Obywatele Kultury: Monitor kultury polskich miast
Obywatele Kultury   
niedziela, 10 lipca 2011Obywatele Kultury, po przyznaniu Wrocławiowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, chcą zabiegać o to, żeby kulturotwórczy potencjał uruchomiony w pozostałych miastach-kandydatach do tytułu ESK – nie został rozproszony. W tym celu zakładają Monitor kultury polskich miast. List otwarty w tej sprawie poniżej.
                                                                                                                                                          Warszawa, 22 czerwca 2011 r.

                                                     TO NIE KONIEC, TO POCZĄTEK!

                                                     List Otwarty Obywateli Kultury

Wrocławiowi gratulujemy, inne miasta wzywamy do działań na rzecz kultury.
Zakładamy „Monitor kultury polskich miast”

Obywatele Kultury gratulują Wrocławiowi uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jednak przede wszystkim gratulujemy i dziękujemy wszystkim miastom, które rywalizowały o ten tytuł w drugim etapie: Gdańskowi, Katowicom, Lublinowi i Warszawie oraz tym, które złożyły aplikacje konkursowe w  pierwszym etapie: Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Poznań, Szczecin i Toruń. Stolica Dolnego Śląska w 2016 roku będzie tytularnym centrum kulturalnym Europy, ale władze wszystkich miast kandydujących zadeklarowały chęć realizacji programów zapisanych w aplikacjach do konkursu ESK2016  – nawet wtedy, gdy nie otrzymają tytułu. Jako Obywatele Kultury powołujemy więc zespół, który będzie monitorował władze samorządowe i wspierał mieszkańców miast w wywiązaniu się ze złożonych podczas konkursu obietnic.

Wrocław otrzymał ogromną szansę przeprowadzenia skutecznych działań na rzecz rozwoju i promocji i mamy nadzieję, że w roku 2016 będzie Europejską Stolicą Kultury nie tylko tytularnie, ale przede wszystkim w opinii swoich mieszkańców i osób odwiedzających miasto. Uwaga międzynarodowej opinii publicznej skupiona w pierwszej kolejności na Wrocławiu, powinna być wykorzystana również przez inne miasta i regiony. Wyrażamy nadzieję, że wczorajszy werdykt to dopiero początek intensywnych działań miast na rzecz kultury, deklarowanych już wcześniej w związku z Paktem dla Kultury.

Władze miasta muszą pamiętać jednak, że wyborowi Wrocławia przez komisję konkursową ESK towarzyszyły sprzyjające nieformalne okoliczności polityczne oraz wskazywane przez wielu jako niejasne dla opinii publicznej działania promocyjne. Dlatego tak ważne jest spełnienie wszystkich obietnic zapisanych w aplikacji i przejrzystość podejmowanych działań.

Przypominamy też, że 10 stycznia 2011 prezydent Rafał Dutkiewicz podpisał deklarację poparcia Paktu dla Kultury.

Obywatele Kultury ogłaszają więc założenie „Monitora kultury polskich miast”.

Rozpoczniemy od miast kandydujących do tytułu ESK2016 – Komitet Monitorujący ds. Europejskiej Stolicy Kultury.  Na naszych stronach internetowych pojawią się aplikacje miast oraz obietnice złożone Komisji Selekcyjnej. Przyglądać się będziemy wszystkim samorządom, które poczyniły zobowiązania wobec obywateli: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Lublina, Łodzi, Katowic, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy i przede wszystkim Wrocławia. Przyjrzymy się też działaniom miast, które już zadeklarowały poparcie Paktu dla Kultury: Gdynia, Zabrze, Rzeszów.

Komitet będzie obserwować, czy projekty zawarte w aplikacjach są realizowane, czuwał nad ich przebiegiem, wskazywał uchybienia i oceniał skutki podejmowanych działań dla mieszkańców. Do zespołu zapraszamy przedstawicieli biur ESK2016 miast kandydujących. Naszym celem jest zagospodarowanie energii, którą włożyliśmy w przygotowania miast do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury i przełożenie jej na realną poprawę jakości życia poprzez wdrażanie projektów ESK. Zróbmy to, by wysiłek włożony w starania o ten zaszczytny tytuł nie stał się jednorazowym zrywem, a zaowocował trwałym włączeniem kultury do strategii rozwoju miast. Kultura i kapitał społeczny mają szansę stać się wreszcie równie ważnym jak biznes i polityka czynnikiem rozwoju polskich miast.

Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja spotka się z aprobatą władz zarówno tych miast, których prezydenci poparli już działania Obywateli Kultury i podpisali Pakt dla Kultury, jak i tych, których zapraszamy do współpracy. Zakończony właśnie wyścig po tytuł Europejskiej Stolicy Kultury ma szansę stać się spoiwem, które zbliży polskie miasta i metropolie do siebie i połączy we wspólnym wysiłku na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

W imieniu sygnatariuszy Paktu dla Kultury,

Beata Chmiel


Oryginał Listu znajduje się na stronie internetowej Obywateli Kultury. Zapraszamy!

Pakt dla Kultury
Słowa kluczowe:kongres

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2011 17:26