Rewitalizacja


Rewitalizacja miast - materiały
Hanna Brendel   
piątek, 10 czerwca 2011 07:47
Kwestie rewitalizacji są jednym z ważniejszych oraz najbardziej zapóźnionych i zaniedbanych problemów w działalności państwa i władz polskich miast, ale też jedną z dziedzin budzących zainteresowanie badaczy, lokalnych grup społecznych i organizacji pozarządowych. Praca zespołu do spraw rewitalizacji na Kongresie ma doprowadzić przede wszystkim do wymiany doświadczeń różnych miast i do nawiązania współpracy, a także określenia sposobów skutecznego wprowadzenia - po raz kolejny - tego problemu do debaty publicznej. Integracja różnych środowisk może w dalszej perspektywie doprowadzić do wprowadzenia ustawy rewitalizacyjnej, a także opracowania strategii wyjaśniania zasad prawidłowej rewitalizacji w samorządach, grupach branżowych i wśród mieszkańców, co stworzy grunt do zapoczątkowania rewitalizacji i odwrócenia procesu degradacji polskich miast.

Więcej…