I etap Strefy 30 w Centrum – po publicznej debacie
Włodzimierz Nowak   
środa, 13 lipca 2011

Dobiega końca proces dopracowywania koncepcji pierwszego etapu strefy 30 – obszaru uspokojonego ruchu wokół pl. C. Ratajskiego. Odbyła się druga dyskusja publiczna na sesji Rady Osiedla Stare Miasto (16 czerwca br.), a na posiedzeniu Komisji Rewitalizacji rady miasta 5 lipca br. Andrzej Billert z ZDM zapowiedział, iż niebawem zmodyfikowana koncepcja trafi do projektantów. Dla udokumentowania tego ostatniego etapu dyskusji społecznej, w oczekiwaniu na ogłoszenie ostatecznej koncepcji Strefy 30 przez ZDM, publikujemy obszerną relację z dyskusji na sesji rady osiedla (red.).Na sesji Rady Osiedla Stare Miasto 16 czerwca br. powrócono do dyskusji nad projektem Zarządu Dróg Miejskich oraz złożonymi do niego wnioskami rady osiedla i propozycjami modyfikacji złożonymi przez cztery stowarzyszenia: Inwestycje dla Poznania, Mobilny Poznań, My-Poznaniacy i Sekcję Rowerzystów Miejskich.

W spotkaniu z radnymi osiedla i mieszkańcami wzięło udział czterech radnych miejskich: wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Kaczmarek, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Łukasz Mikuła, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Krzysztof Skrzypiński oraz przewodniczący Komisji Rewitalizacji Mariusz Wiśniewski. Byli też przedstawiciele ZDM: naczelnik Wydziału Zarządzania Ruchem Eugeniusz Bayer i Andrzej Billert oraz przedstawiciele stowarzyszeń: Cezary Brudka prezes zarządu Sekcji Rowerzystów Miejskich, Tomasz Kamzelak i Włodzimierz Nowak z My-Poznaniacy oraz Paweł Sowa, prezes zarządu Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania.

Radni osiedla Stare Miasto i zgromadzeni mieszkańcy jednoznacznie dawali wyraz temu, że niepanowanie przez Poznań nad żywiołową motoryzacją odbija się w szczególnie dotkliwy sposób właśnie na nich, mieszkańcach Centrum.

Po prezentacji dotychczasowych stanowisk, wyliczeniu punktów zgody i rozbieżnych, ZDM przedstawił nową propozycję dla pierwszego etapu Strefy 30. Na większości powierzchni projektowanej strefy znalazły się postulowane rozwiązania, które skutecznie spowolniłyby ruch samochodowy. Są to:

● 6 skrzyżowań równorzędnych oraz zmiana organizacji ruchu na placu C. Ratajskiego na skrzyżowania równorzędne.
● dodatkowe przejście dla pieszych na ul. 3 Maja;
● zwężenie przejść dla pieszych na ul. 3 maja oraz ul. 23 Lutego;
● azyle dla pieszych i rowerzystów oraz zwężenia pasów ruchu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Libelta;
● zamknięcie dla ruchu samochodowego fragmentu ul. Fredry od al. Niepodległości do ul. Kościuszki;
● ochrona kontrapasa odblaskowymi „kocimi oczkami” na łukach ulicy Kościuszki;
● wyniesienie dwóch skrzyżowań ul. Działyńskich z ul. Libelta (w tym roku) oraz ul. Działyńskich z ul. Nowowiejskiego (w przyszłym roku).

Jednocześnie jednak ZDM zaproponował wyłączenie z projektu strefy najbardziej spornych fragmentów ulic: południowej pierzei pl. Wolności, 27 Grudnia, Ratajczaka, Kantaka i Gwarnej. Argumentacja ZDM nie odnosiła się jednak do aspektów organizacji ruchu, lecz zawierała stwierdzenie, że organizacja użytkowania i estetyki tej przestrzeni wychodzi poza ramy odpowiedzialności Zarządu, a spowalnianie ruchu nietrwałymi elementami będzie budziło wątpliwości estetyczne.

Przeciw takiemu stanowisko zaprotestowali solidarnie czterej obecni przedstawiciele rady miasta wspierając wcześniej zgłoszone propozycje stowarzyszeń. Propozycje te celowo zostały przygotowane jako „ekonomiczne”, zakładające minimalizację kosztów przy efektywnym spowolnieniu ruchu.

