Życie społeczne
Jakiej wspólnoty poznaniacy potrzebują?
Zbigniew Galor   
wtorek, 07 sierpnia 2012 04:18
Organizatorzy Kongresu Obywatelskiego, który w kwietniu odbył się w Gdańsku, przeprowadzili ankietę, w której zapytano gdańszczan o to, „na jakich wartościach oprzeć rozwój Pomorza?”. Drugie i trzecie miejsce w rankingu wartości zajęły kolejno rodzina i uczciwość. Spore zaskoczenie wywołało jednak uznanie szacunku dla siebie i innych za „podstawowy budulec” wspólnoty regionalnej.
Więcej…
 
JEŻYCE: Zagroda Bamberska otwiera plac zabaw dla maluchów
Aleksandra Sołtysiak   
niedziela, 22 lipca 2012 12:49
Wiosną tego roku z inicjatywy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta odbyła się debata o odrodzeniu Śródmieścia – jednym z jej organizatorów było nasze Stowarzyszenie. Podczas kilkunastu spotkań mieszkańcy śródmiejskich dzielnic mogli się wypowiedzieć na temat dokuczających im problemów, porozmawiać o tym, jak ulepszyć swoją dzielnice itd. Jedni narzekali na psie kupy, inni na brak ławek, zieleni, nadmiar samochodów albo brak miejsc parkingowych. Wszystkich łączyło jedno – potrzeba poprawienia warunków życia w Śródmieściu. Zdiagnozowano podstawowy problem centralnych dzielnic – zmniejszanie się liczby ich mieszkańców.
Więcej…
 
Radny zaradny, czy radny bezradny? Czyli rady osiedli rok po reformie
Adam Szabelski, współpr. Michał Kucharski   
poniedziałek, 14 maja 2012 00:59
Minął rok z okładem od 20 marca 2011 r. kiedy w Poznaniu odbyły się wybory do zreformowanych rad osiedli – które miały być i są pewnym eksperymentem. Niestety… Władzom miasta zabrakło wtedy chęci rozpropagowania tej idei.
Więcej…
 
Karta Rodziny Dużej – działanie pozorne...?
Aleksandra Sołtysiak   
środa, 25 kwietnia 2012 02:38Wydział zdrowia UMP przedstawił niedawno do konsultacji radom osiedli projekt Karty Rodziny Dużej. W zamyśle projekt ten powinien mieć na celu pomoc, wspieranie rodzin wielodzietnych. Niestety, analiza tego dokumentu pokazuje, że cel ten nie zostanie osiągnięty. Mam wrażenie, że to działania pozorne.
Więcej…
 
Pomagać, nie szkodzić – ws Karty Rodziny Dużej
Elżbieta Węgrzynowicz   
poniedziałek, 09 kwietnia 2012 13:55


Kilka dni temu [data pisma to 23 marca 2012 r.] Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP przesłał do zaopiniowania radom osiedli projekt dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin wychowujących dzieci – projekt Karty Rodziny Dużej na lata 2012-17. Jestem radną osiedlową więc trafił ona także do mnie. Lektura Projektu.. nasunęła kilka refleksji, którymi chciałabym się podzielić. Nie jest to oczywiście specjalistyczna analiza, a jedynie próba zwrócenia uwagi na kilka istotnych, moim zdaniem, spraw.
Więcej…
 
Co osiągnęło Porozumienie Żłobkowe?
Aleksandra Sołtysiak   
niedziela, 19 lutego 2012 18:07
Na ostatniej sesji rady miasta został przyjęty miejski Program opieki nad dziećmi do lat trzech. Na jego treść duży wpływ miały działania Porozumienia Żłobkowego, którego inicjatorką jest Aleksandra Sołtysiak. Teraz podsumowuje ona dokonania i porażki (red.).
Więcej…
 
START: Okrągły Stół ds. problemów polityki społeczno-mieszkaniowej w Poznaniu
Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych   
piątek, 27 stycznia 2012 00:14
26 stycznia br., odbyło się spotkanie reprezentantów organizacji społecznych z przedstawicielami władz miasta na temat Okrągłego Stołu ws problemów polityki społeczno-mieszkaniowej. Strona społeczna, w imieniu ok. 40 organizacji z Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, przedłożyła dyrektorom podstawowych wydziałów i komórek urzędu miasta (ZKZL, MOPR, MPGM, WZiSS) – niżej zamieszczony projekt ideowy i organizacyjny Okrągłego Stołu. W złożonym oświadczeniu społecznicy uznali, że Okrągły Stół ma szanse się rozpocząć pod warunkiem, że władze na czas jego trwania wstrzymają najbardziej krytykowane działania – eksmisje i zasiedlanie tzw. „kontenerów socjalnych”. Przedstawiciele władz ustosunkują się do tego warunku w ciągu 14 dni (red.).
Więcej…
 
Radni SLD stracili cierpliwość
Klub radnych SLD   
wtorek, 20 grudnia 2011 13:02

Radni miejscy SLD stracili cierpliwość. Tzw. języczkiem u wagi okazało się wysoce nietrafne postępowanie administracji miejskiej w sprawie restrukturyzacji sieci szkół w Poznaniu, w którym ujawniły się liczne niewydolności i grzechy funkcjonowania władzy publicznej w Poznaniu (występujemy w tej sprawie i piszemy o tym obszernie). A ponieważ ryba psuje się od głowy, radni stracili wreszcie cierpliwość do Pana Prezydenta. Publikujemy w całości wczorajsze Stanowisko Klubu radnych SLD.
Więcej…
 


Strona 1 z 6