Nic o nas bez nas – o debacie nad odrodzeniem Śródmieścia
Marek Nowak   
wtorek, 31 stycznia 2012
Dr Marek Nowak, socjolog z Instytutu Socjologii UAM, m.in. współautor książki o rewitalizacji Śródki („Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce”) komentuje spotkanie Zespołu roboczego, który z inicjatywy Komisji Rewitalizacji rady miasta przygotowuje debatę społeczną na temat strategicznego programu odrodzenia Śródmieścia. Marek Nowak został poproszony przez stow. My-Poznaniacy do reprezentowania nas w tym Zespole. Załączamy też materiały źródłowe o debacie (red.).
Spotkanie Zespołu roboczego odbyło się 26 stycznia br., w sali radnych nr 3 Urzędu Miasta Poznania, na Placu Kolegiackim. Uczestniczyli w nim organizatorzy: radny Mariusz Wiśniewski – przew. Komisji Rewitalizacji rady miasta, Lech Podrez – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji, zastępca prezydenta Poznania Tomasz Jerzy Kayser (przynajmniej w pierwszej części) oraz przedstawiciele zaproszonych organizacji pozarządowych związanych z działaniami na rzecz ożywienia Śródmieścia, w tym: Stowarzyszenie Piękne Jeżyce, Rada Osiedla Wilda, Stowarzyszenie Sekcja Rowerzystów Miejskich, Rada Osiedla Jeżyce, Stowarzyszenie My-Poznaniacy, Stowarzyszenie Chwaliszewo, Rada Osiedla Stare Miasto, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, Prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług.

Plan spotkania, jak głosił dokument rozesłany do uczestników, obejmował:
   1. Omówienie celu debaty, jej przebiegu, kwestii technicznych i przygotowań.
   2. Omówienie roli i zadań Zespołu roboczego.
   3. Omówienie roli moderatorów debaty oraz
   4. Wolne głosy.
Spotkanie prowadził radny Mariusz Wiśniewski.

Nie wszystkie cele spotkania udało się zrealizować, choć trwało ponad 2 godziny. Spotkanie dość niefortunnie rozpoczęte zostało pytaniami, mało dotyczącymi meritum, o której planowana debata ma się rozpocząć i ew. czy zaplanowane terminy są do zaakceptowania przez uczestników. Podejmując bardziej ogólne zagadnienia radny M.Wiśniewski przedstawiał cel i założenia dyskusji, które wprowadziły nieco więc spójności do pomysłu.

O co tutaj chodzi?

Intencją organizatorów okazało się opracowanie przy pomocy społecznej dyskusji: „Wieloletniego zintegrowanego planu dla Śródmieścia”. Dokument zatem ma mieć charakter nie tyle techniczny (mówiący wprost, co należy robić), co raczej ideowy w zakresie celów, które mieszkańcy uznają za ważne, w kontekście poprawy kondycji centrum miasta. Perspektywa czasowa opracowanego programu – zamyka się w roku 2030, jest to zatem ponad 15 lat.

Jak deklarują pomysłodawcy dyskusji, dokument będzie miał „przełożenia” na budżety Miasta Poznania, czyli będzie uwzględniany w planowanej polityce inwestycyjnej, w kolejnych latach oraz będzie wpływał na Wieloletnią prognozę finansową Miasta. Oraz „będzie rozłożony w czasie w ten sposób, aby dopasować go do możliwości finansowych oraz perspektyw finansowych UE” (cytat na podstawie sprawozdania rozesłanego uczestnikom zebrania). Środki unijne będą miały, jak można zatem wywnioskować, kluczowe znaczenie ze względu na bieżące problemy z zadłużeniem miasta.

W jakimś sensie więc jest to również wysiłek zwrócenia uwagi na potrzeby Centrum ze wskazaniem na długotrwały proces dochodzenia do stanu oczekiwanego. Formuła dyskusji, raczej przedmiotowa niż w nawiązaniu do szczegółowych problemów (konkretnego obszaru) przywołuje na myśl elementy dyskusji, którymi posługuje się koncepcja budżetu partycypacyjnego. W tym jednak przypadku nie rozważa się dysponowania konkretnymi sumami w odniesieniu do poszczególnych zagadnień (co jest zdecydowanie słabością), choć podobnie jak w Porto Alegre lokalni politycy (radni) zobowiązują się przegłosować dokument, a następnie uczynić z niego coś na kształt strategicznego planu.

                                                                                         *  *  *

Planowana dyskusja ma w związku z tym dokonać nie tyle praktycznych rozstrzygnięć, czy prowokować realizację poszczególnych celów, choćby uznanych za bardzo ważne i przyszłościowe, co raczej dokonywać hierarchizacji celów, które powinny być realizowane przez kolejne ekipy. Dokument jest więc, albo raczej ma być, podstawą do strategicznego zintegrowanego planowania, czegoś, o co wiele razy apelował Andreas Billert.

