Partycypacja Obywatelska
Partycypacja obywatelska - materiały
Piotr Kucharski   
piątek, 10 czerwca 2011 12:44
Realizując nakreślony cel Kongresu Ruchów Miejskich, polegający na „sformułowaniu skoordynowanych w skali kraju pytań-postulatów do kandydatów na posłów i senatorów (przejście do debaty w mediach krajowych) w ramach wspólnego, przedwyborczego projektu ruchów miejskich z całego kraju”, spróbujmy wypracować wspólne stanowisko w zakresie postawionych poniżej pytań. Polscy politycy, bez względu na przynależność partyjną, zajęci bieżącą walką polityczną, nie zauważają istotnych zmian w świadomości obywateli i materialnej rzeczywistości - „przechodzą obok” potrzeb obywateli. Władze samorządowe, uwikłane w układy z lokalnym biznesem, traktują miasto, jako spółkę z o.o. Po 22 latach wolności, nadszedł czas na zmianę myślenia o rozwiązywaniu problemów miasta za pomocą „niewidzialnej ręki” rynku. Miasto to przede wszystkim przestrzeń publiczna i społeczna.
Więcej…