II Kongres Rewitalizacji Miast – o polskiej rewitalizacji
Marek Nowak   
poniedziałek, 13 sierpnia 2012


 

 W niedzielę w Krakowie rozpoczął się II Kongres Rewitalizacji Miast. Impreza
 odnosząca się do jednego z najbardziej znaczących dla rozwoju miast w Polsce
 problemu, w niekórych miastach wręcz dramatycznego.Problematyka rewitalizacji miast cieszy się w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem i jest gorąco dyskutowana. Można tu mówić o sporze, wpisującym się doskonale w ideologiczne dyskusje, toczone na temat rynkowej rzeczywistości, która pozostawia trwałe ślady w życiu społecznym Polaków od ponad 20 lat.

Nie jest to oczywiście spór pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem, choć w centrum dyskusji (z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę) znajduje się status własności prywatnej w mieście i zakres tego, co w mieście jest wspólne lub, jak kto woli, wspólnotowe. Zapewne kontrowersyjność zagadnienia sprawiła, że wciąż nie mamy ustawy rewitalizacyjnej, podczas, gdy równocześnie ogromne środki miasta wydatkują na projekty rewitalizacyjne (tak oczywiście jest również w Poznaniu).

Obydwa fakty sprawiają, że o rewitalizacji warto rozmawiać, a ta rozmowa przybiera coraz bardziej zinstytucjonalizowany kształt.

W połowie września tego roku (12-14 września) odbywa się w Krakowie II Kongres Rewitalizacji Miast, który ma tytuł: Rewitalizacja jako narzędzie rozwoju ekonomicznego i społecznego.

Jest to międzynarodowa konferencja gromadząca praktyków i badaczy kontynuujących dyskusje o problemach rewitalizacji miast w Polsce i Europie Centralnej.  Jak deklarują organizatorzy (Instytut Rozwoju Miast z Krakowa): zwrócą uwagę na problemy ekonomiczne i społeczne procesu rewitalizacji oraz powiązanie rewitalizacji z polityką rozwoju miast. Sens spotkania jest więc względnie praktyczny i w jakimś zakresie edukacyjny.

Znaczący udział urzędników miejskich wskazuje, że jest to impreza legitymizowana przez władze samorządowe. Z drugiej strony można zaobserwować znacznie mniejszy udział przedstawicieli ruchów miejskich w imprezie, co wskazuje na pewien przechył idei kongresu w kierunku „akademickiej niekontrowersyjności”. Biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy problemu wypada jednak bliżej się przyjrzeć krakowskiemu wydarzeniu i potraktować udział w nim jako swego rodzaju probierz trendów i szansę na zagregowanie rozproszonej wiedzy na temat ożywiania miast w naszym kraju i regionie. Szczegóły nt. konferencji i możliwości udziału w nim osoby zainteresowane znajdą na stronie internetowej Kongresu

O przebiegu Kongresu będziemy na bieżąco informować.
Marek Nowak
Redakcyjne post scriptum:

Dla skupienia uwagi cytujemy ze strony Kongresu dwie informacje

Cele Kongresu

● Kontynuacja szerokiej dyskusji o problemach rewitalizacji miast w Polsce i Europie Centralnej.
● Zwrócenie uwagi na problemy ekonomiczne i społeczne procesu rewitalizacji.
● Powiązanie rewitalizacji z polityką rozwoju miast.
● Regionalny wymiar polityki rewitalizacyjnej.
● Wymiana doświadczeń w obszarze Europy Centralnej.

Problematyka Kongresu

● Ekonomiczne i społeczne aspekty rewitalizacji,
● Rewitalizacja terenów powojskowych i pokolejowych,
● Monitorowanie programów rewitalizacji,
● Ochrona dziedzictwa narodowego w procesie rewitalizacji,
● Rewitalizacja blokowisk (identyfikacja problemów, przykłady rozwiązań).

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 13 sierpnia 2012 13:07