Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza ws. biletów komunikacji publicznej
Poznańskie stowarzyszenia: IdP, KoLiber, My-P, PP   
środa, 24 października 2012


Komunikacja publiczna  w Poznaniu jest zagrożona z różnych stron. Trudno podejrzewać władze miejskie, że celowo działają na jej szkodę – pozostaje założyć, że nie wiedzą, co czynią… Dlatego organizacje obywatelskie w poczuciu odpowiedzialności za miasto próbują wziąć sprawę w swoje ręce.
Głośny jest te
mat podwyżek cen biletów tramwajowych/autobusowych, już dokonanych i zapowiadanych od stycznia. Jest to działanie dokładnie przeciwne logice ekonomicznej, która dla stymulowania popytu podpowiadałaby… obniżkę cen. Półżartobliwie apelowaliśmy do prezydenta R.Grobelnego o takie myślenie podczas debaty budżetowej, odwołując się do posunięć prezydenta Cyryla Ratajskiego. Komunikacji publicznej nie służą, obok wyśrubowanych cen, przewlekłe remonty, bo podczas ich trwania bardzo prosto dowieść wyższości podróży samochodem. Dlatego nie sposób pojąć wyłączenia z promocyjnego przedłużenia, na czas spowalniających ruch remontów, ważności biletów najpopularniejszych – 15-minutowych. Wreszcie, komunikacji publicznej szkodzą inwestycje służące intensyfikacji ruchu samochodowego, zwłaszcza w centrum, oraz uprzywilejowująca go organizacja ruchu ulicznego. Poświęciliśmy temu już sporo uwagi i wysiłku, bez rezultatów wystarczających dla rangi potrzeb.


Ta inicjatywa obywatelska ma po raz pierwszy skorzystać z nowego narzędzia partycypacji społecznej, zapisanej w Statucie Miasta Poznania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej:
§ 16
1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada: (…)
6) każdy mieszkaniec Poznania posiadający czynne prawo wyborcze, którego wniosek poparło co najmniej 5000 innych mieszkańców Poznania posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta; (...).

Niebawem opublikujemy wzór formularza do zbierania podpisów oraz wskazówki organizacyjne. Chcielibyśmy, aby ta akcja miała charakter ogólnospołeczny, tak jak dotyczy potrzeb dużej większości mieszkańców naszego miasta. (red.)

  OBYWATELSKI PROJEKT UCHWAŁY
   w sprawie
   zamrożenia podwyżek cen biletów w roku 2013
   oraz
   przywrócenia promocji na 15-minutowe bilety 1-razowe
Od dłuższego czasu obserwujemy, że transport zbiorowy w Poznaniu pogrąża się w coraz głębszym kryzysie. Jedne z najwyższych w Polsce ceny biletów, nieczytelny taryfikator biletowy, preferująca ruch samochodowy organizacja ruchu, remonty i utrudnienia obniżające punktualność komunikacji oraz problemy z dostępnością biletów sprawiają, że coraz więcej osób rezygnuje z publicznego transportu w mieście.


Najnowsze dane wstępnie pokazują, że spadek liczby pasażerów po ostatniej czerwcowej podwyżce cen jest tak duży, iż jego konsekwencją może okazać się również spadek wpływów do budżetu miasta. A przypominamy, że jedynym uzasadnieniem dla wiosennej uchwały o podwyżkach miały być dodatkowe przychody.

Przewidując taki scenariusz, stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, My-Poznaniacy i Sekcja Rowerzystów Miejskich przy dyskusjach o budżecie jesienią 2011 r. podjęły inicjatywę przekonania radnych i urzędników do wstrzymania podwyżek i dokonania tanich usprawnień w organizacji ruchu, które przyniosłyby redukcję kosztów operacyjnych niemal równą planowanym zyskom z droższych biletów, a jednocześnie znacznie podniosłyby atrakcyjność usług MPK. Z kolei Stowarzyszenie Projekt Poznań proponowało w marcu br. wprowadzenie nowego taryfikatora biletowego, znacznie uproszczonego, ograniczającego podwyżki, wprowadzającego atrakcyjne rodzaje biletów. Niestety dzisiaj jesteśmy w punkcie wyjścia.