Uczestnicy zgodzili się, choć nie było to jednak głosowane, co do tego, że dyskusja i współpraca bardzo różnych organizacji i władz miasta zakłada zawieszenie różnic ideologicznych i różnic interesów dla realizacji celu bardziej ogólnego.

Gorąca dyskusja

Uruchomiła ją kwestia przestrzennego zakresu działań jakie ma obejmować dyskutowany plan. Starły się ze sobą dwa punktu widzenia.

Pierwszy zakładał, że rozmowa powinna być jak najbardziej konkretna, co zawierało w sobie jakąś wizję aplikacyjnych pomysłów, które będzie można wprowadzać w życie. Zakładało również, że ze względu na różnorodność Śródmieścia zasadne jest zredukowanie obszaru objętego działaniami strategicznymi – ponieważ nie da się szczegółowo mówić o całości.

Drugi punkt widzenia zakładał potrzebę ogólności (to stanowisko popierają organizatorzy), co pozwala rozmawiać o wyodrębnionych problemach, dochodząc sukcesywnie do szczegółów w kolejnych etapach – przewidziano trzy takie etapy. Zaproponowana formuła nie była jednak całkowicie jasna, a pytania: czy ogół, czy szczegóły pozostały nie do końca rozstrzygnięte.

Badanie społeczne

W trakcie spotkania przedstawiono również założenia badania, które ma być zrealizowane w centrum miasta: osiedli: Stare Miasto, Wilda, Jeżyce, Św. Łazarz, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria). Zaplanowano, że przed przystąpieniem do dyskusji będzie się przemieszczał po Poznaniu autobus, w którym przez pięć godzin kolejnego dnia, w konkretnym centralnym punkcie, będzie można wypełniać ankietę socjologiczną, dotyczącą słabych i mocnych stron poszczególnej dzielnicy i całego centrum. Dla celów analitycznych zebrane zostaną również dane demograficzne dotyczące obszarów będących przedmiotem zainteresowania dyskutantów.

Etapy dyskusji

Dyskusja została rozpisana na trzy etapy, z których każdy będzie wypełniony nieco innymi zagadnieniami. Pierwszy dotyczył będzie „warunków rozwoju społeczno-kulturalnego oraz poprawy jakości życia i zamieszkania w Śródmieściu” (28-29 marca – g. 17.30). Drugi"przestrzeni publicznej, dziedzictwa oraz estetyki Śródmieścia Poznania" (11-12 kwietnia g. 17.30). Trzeci„rozwoju komunikacji, transportu i infrastruktury oraz gospodarki w Śródmieściu Poznania”  (25-26 kwietnia – g. 17.30).

Wszystkie spotkania będą się odbywały  w Domu Tramwajarza, przy ul. Słowackiego. Każde ze spotkań oparte będzie o pomysł panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów i prowadzone będzie przez moderatora (osobę wybraną z grona panelistów).

No koniec wypada zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału i zabierania głosu według zasady: „nic o nas bez nas”.Marek Nowak

27 stycznia 2012 r.ZAŁĄCZNIKI:

Harmonogram debaty nad odrodzeniem Śródmieścia Poznania
Relacja organizatorów ze spotkania Zespołu roboczego

Komentarze (4)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze
RO Św. Łazarz - wyjaśnione )
Już wiem, że wszystko zostało wyjaśnione a Pan Łukasz Prymas został zgłoszony do Zespołu Roboczego ds.debaty jako przedstawiciel RO Św.Łazarz Tak, zaproszenie poszło do Rady Osiedla, jak i zresztą pozostałych naszych partnerów społecznych współorganizujących debatę drogą oficjalną (w styczniu przez BRM) plus sam też wysyłałem drogą elektroniczną. Pozdrawiam, Mariusz Wiśniewski
Mariusz Wiśniewski , 07 luty 2012
odpowiedź
O ile mi wiadomo zaproszone były rady wszystkich osiedli śródmiejskich. Proszę sprawdzić w Biurze Rady Miasta, które zajmuje się techniczną stroną debaty. Możliwe, że znowu zawiodła komunikacja (zapewne zaproszenie szło poprzez WWJPM). Pozdrawiam!
Cezary Brudka , 06 luty 2012
Komentarz
Oczywiście nie mogę wchodzić w rolę organizatora. Sam mam róże doświadczenia współpracy z jednostkami miejskimi (i dobre i złe). Proponuję mimo wszystko wziąć udział w dyskusji korzystając z materiałów opublikowanych na stronie My-P.
Marek , 05 luty 2012
pytanie
Jako Radny Osiedla Łazarz, chciałbym wiedzieć, pewnie bardziej od Organizatorów niż Pana, Panie Marku, dlaczego nie zostali na spotkanie zaproszeni Radni z Mojego osiedla? pozdrawiam
Łukasz Prymas , 04 luty 2012

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: wtorek, 31 stycznia 2012 22:24