Pytania o lądowisko... w parku
Dorota Bonk-Hammermeister   
czwartek, 04 października 2012
Od kilku miesięcy trwa spór o lądowisko w Parku Jana Pawła II.  Spór nie o to, czy lądowisko w ogóle powinno powstać, bo oczywiste jest, że szpital posiadający SOR powinien mieć możliwość przyjmowania pacjentów transportowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Opór mieszkańców i Rady Osiedla Wilda budzi decyzja urzędników miejskich o ulokowaniu tej inwestycji w Parku Jana Pawła II oraz zaskakujące rozmiary planowanegolądowiska. Urzędnicy zamierzają przeznaczyć obszar parku pod przedsięwzięcie, które nie wydaje się ani celowe z punktu widzenia interesu pacjentów, ani tak czyste w intencjach, jak to przedstawia prezes spółki prowadzącej szpital.Podstawowe zastrzeżenia w skrócie to:

● Odległość lądowiska od szpitala – ok. 1,5 km. Normą na całym świecie – w Polsce również – są lądowiska przyszpitalne, gwarantujące skuteczne, błyskawiczne ratownictwo. W przypadku lokalizacji w Parku Jana Pawła II chorego trzeba będzie dodatkowo transportować karetką przez Dolną Wildę i Hetmańską, co w godzinach szczytu uniemożliwi dojazd w przepisowe 5 minut.

Rozmiary inwestycji. Szpital zażyczył sobie miejsca pod małe lotnisko na 4 miejsca dla helikopterów, 6 miejsc dla samochodów i budynek strażnika, razem ok. 11000 m kw., podczas gdy do lądowania śmigłowca medycznego potrzebny jest kwadrat o długości boku równym 35 m.

Zniszczenie parku. Umiejscowienie inwestycji w południowej części Parku Jana Pawła II spowoduje wyłączenie z użytkowania ok. 1/3 powierzchni parku, obniżając jednocześnie walory wypoczynkowo-rekreacyjne pozostałej części. Do wycinki wstępnie przeznaczono 40 drzew, a musimy pamiętać, że jest to część południowego klina zieleni. Miasto na remont parku wydało przez ostatnie kilka lat ok. 5 mln zł, jest on obecnie jednym z ładniejszych i najchętniej przez mieszkańców odwiedzanych zielonych miejsc w Poznaniu, a jedynym takim obszarem na Wildzie.

Postawa urzędników miejskich. Przygotowując decyzję o lokalizacji, nie wykazali się oni dostateczną starannością, m.in. dokładnie nie przeanalizowali alternatywnych lokalizacji, których na Wildzie nie brakuje; uwierzyli inwestorowi na słowo, że szpital nie ma technicznych możliwości wybudowania lądowiska na dachu lub na platformie; nie przeprowadzili oceny wpływu inwestycji na środowisko.

Wątpliwości mieszkańców podzielili radni miejscy z Komisji Polityki Przestrzennej, którzy już dwukrotnie przepytywali urzędników odpowiedzialnych za wydanie decyzji o lokalizacji, za żadnym razem nie uzyskując satysfakcjonujących, dostatecznie wyczerpujących i merytorycznych odpowiedzi. Dzięki postawie Komisji wykonanie decyzji zostało na razie zawieszone. Urzędnikom wkrótce przedstawione zostaną kolejne pytania, wśród nich kilka sformułowanych przez mieszkańców:


PYTANIE 1.
Czy jest możliwe wyposażenie szpitala HCP, znajdującego się przy ulicy 28 czerwca 1956 r., w lądowisko wyniesione, umieszczone na dachu lub nad dachem budynku?Jeśli nie, prosimy o precyzyjne uzasadnienie techniczne i prawne, zawierające dane umożliwiające weryfikację oceny przez niezależnego eksperta.


