Polityka mieszkaniowa
Poznań: od aglomeracji do światowej metropolii?
Marek Bańczyk   
poniedziałek, 15 marca 2010 08:18
Aby zbudować najlepszy Poznań dla mieszkańców, musimy zmienić naszą aglomerację w metropolię. By to zrobić, musimy skorzystać z dobrobytu świata. A żeby z niego skorzystać, musimy wygrać drugą pozycję w Polsce - pisze specjalista w dziedzinie promocji miast Marek Bańczyk.

 

Więcej…
 
Dyskusja w CK Zamek: Poznań globalny czy lokalny?
Redakcja   
poniedziałek, 15 marca 2010 08:14
Jaki ma być Poznań i czyje to ma być miasto? Mieszkańców, a może studentów? Na pytania dotyczące Poznania jako miasta kreatywnego starali się odpowiedzieć naukowcy i działacze podczas spotkania "Poznań. Globalny? Lokalny?", które zainicjowało dziś cykl "Zamek spotkań".
Więcej…
 
Notatka służbowa z otwartego zebrania zespołu ds. Programu Zdrowy Poznań w ramach Strategii Rozwoju
Agata Michalska   
środa, 20 stycznia 2010 18:47
W dniu 14 stycznia br. w Sali Sesyjnej Nr 2 Urzędu Miasta Poznania odbyło się otwarte zebranie zespołu ds. Programu Zdrowy Poznań. W spotkaniu uczestniczyli członkowie zespołu ds. ww. programu: p. Maria Remiezowicz – dyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych UMP, p. Elżbieta Dybowska – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, p. prof. UM dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak – kierownik Zakładu Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, p. Alicja Szcześniak – kierownik Oddziału Polityki Społecznej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP oraz p. Agata Michalska– pracownik Oddziału Zdrowia Publicznego WZiSS. W zebraniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Więcej…
 


Strona 2 z 2