Polityka mieszkaniowa
Mieszkaniowy Pakiet Stymulacyjny
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
piątek, 09 listopada 2012 13:13

Na dzisiejsze, trzecie i ostatnie w cyklu debat nad programem mieszkaniowym dla Poznania, posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta przygotowaliśmy całościowy pakiet propozycji działań władzy publicznej w tym obszarze. Wychodzi on z krytycznej oceny wyjściowej propozycji władz, i opiera się na założeniach wcześniej ogłoszonych przez Stowarzyszenie. Prezentujemy go poniżej a wkrótce komentarz, ocena sytuacji i wnioski (red.).
Więcej…
 
Własność nie uprawnia do okrucieństwa
ee   
czwartek, 25 października 2012 06:59
Podstawowe fakty pierwotne są znane, choćby z mediów:  pozaprawne, lub na granicy prawa, i bezwzględne, niezgodne z zasadami współżycia społecznego próby pozbycia się przez nowych właścicieli – Lechosława Gawrońskiego oraz Grzegorza Liberkowskiego –  mieszkańców kamienicy przy ul. Stolarskiej 2, rękami wynajętych „czyścicieli”, których podstawową metodą działania jest nękanie, terroryzowanie mieszkańców. Przy niemal absolutnej bezradności władz… Reakcją na to jest Koalicja dla Mieszkańców ul. Stolarskiej.
Więcej…
 
Nic nie uprawnia do okrucieństwa.
e   
czwartek, 25 października 2012 06:37
Podstawowe fakty pierwotne są znane, choćby z mediów:  pozaprawne, lub na granicy prawa, i bezwzględne, niezgodne z zasadami współżycia społecznego próby pozbycia się przez nowych właścicieli – Lechosława Gawrońskiego oraz Grzegorza Liberkowskiego –  mieszkańców kamienicy przy ul. Stolarskiej 2, rękami wynajętych „czyścicieli”, których podstawową metodą działania jest nękanie, terroryzowanie mieszkańców. Przy niemal absolutnej bezradności władz… Reakcją na to jest Koalicja dla Mieszkańców ul. Stolarskiej.
Więcej…
 
Dyskusje: wokół polityki mieszkaniowej – glossa do opracowań i projektów
Hanna Grzeszczuk-Brendel   
piątek, 12 października 2012 07:24W związku z ogłoszeniem przez władze projektu polityki mieszkaniowej do 2022 r. oraz dzisiejszą debatą na ten temat na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania ogłaszamy kolejny społeczny głos w dyskusji dotyczący tej kwestii (red.). 
Więcej…
 
Dyskusje: O mieszkania dostępne – wokół strategii mieszkaniowej
Lech Mergler   
wtorek, 09 października 2012 12:27Zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych przez lata rządził żywioł  nieprzypadkowy, może pozorny? Niedawno władze Poznania ogłosiły zamiar prowadzenia skoordynowanej, długofalowej polityki w tym zakresie. Jednocześnie konflikty społeczne na tle braku lub zagrożenia dachu nad głową stają się coraz bardziej widoczne i dramatyczne.
Więcej…
 
Kazus Stolarskiej: przypadek czy wypraktykowana technologia?
Edgar Drozdowski   
sobota, 01 września 2012 06:25


Głośna jest sprawa próby „oczyszczenia” z lokatorów kamienicy przy ul. Stolarskiej w Poznaniu, najpierw odzyskanej przez spadkobierców, a potem odsprzedanej dwóm „biznesmenom”. W tych właśnie dniach odbywa się Piknik solidarności ze Stolarską – o ironio! – w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w 1980 roku, możliwego dzięki solidarności, a owocującego ruchem "Solidarność"… Piknik wypływa z potrzeby serca, wrażliwości, ale także gniewu na łamanie praw ludzi. Ale za racjami lokatorów przede wszystkim stoi chłodne, beznamiętne PRAWO. (red.) 
Więcej…
 
Uwagi do projektu Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznania 2012-2022
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
wtorek, 22 maja 2012 23:55
W ramach zbyt krótkich, mimo że przedłużonych, konsultacji społecznych, przygotowaliśmy i złożyliśmy uwagi do projektu strategicznej Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznania. Jednym z podstawowych źródeł inspiracji było opracowanie dr. Andreasa Billerta (w załączeniu). Przywołujemy też nasz Program polityki mieszkaniowej z jego podstawową ideą MIESZKAŃ DOSTĘPNYCH dla wszystkich grup mieszkańców. Liczymy na szeroką publiczną debatę, której domagaliśmy się w Liście do władz i mieszkańców. W takiej debacie zarówno eksperckie opracowania jak i społecznie nośne idee powinny móc swobodnie wybrzmieć i być przeanalizowane. Szansa na to jest, być może, debata w radzie miasta nad polityką mieszkaniowa (red.).
Więcej…
 
Polityka mieszkaniowa – fasadowe konsultacje
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
środa, 25 kwietnia 2012 01:23
W związku z informacją, iż odbywały się (???) konsultacje społeczne na temat strategicznego planu polityki mieszkaniowej,  wystosowaliśmy list do władz i mieszkańców – poniżej.
Więcej…
 


Strona 1 z 3