Problemy
Brud, brud, brud na ulicach…| Widziałem na ulicy brud
Marek Nowak   
sobota, 09 kwietnia 2011 23:42



„Gaz, gaz, gaz na ulicach | Widziałem na ulicy gaz | Gaz gaz, gaz na ulicach | Na ulicach Babilonu gaz | Gaz, gaz, gaz na ulicach | Na ulicach Babilonu gaz”
Więcej…
 
Europejska Stolica Kultury – Spotkanie w Teatrze 8. Dnia
Anna Wachowska-Kucharska   
niedziela, 27 lutego 2011 00:30

Idea ESK zrodziła się 13 maja 1985 roku podczas spotkania Rady Europejskiej ministrów kultury państw UE. Pomysłodawczynią była grecka minister kultury, aktorka i śpiewaczka, Melina Mercouri. Pierwszym miastem, któremu przyznano ów zaszczytny tytuł były Ateny.
Więcej…
 
Rządź i dziel w kulturze: ciąg dalszy...
Anna Wachowska-Kucharska   
niedziela, 23 stycznia 2011 17:22

Poznań jest wyjątkowy! W naszym mieście zastępca prezydenta odpowiedzialny za sprawy kultury nie odpowiada za zarządzanie kulturą - taki wniosek nasuwa się po spotkaniu sygnatariuszy listu ws S.Hinca z prezydentem Poznania. 
Więcej…
 
Poszukiwanie doznań zmysłowych w Poznaniu
Bartłomiej Grubich   
wtorek, 21 grudnia 2010 03:50
Zapewne niektórzy, Szanowni Czytelnicy, uznają, iż niepotrzebnie tracę czas i klawiaturę, na pisanie o rzeczy tak banalnej. Ponieważ chciałbym napisać o zapachu.
Więcej…
 
List otwarty do Prezydenta Poznania ws nominacji S.Hinca
Redakcja   
piątek, 17 grudnia 2010 02:02
W związku z decyzją ponownego powierzenia Sławomirowi Hincowi stanowiska zastępcy prezydenta Poznania odpowiedzialnego między innymi za kulturę, przedstawiciele poznańskich środowisk naukowych, twórczych, liderzy społeczni i politycy miejscy, wystosowali do prezydenta Poznania w tej sprawie list otwarty. Poniżej jego treść i lista sygnatariuszy (do 7 stycznia – red.)
Więcej…
 
Sztab antykryzysowy – „gruba kreska” w poznańskiej kulturze?
Agnieszka Ziółkowska   
piątek, 10 grudnia 2010 03:58
W Poznaniu powstał sztab antykryzysowy na rzecz kultury. Inicjatorzy chcą wspólnie z władzami i przedstawicielami wszystkich poznańskich środowisk twórczych rozwiązywać problemy poznańskiej kultury. – Kultura powinna być celem nadrzędnym dla nas wszystkich – postulują. Zapewniają też, że dążyć będą do podpisania wielostronnego porozumienia w tej sprawie.
Więcej…
 
Kultura kufla
Łukasz Hrynkiewicz   
sobota, 07 sierpnia 2010 04:51
W jak dużym stopniu efekt życia kulturalnego w poszczególnych miastach jest wynikiem odgórnego planowania magistratu, a na ile udostępniana jest przestrzeń, pieniądze i struktury samodzielnym inicjatywom mieszkańców, czy ich pomysły i problemy są brane pod uwagę, czy miasto stara się konsultować swoje poczynania z mieszkańcami? Często jakość komunikacji zależy od jednostkowych cech urzędnika. Ciekawą tendencją jest natomiast ogólny kierunek, który obrali zarówno „społecznicy” – ludzie, którzy poświęcają własny czas, a często i pieniądze, by coś w swojej najbliższej okolicy zrobić, jak i reprezentacja samorządów wraz z administracją miasta. Należy wręcz rozważyć, czy słowo „społecznik” znajduje jeszcze jakiś desygnat w rzeczywistości.
Więcej…
 
S. Hinc i Teatr Ósmego Dnia - poznański soft-autorytaryzm
Lech Mergler   
wtorek, 03 sierpnia 2010 00:00
Za komuny wszechobecne było hasło: program Partii - programem Narodu. Dziś coraz częściej należałoby ogłaszać: problem Platformy - problemem Narodu. Bo PO rządzi coraz szerzej, i zwłaszcza w naszej okolicy jest Partią panującą. Stąd konflikty czołowych działaczy czołowej siły nie są już problemami wewnątrzpartyjnymi, lecz ogólnonarodowymi. W Poznaniu doświadczył tego ostatnio Teatr Ósmego Dnia i osobiście jego dyrektor - Ewa Wójciak. Ta sprawa to jednak tylko uwidoczniony szczyt szerszego zjawiska.
Więcej…
 


Strona 2 z 3