Cezary Brudka, prezes zarządu Sekcji Rowerzystów Miejskich podziękował ZDM za solidne przygotowanie projektu w nie budzącej wątpliwości strefie, gdyż projektowane rozwiązania realnie wpłyną na ograniczenie prędkości samochodów. Włodzimierz Nowak ze Stowarzyszenia My-Poznaniacy podkreślał, że projekt stowarzyszeń przewiduje spowolnienie ruchu i jednoczesne wygospodarowanie przestrzeni na aktywność miejską np. dla ruchu pieszego albo na ogródki gastronomiczne na południowej pierzei pl. Wolności, na ul. Ratajczaka i na skrzyżowaniu pl. Wolności i ul. 3 Maja. Jednocześnie podniósł przykłady licznych miast zachodnioeuropejskich, które w swych reprezentacyjnych obszarach zaczynały od spowolnienia ruchu przez umieszczenie w jezdni nietrwale związanych z nią elementów małej architektury, by po latach przebudowywać ulice na stałe. Paweł Sowa, prezes zarządu Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania aprobując projekt stwierdził „jeśli rzeczywiście mamy być miastem know-how, to pokażmy jak należy robić porządne strefy”. Dodał jednak, że estetyka gorsza niż dzisiaj być nie może.

Za tym, by wyłączyć ze Strefy 30 południową pierzeję placu Wolności  ZDM argumentował obecna niedostępnością założeń tzw. „strefy kibica” na pl. Wolności. Tego argumentu nie podzielili zebrani, uważając, że zamontowanie elementów nie związanych trwale z gruntem pozwala je czasowo zdemontować na okres Euro 2012, a jednocześnie uspokojenie ruchu poprawi warunki dla komunikacji tramwajowej, której sprawność jest istotna dla organizacji ruchu kibiców.

ZDM w wyniku dyskusji i jednoznacznego stanowiska mieszkańców, rady osiedla, obecnych radnych miejskich oraz przedstawicieli organizacji społecznych zobowiązał się do skorygowania projektu. Ewentualne przekroczenie budżetu będzie dyskutowane przez radę miasta. Rozważane i wstępnie zaaprobowane zostały postulaty utworzenia przejść dla pieszych przed Teatrem Polskim oraz w połowie długości placu Wolności, a także kontrapas rowerowy w ul. 27 Grudnia na chodniku oraz w ul. Gwarnej i ul. Kantaka.

Długie dyskusje dotyczyły także likwidacji lewoskętu z południowej pierzei pl. Wolności w Ratajczaka po wydzielonym pasie. Stowarzyszenia postulują, by umożliwić ten skręt z dzisiejszego środkowego pasa przy Arkadii, a pas wzdłuż torów przeznaczyć na drogę dla rowerów. Rada osiedla i radni miejskich podzielili argument, że poprowadzenie po południowej stronie torowiska tramwajowego kontrapasa dla rowerów i tym samym likwidacja możliwości przekraczania przez samochody torowiska tramwajowego poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zwiększy sprawność poruszania się tramwajów w tym miejscu.

Ostatecznie nie zostało wyjaśnione, kto odpowiada za charakter tego obszaru, ani na co mogłoby zostać wykorzystane 58 tys. zł przeznaczonych na wsparcie projektu przez Radę Osiedla Stare Miasto.

W ciągu 4-6 tygodni ZDM ma przedstawić do  konsultacji skorygowaną koncepcję Strefy 30 w rejonie pl. C. Ratajskiego, obejmującą całość dotychczas planowanej strefy w tym obszarze, z postulowanymi przez stowarzyszenia i radę osiedla zmianami, oraz kalkulacją kosztów wszystkich elementów.

                                                                                         *  *  *

Niepokój i zdziwienie muszą budzić pojedyncze głosy w mediach podważające sens zaprowadzenia Strefy 30 w Centrum. Niezrozumiałe to tym bardziej, że i konsultacje z radą osiedla, i stanowisko kluczowych dla tematu komisji rady miasta i opinia aktywnych w tej problematyce organizacji społecznych są zbieżne i jednoznaczne: Strefa 30 jest bardzo potrzebna! Dlaczego problem podnoszony jest w "Głosie Wielkopolskim" dopiero teraz, tuż przed finałem?

Spisał Włodzimierz Nowak

Komentarze (1)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze
A propos Głosu
Odpowiedź jest prosta - pani redaktor Fertsch nie odrywa d. od samochodowego fotela....
Czarny-szczur , 20 lipiec 2011

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: środa, 13 lipca 2011 13:41