PYTANIE 2.
Czy Centrum Medyczne HCP planuje budowę nowego budynku na działce numer 20/11 i części działek 20/33 20/34 i 20/50 ark. 18 obręb Wilda, położonych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194 (wniosek o kolejną lokalizację inwestycji celu publicznego szpital złożył w WUiA 8.08.2023)? Jeśli tak, jakie są podstawowe parametry techniczne budynku? Czy jest możliwe wyposażenie nowo powstającego budynku w lądowisko wyniesione, umieszczone na dachu lub nad dachem budynku?Jeśli nie, prosimy o precyzyjne uzasadnienie techniczne i prawne, zawierające dane umożliwiające weryfikację oceny przez niezależnego eksperta. Czy inwestycja jest dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?

Informacje uzupełniające dla radnych do pytań 1 i 2:
Inwestycja w Nysie (fot.1) – ukończona. Pierwsze lądowanie: 05.09.2022 r. Koszt lądowiska: 2,1 mln zł. Finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko. Inwestor ponosi 15% kosztów, dofinansowanie z programu 85%.

Inwestycja w Zielonej Górze (fot.2) – etap końcowy budowy. Lądowisko umieszczone nad budynkiem o słabej konstrukcji. Gniazdo lądowiska (29 m) opiera się niena budynku, lecz na 9 słupach (1 centralny i 8 obwodowych). Finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestor ponosi 15% kosztów,dofinansowanie z programu 85%.

Pan Prezes Lenartowicz na spotkaniu z Komisji Polityki Przestrzennej oświadczył publicznie, że celem inwestycji jest udostępnienie usług transportowych innym podmiotom gospodarczym. Charakterystyka techniczna projektu wskazuje na to, że jest to cel dominujący.


PYTANIE 3.
Jaka jest procedura postępowania urzędnika miejskiego w sytuacji, gdy poweźmie wiedzę o tym, że został wprowadzony świadomie w błąd przez petenta w celu uzyskania przychylnej dla petenta decyzji? Czy postępowanie petenta może być postrzegane jako próba wyłudzenia mienia dużej wartości? Czy decyzje wydane na podstawie świadomie podanych nieprawdziwych uzasadnień podlegają procedurze unieważnienia?


PYTANIE 4.
Jaka jest procedura postępowania w sytuacji, gdy urzędnik miejski posiada wiedzę o tym, że petent świadomie podaje nieprawdziwe uzasadnienie i nie informuje o tym swojego przełożonego, dopuszczając do wydania decyzji w oparciu o niezgodne z prawdą przesłanki?


PYTANIE 5.
Jaka jest procedura postępowania w sytuacji, gdy pracownicy Urzędu Miejskiego posiadający wiedzę o tym, że petent świadomie podaje nieprawdziwe uzasadnienie, wydają decyzję w oparciu o niezgodne z prawdą przesłanki, nie informując o tym radnych i wprowadzają świadomie w błąd opinię publiczną?


PYTANIE 6.
Jaka jest aktualnie sytuacja lądowiska na Lutyckiej? Jaka jest przyczyna tego, że aktualnie Oddział Ratunkowy działa tam nieformalnie? Co należy zrobić, żeby to zmienić?Dorota Bonk-Hammermeister 

mieszkanka Wildy, radna Rady Osiedla Wilda

Komentarze (1)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze
wiadomo o co chodzi
Dla inteligentnych inaczej zwolenników lądowiska:
1. SOR musi mieć lądowisko.
2. Transport ze śmigłowca na salę operacyjną nie może trwać dłużej niż 5 minut.
3. Lądowisko musi być w obrębie szpitala (platforma na dachu lub plac obok) patrz p.2
4.. Na Wildzie jest kilka innych niezagospodarowanych terenów BLIŻEJ szpitala (stary stadion Lecha, Ugory na Łęgach Dębińskich na wysokości Wspólnej)
5. Zarząd CM HCP chce zdewastować część parku, na którego rewitalizację wydano sporo kasy, bo dostanie ten teren za friko, a za pozostałe by musiał płacić.
6. CM HCP jest firmą prywatną jak każda inna nastawiona na zysk do której nie powinno dopłacać miasto.
eda , 24 październik 2012

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: piątek, 05 października 2012 02:18