Ład Przestrzenny
Ład przestrzenny - materiały
Maciej Wudarski   
piątek, 10 czerwca 2011 15:05
Prezentujemy poniżej, jako tekst inspirujący do dyskusji w zespole roboczym ds. gospodarki przestrzennej, list do premiera sprzed ponad roku, podpisany  przez ponad 40 organizacji społecznych z całego kraju, a dotyczący planowanych ówcześnie zmian w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyczyną powstania listu było przeciąganie przez ówczesnego wiceministra infrastruktury Olgierda Dziekońskiego umówionego pod koniec poprzedniego (tj. 2009 r.) roku spotkania z organizacjami obywatelskimi zajmującymi się problemami ładu przestrzennego w polskich miastach. Do spotkania doszło, mało co z niego wyniknęło. Obecnie na zmiany w Ustawie się nie zanosi, czyli nie będzie gorzej. Ale czy nie powinno być lepiej? W jakich sprawach i w jakim zakresie? Wokół tych dwóch pytań moglibyśmy zorganizować dyskusję w zespole roboczym, wychodząc od postulatów z Listu do premiera, a mając przed soba kampanię i zadanie podstawienia w niej problemów ładu przestrzennego i zabezpieczeń prawnych dla niego.
Więcej…