Wybrana została Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego
redakcja   
wtorek, 21 grudnia 2010

Publikujemy komunikat ze strony Urzędu Miasta Poznania o wynikach wyborów Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. To formalnie najwyższe w mieście ciało reprezentujące organizacje społeczne, ich potrzeby i interesy. Oosbom wybranym do Rady serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego radzenia! (red.)

Poznań, 2022-12-17

W czwartek, 16 grudnia br., odbyły się wybory do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W wyborach udział wzięło 71 organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności Poznania.
Do Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrani  zostali przedstawiciele ośmiu organizacji pozarządowych:
•    Mateusz Krajewski - Fundacja Familijny Poznań,
•    Joanna Ciechanowska-Barnuś - Fundacja Obywatelski.pl,
•    Marcin Halicki - Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
•    Marcin Maćkiewicz - Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych,
•    Katarzyna Kledzik-Balicka - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka,
•    Ewa Gałka - Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP,
•    Mikołaj Kondej - Stowarzyszenie Mage.pl,
•    Olcha Wierzbowska-Sikorska - Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.

Organizacje pozarządowe są rzecznikiem interesów obywateli, chronią prawa poszczególnych grup lokalnych, kształtują poczucie osobistej przynależności i zaangażowania w realizację celów społecznych, przyczyniają się do budowy silnej więzi ze społeczeństwem jako całością. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi jest więc jednym z istotniejszych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest budowanie partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność diagnozowania i zaspakajania potrzeb mieszkańców miasta Poznania. Dzięki wspólnemu ustalaniu priorytetów oraz planowaniu zleconych przez samorząd zadań, moźliwe jest szybkie i skuteczne reagowanie na problemy oraz angażowanie w ich rozwiązywanie osób bezpośrednio stykających się z nimi. Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach i przyczynia się do podniesienia jakości usług publicznych oraz do poszerzenia grupy beneficjentów.

Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego stanowi istotny element polityki lokalnej samorządu miasta Poznania. W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami lokalnej władzy publicznej a organizacjami pozarządowymi, Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi. Karta Współpracy jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Miasta, określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem współpracy tych podmiotów jest realizacja zadań publicznych określonych w ustawach w zakresie zadań własnych Miasta Poznania, a także wspólne identyfikowanie i definiowanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych oraz tworzenie systemowych sposobów rozwiązywania powstałych problemów społeczności lokalnych. Intencją Miasta jest rozwój współpracy z sektorem pozarządowym, która jest ważnym składnikiem rozwoju lokalnego.

Od dwóch lat Miasto Poznań organizuje też Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych. Celem imprezy jest przybliżenie oraz zwrócenie uwagi mieszkańców Poznania na działalność lokalnych organizacji pozarządowych oraz ukazanie współpracy Miasta Poznania z podmiotami III sektora. Inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem poznaniaków.

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: wtorek, 21 grudnia 2010 03:45