Reforma samorządów
Reforma finansów Jednostek Pomocniczych Poznania.
Stanisław Schupke   
piątek, 14 sierpnia 2009 14:53

Władza z reguły nie lubi dzielić się kompetencjami a tym bardziej nie lubi tracić kontroli nad dysponowaniem częścią budżetu.

Więcej…
 
Bunt w mieście: reforma rad i osiedli
Lech Mergler   
sobota, 03 lipca 2010 10:07

Image
Trzeci rok trwają przygotowania do przeprowadzenia reformy tzw. samorządów pomocniczych, czyli - po ludzku - rad osiedli. Najpierw był to, dość starannie przygotowany, projekt reformy „prezydenckiej", zakładającej zaprowadzenie w Poznaniu 16 dzielnic. Poległ on jednak w radzie miasta za sprawą PO, która uznała go za zbyt kosztowny. Ruszyły więc w zeszłym roku przygotowania do reformy wymyślonej przez radę miasta. Zanosiło się, że niebawem dotrze ona do finału, aby wiosną mogły odbyć się wybory do już zreformowanych rad osiedli. Ale tak się stać nie musi. Bo wśród radnych osiedlowych wybuchł bunt.

Więcej…
 
Reforma jednostek pomocniczych - sztuką kompromisu
Stanisław Schupke   
sobota, 18 lipca 2009 18:29
 Samorządność lokalna nie powinna kojarzyć się ludziom z polityką. Mieszkańcy powinni się wspierać w celach podnoszenia jakości życia na osiedlu. Samorządność lokalna powinna służyć nie politykom lecz lokalnej społeczności. Samorząd lokalny winien sprawować rolę służebną względem społeczności lokalnej i powinien być wzmacniany dodatkowymi kompetencjami, jak również mieć możliwość dysponowania większymi zasobami finansowymi na rozwój i utrzymanie struktury osiedla.
Więcej…
 
Postulaty rady osiedla Jeżyce
Stanisław Gorzelańczyk (Przewodniczący RO Jeżyce)   
środa, 27 maja 2009 21:18
Rada Osiedla Jeżyce odpowiadając na skierowane pytania w zakresie samorządu zgłasza następujące postulaty:
Więcej…
 
PROPOZYCJE RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
Alojzy Szalejewski (Przedodniczący RO Krzyżowniki-Smochowice)   
środa, 27 maja 2009 21:14
Przyjęte jednogłośnie przez Radę Osiedla Krzyżowniki-Smochowice na posiedzeniu 11.05.2023 r.
Więcej…
 
Postulaty Rad osiedli z dnia 18-20 maj 2009
Stanisław Schupke   
środa, 27 maja 2009 21:09
Zawarte niżej postulaty jak również uwagi podnoszone były na trzydniowym spotkaniu Komisji Doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych z przedstawicielami Rad Osiedlowych z całego miasta Poznań w dniach 18-20 maj 2009 r.
Więcej…
 
Uchwała jakiej dawno nie było
Norber Napieraj Radny Miasta Poznania   
sobota, 13 lutego 2010 19:57

Image
Szanowni czytelnicy.

Niżej przedstawiamy tekst listu, jaki wystosował do naszego stowarzyszenia Radny Miasta Poznania Norbert Napieraj. Załączamy również projekt samej uchwały. Ta propozycja jest nową jakością w postrzeganiu partycypacji społecznej w procesie zarządzania Miastem

 
Więcej…
 
Opinia ekspercka na temat reformy jednostek pomocniczych
dr. hab. Hubert Witczak   
poniedziałek, 23 listopada 2009 22:08
W tym tygodniu odbywaja sie konsultacje społeczne z radami osiedli projektu reformy jednostek samorządu pomocniczego miasta Poznania. Dalej zamieszczamy opinię na temat tego projektu zaprezentowaną 26 października br. na spotkaniu  Rady Osiedla Strzeszyn z udziałem przedstawicieli stowarzyszenia My-Poznaniacy. Autorem opinii jest pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Hubert Witczak.
Więcej…
 


Strona 1 z 2