Ustawa Metropolitalna


Problematyka metropolitalna i transport - materiały
Włodzimierz Nowak   
piątek, 10 czerwca 2011 12:15
Szybki rozwój gospodarczy i zwiększenie dynamiki procesów inwestycyjnych wywołały i zintensyfikowały szkodliwe tendencje suburbanizacyjne w polskich miastach. Obecnie pojęciem miasta jako obszaru o określonej funkcji społecznej należy określać obszar często wielokrotnie przekraczający powierzchnię samego obszaru administracyjnego miasta. W rezultacie narastania procesów suburbanizacji kolejne obszary niezabudowane podlegają urbanizacji często poprzez chaotyczne i rabunkowe zagarnianie krajobrazów niezurbanizowanych. Kapitały inwestycyjne coraz silniej zaczynają odpływać na peryferie i do gmin podmiejskich, a w mieście powstaje ich deficyt przy jednoczesnym skumulowania się czynników pogarszających warunki funkcjonowania i jakość życia. To wszystko dzieje się przy równoczesnym zwiększeniu się długookresowych kosztów funkcjonowania całych organizmów miejskich, które muszą z pieniędzy podatników finansować kosztowną infrastrukturę miejską.
Więcej…