Oświadczenie ws ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
czwartek, 01 września 2011


Na sesji Rady Miasta Poznania 30.08 br. uchwalono Stanowisko-apel o konieczności ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji. Identyczne postulaty zawierały Tezy o Mieście przyjęte przez Kongres Ruchów Miejskich. Dlatego na tej sesji Andrzej Białas, prezes zarządu My-Poznaniacy wygłosił oświadczenie popierające to Stanowisko, z ofertą wsparcia działań na rzecz takiej ustawy.
OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA MY-POZNANIACY

dotyczące Stanowiska Rady Miasta Poznania o konieczności podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju miast i rewitalizacji


Szanowni Radni, Mieszkańcy Poznania,
z satysfakcją witamy inicjatywę rady miasta przynoszącą apel o ustawę o rozwoju miast i rewitalizacji, wyrażając przekonanie, nie od dziś, o wielkiej wadze takiej ustawy. Podzielamy treść proponowanego Stanowiska rady miasta i jego uzasadnienie. Cieszy nas przywołanie Karty Lipskiej i odwołanie do europejskich standardów jakości miast.
Popieramy tę inicjatywę i zaangażujemy się w dalsze działania na rzecz jej ostatecznego sfinalizowania przez władze ustawodawcze.

W szczególności:

1. Mamy nadzieję, że to Stanowisko – apel do władz ustawodawczych – stanie się głosem całej rady miasta, do którego przyłączy się klasa polityczna Poznania, niezależnie od politycznych i organizacyjnych odrębności. My, poznaniacy, bylibyśmy dumni, gdyby ta inicjatywa wychodząca z Poznania była jednym głosem społeczności naszego miasta niezależnie od naturalnych różnic. Bowiem zapotrzebowanie na prawne zabezpieczenie działań na rzecz rozwoju miast i programów rewitalizacyjnych ma charakter wyzwania cywilizacyjnego i pozostaje bez związku z codziennością politycznych sporów i ekspresji różnic. To jedno z takich wyzwań, które może i powinno nas wszystkich łączyć we współdziałaniu, i niech przynajmniej w naszym Poznaniu połączy.

2. Przypominamy, że identyczne w przesłaniu były Tezy o Mieście uchwalone przez ogólnopolski Kongres Ruchów Miejskich zorganizowany w Poznaniu z inicjatywy naszego Stowarzyszenia 18-19 czerwca br. Tezy te były następnie wręczone władzom największych polskich miast podczas akcji przybijania Tez do drzwi ratuszy 29 czerwca br. Kongres Ruchów Miejskich w obecnej kampanii parlamentarnej będzie przekonywał kandydatów do Sejmu i Senatu do zajęcia się m.in. ustawą rewitalizacyjną. Otwiera to pole do współdziałania. Warto łączyć siły, by mieć większe szanse na sukces legislacyjny w nowym Sejmie i Senacie. Jesteśmy gotowi przekonywać uczestników Kongresu do zachęcania rad innych miast do poparcia apelu Rady Miasta Poznania.

3. Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa nie może obejść się bez udziału organizacji społecznych, w tym zwłaszcza ruchów i organizacji miejskich, branżowych organizacji fachowców (architektów, urbanistów, socjologów…) oraz innych podmiotów społecznych, działających na rozmaitych polach na rzecz rozwoju miast i jakości życia w nich. W szczególności istotne byłoby uczestnictwo tych wszystkich organizacji w opracowaniu projektu legislacji dotyczącej rozwoju miast i rewitalizacji. Ze swej strony deklarujemy zaangażowanie i gotowość współdziałania w sprawie udziału organizacji społecznych w realizacji tej inicjatywy: zarówno w skali kraju, poprzez Kongres Ruchów Miejskich, jak i lokalnie, w Poznaniu.


Z wyrazami szacunku

Stowarzyszenie MY-POZNANIACY

Poznań, 30 sierpnia 2011 r.


Do przeczytania:

1. Tezy o Mieście przyjęte przez Kongres Ruchów Miejskich w Poznaniu 18-19 czerwca br.

2. Stanowisko Rady Miasta Poznania o konieczności podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju i rewitalizacji miast.

3. Uzasadnienie stanowiska rady miasta.


Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: czwartek, 01 września 2011 23:48