Hipodrom WOLA: gadał dziad do obrazu
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
piątek, 08 czerwca 2012
Ponad miesiąc, od drugiej połowy marca do niemal końca kwietnia, trwała kolejna „tura” społecznych działań w sprawie uratowania terenu Hipodromu Wola przed prywatyzacją. Wcześniej przedstawiliśmy tu  wspólne wystąpienie czterech rad osiedli w tej sprawie, w formie uchwały skierowanej do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W międzyczasie odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z Panem Marszałkiem, o czym traktuje poniższa notatka. Następnie dotarły też odpowiedzi od wicemarszałka Leszka Wojtasiaka i od prezydenta Ryszarda Grobelnego. Ponieważ poza tym nic pożytecznego dla sprawy się nie przydarzyło, ogłaszamy publicznie, to co mamy, bo mimo dłuższego oczekiwania nie ma nadziei na więcej. Poza niepokojącymi w sprawie plotkami, na których weryfikację oczekujemy (red.).Poznań, dnia 22 marca 2012 r.

Szanowny Pan MAREK WOŹNIAK
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
61-713 Poznań, al. Niepodległości 18
  

                          NOTATKA ZE SPOTKANIA


W dniu 19 marca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przy ulicy
Al. Niepodległości 18 w Poznaniu odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Pana Marka Woźniaka z Posłem, Panem Tadeuszem Dziubą oraz z członkinią i członkiem zarządu Stowarzyszenia My-Poznaniacy: Panią Arletą Matuszewską oraz Panem Maciejem Wudarskim.
W spotkaniu wzięła także udział konsultantka z zakresu prawa zamówień publicznych Pani Aleksandra Czajka.


Przedmiotem rozmów było przyszłe zagospodarowanie terenów Hipodrom Wola oraz pozostałych terenów rekreacyjnych Zachodniego Klina Zieleni w Poznaniu.  

Przedstawiciele Stowarzyszenia, przedstawili swoje obawy dotyczące ewentualnej sprzedaży udziałów bądź części udziałów w przedmiotowym terenie prywatnym inwestorom oraz wskazali na wiele niebezpieczeństw, które wynikają z przekazania pełnego prawa do dysponowania gruntem, jak i z możliwości zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przyszłości.

Stowarzyszenie My-Poznaniacy na co dzień odbiera liczne uwagi od mieszkańców Poznania zaniepokojonych zabudową kolejnych fragmentów tego cennego terenu. Obecni na spotkaniu przedstawili także obawy rad osiedli Krzyżowniki-Smochowice, Sołacz, Strzeszyn i Wola. W opinii społecznej jedynie zachowanie przez podmiot publiczny własności terenu pozwala na zabezpieczenie interesu mieszkańców.

Przedstawiciele Stowarzyszenia zwrócili się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą
rozważenie możliwości poszukiwania ciekawych i innowacyjnych pomysłów na zagospodarowanie terenów zieleni w trybie dialogu z potencjalnymi inwestorami prywatnymi.

Przedstawiono jednocześnie zalety instytucji „dialogu technicznego”, przewidzianego przepisami europejskiego prawa zamówień publicznych.


.
Dyrektywa klasyczna 2004/18/WE w motywie 8 preambuły wprowadza zapis pozwalający na dyskutowanie specyfikacji technicznych z podmiotami zewnętrznymi (z wybranymi ekspertami, firmami konsultingowymi, specjalistami w danej dziedzinie, czy też potencjalnymi inwestorami)  przed wszczęciem każdej procedury o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem jednak, że takie doradztwo nie spowoduje ograniczenia konkurencji.

Uczestnicy spotkania przekonywali, że dialog techniczny stanowi swego rodzaju możliwość zbadania opinii rynku i rozwiązań, które są na nim dostępne, na etapie poprzedzającym proces przetargowy. Dialog w swym założeniu ma służyć identyfikacji rozwiązań, które w jak najszerszym zakresie spełniają potrzeby zamawiającego i które mogą zostać odzwierciedlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W trakcie spotkania uczestnicy przekonywali Marszałka do dużej otwartości i zachęcali do prowadzenia konsultacji ze społeczeństwem w sprawie ewentualnych decyzji dotyczących dalszych losów Hipodromu Wola. Zadeklarowali ze swej strony  gotowość do udziału w takim dialogu.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak uznał przedstawione  propozycje za warte rozważenia i zadeklarował przekazanie ich Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.Stowarzyszenie My-Poznaniacy
Oprac. Maciej Wudarski  Załączniki:
● Opracowanie na temat procedury dialogu technicznego autorstwa p. Aleksandry Czajki, dostarczonej Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego
Odpowiedź Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka na uchwałę rad osiedli w sprawie sprzedaży udziałów w spółce dysponującej Hipodromem Wola
Odpowiedź prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego na uchwałę rad osiedli w sprawie sprzedaży w prywatne ręce Hipodromu Wola
● Piotr Talaga Hipodrom Wola na sprzedaż pod konkretnego dewelopera?  „Głos Wielkopolski” 
z 27 grudnia 2011 r.
Ten artykuł pokazuje, że niepokój o los atrakcyjnego terenu nad jeziorem Rusałka nie jest jakąś aberracją i nie jest tylko naszym udziałem (red.).


POST SCRIPTUM
Szanowny Pan Marszałek Leszek Wojtasiak odniósł się odrębnym pismem do powyższego materiału (dotarło ono do redakcji 20 czerwca br.), co przyjmujemy z uznaniem jako wyraz szacunku dla publikacji prasowej.Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: środa, 11 lipca 2012 10:58