Spalarnia śmieci: odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
[email protected]   
sobota, 01 maja 2010

Image
Wyspecjalizowane Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA z Opola złożyło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Poznania ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla budowy spalarni śmieci w Poznaniu. W obszernym, liczącym 20 stron dokumencie zarzuca ono decyzji szereg braków formalnych i prawnych. Materiał ten, bardzo przekonujący, załączamy dalej, wraz z pełnym tekstem decyzji środowiskowej.

 

 

 

 

 

 

Pod adresem http://ste-silesia.org/poznan/ znajduje się bogata dokumentacja działań urzędowych władz przygotowujących inwestycję, jak i działań w tej sprawie Stowarzyszenia SILESIA.


Poniżej przytaczamy art. 108 KPA, który ma pozwolić władzom "obejść" powyższe odwołanie, jak i ewentualne inne, złożone. Można się spodziewać, iż zasadność skorzystania przez prezydenta Poznania z tego przepisu stanie się przedmiotem sporu prawnego. SILESIA podkreśla, że ma on zastosowanie w wyjątkowych okolicznościach, zaś Poznań znajduje się w całkiem dobrej sytuacji, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami.

 
Kodeks Postępowania Admistracyjnego
Art. 108.
 
 
§ 1. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.
 
§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.
 
 
Post scriptum:
 
Odrębnym opracowaniem, podnoszącym zwłaszcza aspekt ekonomiczny inwestycji jest tzw. "Studium wykonalności".  Treść tego dokumentu jest w chwili obecnej niedostępna opinii publicznej. Starania o dotarcie do niego, blokowane przez władze, na razie zwieńczone decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu dokumentujemy TUTAJ.
 
 

 

Wspomniane materiały:

Decyzja środowiskowa (pdf)

Odwolanie od decyzji srodowiskowej STE Silesia (pdf)

 

Polecamy również:

Lech Mergler, "Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeszcze nieprawomocna" (link)

 

 

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: niedziela, 02 maja 2010 13:08