Traszki* w obronie mieszkańców osiedla Tysiąclecia
Anna Wachowska-Kucharska   
środa, 16 lutego 2011
Sprawa zabudowy os. Tysiąclecia sięga 2007 roku, kiedy została wydana pierwsza decyzja dotycząca tego terenu. Od tego momentu mieszkańcy parokrotnie spotykali się z władzami miasta i na początku wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową wyrażali swój sprzeciw wobec „dogęszczania”, przez nową zabudowę, istniejącego już osiedla. Urzędnicy, z jednej strony obiecywali pomyślne rozstrzygnięcia, które miały chronić teren osiedla, a z drugiej – robili wszystko, żeby wydać korzystne dla dewelopera decyzje.Działania urzędu w interesie mieszkańców, jak do tej pory, pozostawały wyłącznie w sferze obietnic. Ostateczna decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę miała zapaść 4 listopada 2010 roku, jednakże dzięki dużej determinacji mieszkańców do wydania tej decyzji nie doszło. Urząd Miasta nakazał inwestorowi uzupełnienie dokumentacji w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze. Inicjatorami takiego postawienia sprawy byli mieszkańcy i przyrodnicy. Inwestor, firma Dom-Eko, nie uzupełniła dokumentacji w terminie, w związku z tym Urząd Miasta wydał decyzję odmowną (w sprawie pozwolenia na budowę). Od tej decyzji inwestor odwołał się do wojewody, który przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nakazał on m.in. uznanie spółdzielni mieszkaniowej za stronę w postępowaniu o pozwolenie na budowę oraz opracowanie rzetelnej opinii oddziaływania na środowisko.

10 lutego mieszkańcy osiedla złożyli na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza projekt użytku ekologicznego**, który został wyznaczony na terenie parku przylegającego do os. Tysiąclecia. Istotnym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym. Projekt jest owocem wspólnej pracy mieszkańców, przyrodników z Klubu Przyrodników Koło Poznań i Grupy Traszka (www.traszka.com.pl)
oraz członków Stowarzyszenia My-Poznaniacy.

Przygotowanie projektu zajęło nam trzy miesiące i choć wydaje się to długo, to można sobie życzyć, aby w takim tempie powstawały wszystkie te projekty, nad którymi pracują urzędnicy miejscy. Imponująca jest też liczba głosów popierających utworzenie użytku: 1191 osób podpisało specjalnie przygotowane ankiety – to trzy grube tomy kart, które zostały dołączone do projektu użytku. Dzisiaj mieszkańcy liczą na to, że niewielkie traszki staną w ich obronie i ochronią przed zabudową nowymi blokami tę część os. Tysiąclecia, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stawów. Przewodniczący rady miasta zapowiedział skierowanie projektu do Komisji Ochrony Środowiska i sprawdzenie, jak długo potrwa procedura opiniująca projekt – tego mamy dowiedzieć się w przyszłym tygodniu.

Kiedy 30 lat temu wprowadzałem się do spółdzielczego M4, nigdy nie przypuszczałem, że na moim osiedlu będzie można utworzyć użytek ekologiczny. Zależy mi jeszcze na tym, aby park przy osiedlu miał nazwę Dolina Piaśnicy, ponieważ stawy są pozostałością po przepływającej tutaj niegdyś rzeczce Piaśnicy – mówi działacz Rady Osiedla Chartowo, Ryszard Musielak. A Rafał Barbachowski, mieszkaniec „deski”, która graniczy ze stawami dodaje: Zintegrowaliśmy się podczas akcji zbierania podpisów, teraz wszyscy jesteśmy rozpoznawalni. Zmieniła się też nasza świadomość: ekologiczna i ta związana z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Pomogło nam również  wiele osób, które nie są mieszkańcami naszego osiedla, ale dla których ważne okazały się te same wartości.  

Członkowie Klubu Przyrodników Koła Poznań wskazują na fakt, jak ważne są walory poznawcze utworzenia użytku ekologicznego, ponieważ stwarzają możliwość zapoznania się z gatunkami niezwykle cennymi, płazami, które stanowią ważne ogniwo w ekosystemie. Niegdyś były powszechne i pospolite, dziś są coraz rzadsze – głównie z przyczyny niszczenia ich siedlisk. Osiedle Tysiąclecia ma zatem szansę objąć ochroną traszki, a traszki mogą obronić mieszkańców.


*traszki - płazy ogoniaste, z rodziny salamandrowatych, o wodno lądowym trybie życia.
**użytek ekologiczny - użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania

Anna Wachowska


Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: czwartek, 17 lutego 2011 01:48