastąpi podczas Miejskiej Debaty Wyborczej
5 października o godz. 18:00 w klubie Meskalina na Starym Rynku. Otrzymaliśmy potwierdzenie udziału od kandydatów z list trzech głównych partii, czyli najprawdopodobniej w debacie bezpośredni udział wezmą kandydaci PiS, PO i SLD do Sejmu. Tematyka debaty dotyczy pytań miejskiego skanera, jest więc ograniczona, nie będziemy dyskutować o całym spectrum problemów politycznych, które istotne są w wyborach.
Skoncentrujemy się na pytaniu, czego polskie miasta, w tym także Poznań, potrzebują od władz krajowych, rządu, Sejmu, żeby były one w stanie rozwiązywać swoje problemy i dobrze się rozwijać się. Czyli – co myślą na ten temat kandydaci do Sejmu i co w związku z tym zechcą przedsięwziąć po wyborach, wygranych jak najbardziej?

Celem debaty jest zorientowanie wyborców, jaki stosunek do nabrzmiałych problemów miast, wymagających rozwiązań na szczeblu krajowym, mają i poszczególni kandydaci i całe ugrupowania polityczne. Jest ona oczywiście OTWARTA DLA MIESZKAŃCÓW Poznania, czyli wyborców, których serdecznie od teraz zapraszamy.

Szczegółowe informacje o uczestnikach, scenariuszu, przebiegu debaty, szczegółowej tematyce przedstawimy wkrótce.


Oprac. L. Mergler


Załączniki:

Zaproszenie do skanera wyborczego
Poznański Miejski Skaner Wyborczy

Słowa kluczowe:kongres

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2011 22:02