W tej sytuacji z inicjatywy stowarzyszenia Projekt Poznań grupa stowarzyszeń, a więc Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, Stowarzyszenie KoLiber Poznań, Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Stowarzyszenie Projekt Poznań postanowiły podjąć pilną inicjatywę uchwałodawczą, zmierzającą do choćby częściowego złagodzenia tego fatalnego trendu.

Rozpoczynamy dziś akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta Poznania ws. zamrożenia planowanej na przyszły rok podwyżki cen biletów oraz przywróceniem tzw. promocji na 15-minutowe bilety jednorazowe.
Obywatelski projekt uchwały to stosunkowo nowe rozwiązanie wprowadzone do Statutu Miasta
w 2010 r. Zgodnie z nim uchwałę obywatelską może zgłosić grupa 5 tysięcy mieszkańców Poznania podpisanych pod projektem.


Proponując obywatelski projekt uchwały, chcielibyśmy także zaktywizować mieszkańców Poznania, zachęcić do wyrażenia swojego protestu wobec wciąż rosnących cen biletów, pogarszania na przestrzeni lat warunków ruchu transportu publicznego oraz ruchu pieszych będących klientami MPK, a szczególnie braku istotnych udogodnień dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej podczas remontów. Swoim projektem chcemy przypomnieć, że Poznań potrzebuje zmiany sposobu myślenia o komunikacji i o pasażerze. Potrzebujemy reformy, która będzie w stanie zatrzymać, a nie zniechęcić pasażerów do transportu miejskiego.

Choć Stowarzyszenia w przygotowaniu projektu odpowiedniej uchwały wsparli radni PiS, to liczymy na szerokie wsparcie radnych wszystkich klubów w przeprowadzeniu tej akcji i finalnym głosowaniu. Zachęcamy też do włączenia się w tę akcję wszystkie podmioty działające w przestrzeni publicznej, którym leży na sercu troska o przyjazną komunikację zbiorową. Ona ciągle jeszcze – wbrew rozpowszechnionemu poglądowi – służy większości mieszkańców Poznania w ich codziennych podróżach po mieście.

Zachęcamy wszystkich do złożenia swojego podpisu na karcie obywatelskiego projektu i włączenia się w akcję zbierania podpisów. Można zrobić to, kontaktując się z każdym ze stowarzyszeń oraz np. ściągając karty do zbierania podpisów ze stron internetowych stowarzyszeń lub ich profili na Facebooku. Bezpośrednio podpisy można złożyć korzystając ze zgody i uprzejmości Cafe Gazeta przy ul. 27 grudnia 3, a także w biurze PiS przy ul. 27 grudnia 9a/14 lub 15. Zachęcamy również inne partie polityczne, media i organizacje społeczne do włączenia się w tę akcję.

Naszą akcję będziemy również prowadzić poprzez wolontariuszy proponujących możliwość złożenia podpisu w punktach zlokalizowanych w centrum miasta.


 

Stowarzyszenia:

       Inwestycje dla Poznania
       KoLiber Poznań
       My-Poznaniacy
       Projekt Poznań

Komentarze (3)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze
Jestem na tak
Całkowicie popieram inicjatywę
Paweł 32 , 25 październik 2012
Ryszard Grobelny musi odejść
Projekt uchwały popieram. Mamy nie tylko drogą komunikację miejską ale także
fatalne taryfy, o sposobie sprzedaży biletów nie wspominając.
Dlaczego w Wrocławiu bez problemu można kupić bilety w tramwaju i zapłacić kartą płatniczą? Dlaczego znowu są do przodu? Najwyższa pora, żeby powiedzieć: Ryszard Grobelny MUSI ODEJŚĆ.
Mariusz z Wildy , 25 październik 2012
Stoisko
Myślę, że stolik na Półwiejskiej, najlepiej w okolicach Marycha miał by duże zainteresowanie. A kiedy referendum za odwołaniem Rycha?
Adolf , 24 październik 2012

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: środa, 24 października 2012 09:00