Będą kontrole przystanków tramwajowych
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
poniedziałek, 19 grudnia 2011Kilka
miesięcy temu okazało się, że przy poszerzeniu ul. Roosevelta do 4 pasów nie nastąpi przebudowa przystanku tramwajowego przy Moście Dworcowym, zwykle potwornie zatłoczonego, zwiększająca  bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Dlatego wystąpiliśmy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tenże zarządził kontrole tego i innych przystanków. Szczegóły poniżej.
Poznań, 7 października 2011 r.


PAN PAWEŁ ŁUKASZEWSKI
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Poznania
61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17


Szanowny Panie Inspektorze,

z zaniepokojeniem przyjęliśmy doniesienia medialne sprzed kilku tygodni (m.in. artykuł Katarzyny Fertsch „Nie wydłużą przystanków na moście Dworcowym” w Głosie Wielkopolskim z dn. 19 sierpnia br. ) zapowiadające, że przystanki tramwajowe przy Moście Dworcowym nie zostaną powiększone w ramach obecnej przebudowy ulicy Roosevelta.

Zgadzamy się jak najbardziej z dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego, że (cyt.) „te przystanki są bardzo małe”. Niezgodne z rzeczywistością jest już jednak stwierdzenie o braku miejsca na ich poszerzenie – w wyniku zapoczątkowanej przebudowy powstają przecież dodatkowe pasy ruchu dla samochodów. A stwierdzenie (cyt.), że „Pasażerowie będą musieli jakoś sobie poradzić” jest karygodne i nie do przyjęcia.
Ścisk i tłok panujące bowiem w głównych miejscach przesiadkowych jest nie tyko nie do zaakceptowania ze względów „humanitarnych”, ale istnieje również uzasadniona obawa, że powoduje on realne zagrożenie dla życia pasażerów, którzy zmuszeni są obecnie dokładać wielkiej staranności, by nie wpaść pod tramwaj.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie kontroli przystanków tramwajowych w Poznaniu na zgodność z § 120. Rozporządzenia Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430), w szczególności z punktem 1:
„Ulica z torowiskiem tramwajowym powinna mieć perony przystanków tramwajowych. Peron przystanku powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pasażerskiego w godzinie szczytowej. Przy przebudowie albo remoncie ulicy klasy G i ulic niższych klas dopuszcza się odstępstwo od wykonania peronu”. (Dz.U. 1999 poz. 430).

W pierwszej kolejności o prosimy o sprawdzenie:

1. Przystanków przy moście Dworcowym, gdzie drugi skład skręcający z mostu w kierunku Kaponiery blokuje przejście dla pieszych. Na przystankach panuje duże natężenie ruchu, często ludzi z dużym bagażem. Plany miejskie przewidują nadto rozsunięcie torowiska, by umożliwić wjazd na nie autobusów komunikacji miejskiej. To bardzo zasadny projekt, ale wobec właśnie trwających remontów ul. Roosevelta można domniemać, że odbędzie się to kosztem zwężenia wąskich dzisiaj przystanków!

2. Przystanków przy Moście Teatralnym. Pomimo przedłużenie przystanku w kierunku Piątkowa drugi skład blokuje przejście od Fredry do Dąbrowskiego. Na przystanku panuje ścisk.

3. Przystanku przy Dworcu Zachodnim. Duże natężeniu ruchu, bardzo często ludzi z dużym bagażem.

4. Przystanku przy Rynku Łazarskim. Wejście na niego od strony ul. Niegolewskich jest niewystarczające dla jednej osoby. Wysepka uniemożliwia oczekiwania na zmianę świateł matce z dzieckiem w wózku, czy rowerzyście.

5. Przystanku przy 28 Czerwca/Hetmańska, w kierunku Głogowskiej, na wejściu znajduje się skrzynia elektryczna.

6. Prowizorycznego przystanku przy Politechnice (w kierunku Rocha), gdzie z drugiego wagonu wysiada się wprost na plac budowy lub też tramwaj całkowicie blokuje przejście z Politechniki w kierunku Rataj.

Prosimy o priorytetowe potraktowanie przystanków Zarządu Transportu Miejskiego Most Dworcowy. Jezdnie wokół nich są właśnie przebudowywane i ich nawierzchnia zostanie pokryta nowym płaszczem asfaltu. W przypadku konieczności poszerzenia przystanków tramwajowych kosztem jezdni będzie to prowadzić do zniszczenia tej nowej nawierzchni. Należy temu zapobiec przed wykonaniem prac.

W wynikach kontroli prosimy o dokładne określenie zależności pomiędzy szerokością przystanku, a natężeniem ruchu. Jeżeli kontrola wykaże odstępstwa od norm prosimy o wyznaczenie terminu odpowiedniego zmodernizowania przystanków.


Łączymy wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

Za zarząd Stowarzyszenia My-Poznaniacy

Andrzej Białas, prezes zarządu                
Lech Mergler, członek zarządu – sekretarzOto pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu do Zarządu Dróg Miejskich oraz do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2011 r. zapowiadającego w dniach 3, 4 i 5-tym stycznia 2012 r. kontrolę parametrów przystanków tramwajowych w ruchliwych miejscach w Poznaniu, w tym przy Moście Dworcowym.


Komentarze (1)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze
przystanki komunikacji miejskiej
Bardzo dobra inicjatywa sprawdzenia wielkości i zgodności z projektem przystanków tramwajowych w Poznaniu lecz akcję należy rozszerzyc o sprawdzenie nowo powstałych wiat z logo ZTM na przystankach autobusowych np przy ul Piątkowskiej . Zadaszenia te wyglądają bardzo podejrzanie ,są bardzo wąskie jakby nie spełniały podstawowej swojej roli natomiast wykonane sa z bardzo solidnych matariałów. Czyżby znowu przerost formy nad treścią w wykonaniu ZTM??. Pozdrowienia
Rafał Tomaszewski , 22 grudzień 2011

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 19 grudnia 2011 15:55