Miejski Konserwator Zabytków – apel ws konkursu
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
wtorek, 24 stycznia 2012
W związku z zapowiedzią odejścia ze stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków pani Marii Strzałko, i koniecznością ogłoszenia konkursu dla wyboru następcy, wystosowaliśmy w tej sprawie publiczny apel do władz. Są w naszym mieście różne doświadczenia w kwestii konkursów na stanowiska oraz różne w kwestii konserwowania zabytków – i to jest geneza naszego kroku..

Poznań, 22 stycznia 2012 r.


APEL

Do Prezydenta Poznania
i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówW ostatnich dniach Pani Maria Strzałko złożyła rezygnację ze stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Ranga tego stanowiska jest ogromna dla zachowania trwałości materialnej substancji historycznej zabudowy Poznania, a także dla jakościowego rozwoju Miasta, czyli harmonizowania, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, nowoczesnych zmian z historycznymi rozwiązaniami przestrzennymi.
Od Miejskiego Konserwatora Zabytków oczekuje się także skuteczności działania na rzecz estetyki przestrzeni publicznej.

Od wyboru osoby, która obejmie wkrótce to stanowisko zależy, jak Poznań będzie dbał o świadectwa przeszłości decydujące o tożsamości miasta i uwzględniał wymagania współczesności, aby zapewnić rozwój miasta i jego atrakcyjność dla mieszkańców, gości, inwestorów.

W związku z powyższym apelujemy do Prezydenta Miasta Poznania o to, by konkurs (1), który zostanie przeprowadzony w celu wyłonienia nowego Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu był w pełni transparentny, otwarty, oparty na jawnych, powszechne znanych i uczciwych kryteriach oraz jawnie podejmowanych decyzjach. Ma wygrać najlepszy, bez podejrzeń, iż miały znaczenie względy pozamerytoryczne. Oczekujemy, iż każdy z kandydatów przedstawi swoją wizję sprawowania urzędu w trakcie publicznego przesłuchania. Liczymy, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków jako organ zatwierdzający powołanego przez Prezydenta Miasta Poznania Miejskiego Konserwatora Zabytków wesprze nas w powyższych staraniach.

Uważamy, że niezbędna jest w komisji konkursowej szeroko reprezentacja społeczności mieszkańców Poznania: miejskich organizacji społecznych, organizacji skupiających fachowców oraz rad osiedli – na pewno tych, gdzie dominuje historyczna zabudowa. Apelujemy do zainteresowanych organizacji i działaczy osiedlowych o poparcie tego Apelu.

Stowarzyszenie My-Poznaniacy

(1) Konkurs organizowany na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznań spraw z zakresu właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2003 r.  Nr 184 poz. 3434.


Do Wiadomości:
Organizacje społeczne, rady osiedli, komisje rady miasta, mediaKomentarze (2)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze
Nowe logo Poznania?
Jeszcze ktoś pamięta, że Poznań ma herb? Naprawdę się wzruszyłem, jak ja nie cierpię tej bezsensownej gwiazdki!
Maciej Wudarski , 24 styczeń 2012
Architektura
Bardzo dobra inicjatywa. Szkoda, że w apelu nie ma ani słowa o architekturze. Konkurs powinien wymagać od kandydata wykształcenia architekta lub krytyka architektury współczesnej.
GreGorian , 24 styczeń 2012

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2012 02:41