Oświadczenie poznańskich organizacji pozarządowych w sprawie budżetu Poznania na 2010 rok.
Redakcja   
niedziela, 03 stycznia 2010

Szanowni Państwo,

22 grudnia dla mieszkańców Poznania dzień szczególny – w tym dniu Rada Miasta Poznania debatować będzie nad budżetem Miasta Poznania na 2010 rok. Być może budżet ten będzie przez naszych Radnych uchwalony.
           

Środowisko organizacji pozarządowych, działających w sferze szeroko rozumianej pomocy społecznej z dużym niepokojem przyjmuje projekt budżetu Poznania, głównie w kontekście wydatków przewidzianych na pomoc społeczną oraz wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Pomimo wysokich kwot deklarowanych przez władze miasta, realne wydatki z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej mogą w 2010 roku zostać obniżone nawet o prawie 3 miliony złotych- w 2009 wynosiły 6 330 340 zł, natomiast z naszych wyliczeń wynika, że w 2010 roku może być to zatrważająco niska kwota 3 591 100 zł, która może zostać zmieniona zależnie od jutrzejszej decyzji radnych. Niestety dostęp do pełnych danych jest obecnie bardzo utrudniony.

            Pragniemy przypomnieć, że organizacje pozarządowe oferują wsparcie dla osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej– zagrożonych wykluczeniem lub już wykluczonych społecznie, jak choćby: osoby ubogie, bezdomne, samotne matki, seniorzy, bezrobotni oraz osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi. Bez wsparcia ze strony organizacji pozarządowych sytuacja grup defaworyzowanych w Poznaniu byłaby nieporównywalnie gorsza.

            Czy sytuacja finansowa Poznania jest aż tak zła? Czy też zastosowanie ma tutaj znana zasada, że najłatwiej zabrać słabym, niepełnosprawnym, biednym? Bo jak inaczej wytłumaczyć sytuację, w której na budowę Stadionu Miejskiego znajdują się w planowanym budżecie gigantyczne środki, w kwocie ponad 243 mln zł? Gdzie, mimo przedstawianej w mediach zapaści finansów Miasta, znajdują się środki w kwocie ponad 114 mln zł na budowę Term Maltańskich? W końcu, skoro sytuacja finansowa Miasta jest tak zła, czy stać nas na kilkunastomilionowe wydatki na promocję Poznania w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury?

            Nie występujemy z zasady przeciwko inwestycjom, czy promocji, ale nie mogą być one prowadzone kosztem pozbawiania poznaniaków najważniejszych projektów społecznych, podnoszących jakość naszego życia i promujących Poznań jako miasto solidarne i aktywne społecznie. Przytoczone wyżej kwoty są niestety bardzo sugestywne i skłaniają nas do refleksji, że przyjęty przez władze miasta kierunek jego ewolucji powinien być dla poznaniaków wysoce niepokojący...

            Niepokoi nas również fakt, że tak duże cięcia budżetowe, których negatywnym beneficjentem jest bardzo duża grupa mieszkańców Poznania, nie zostały poddane jakimkolwiek konsultacjom społecznym. Nie było czasu na żadną konstruktywną debatę społeczną nad założeniami budżetu na przyszły rok. Z naszej perspektywy świadczy to o arogancji władz Poznania w stosunku do mieszkańców naszego miasta.

            Liczymy, że zbliżająca się sesja budżetowa będzie miejscem do rzetelnej dyskusji nad priorytetami finansowymi Poznania. Apelujemy do Radnych Rady Miasta Poznania o wzięcie pod uwagę głosu organizacji pozarządowych reprezentujących dużą część mieszkańców miasta.

Lista sygnatariuszy:

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Pomocy Samotnej Matce Provita

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja SIC

Stowarzyszenie „Lepszy Świat”

Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar- Markot

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 30 sierpnia 2010 15:08