Problemy miejscowe Stowarzyszenie My Poznaniacy http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe Tue, 18 Oct 2022 18:57:29 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Rozprawa przed NSA ws warunków zabudowy dla Wechty http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/park-rataje/598-rozprawa-przed-nsa-ws-warunkow-zabudowy-dla-wechty http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/park-rataje/598-rozprawa-przed-nsa-ws-warunkow-zabudowy-dla-wechty uprzejmie informujemy opinię publiczną, że jutro, w środę 6 kwietnia o godz. 12.30 w sali „B” Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przy ul. G.P. Boduena 3/5, odbędzie się rozprawa mająca istotny związek z głośną i wydawałoby się definitywnie rozstrzygniętą, sprawą Parku Rataje w Poznaniu.

Przedmiotem rozprawy jest skarga kasacyjna P.H.-P. „Wechta” Dariusz Wechta na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 21 maja 2009 r., podtrzymaną następnie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2009 r., uchylającą warunki zabudowy dla osiedla mieszkaniowego domów wielorodzinnych wydane w 30 stycznia 2006 r. przez prezydenta Poznania dla PH-P Wechta jako inwestora.  

Mówiąc po ludzku – zaskarżone m.in. przez Stowarzyszenie My-Poznaniacy (jesteśmy uczestnikiem na prawach strony w tym postępowaniu) i uchylane przez pięć lat przez różne instancje, w tym SKO, a na końcu WSA, warunki zabudowy dla osiedla mieszkaniowego PH-P Wechta na terenie przeznaczonym pod park – stają jutro przed NSA.

Jakie to ma znaczenie, zwłaszcza, że teren, którego te warunki zabudowy dotyczą, jest objęty prawomocnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miasta Poznania 2 lutego 2010 r. i przewidującym w tym miejscu jedynie park?

Jeśli NSA podtrzyma jutro stanowisko SKO oraz WSA w Poznaniu, to będzie oznaczać ostateczne, czyli prawomocne unieważnienie warunków zabudowy dla osiedla mieszkaniowego jako niezgodnych z prawem. Tym samym te warunki zabudowy znikną z obiegu prawnego i ostatecznie zniknie podstawa do ubiegania się przez PH-P Wechta o odszkodowanie od Miasta Poznania z tytułu rzekomych strat spowodowanych przez uchwalenie planu miejscowego wykluczającego budowę osiedla. W obiegu publicznym pojawiała się kwota ok. 93 mln zł tytułem odszkodowania dla Wechty. Zwykle w tym miejscu podawaliśmy, że przedmiotowy grunt – 7,95 ha –został zakupiony jako nieużytek poprzemysłowy za około 300 tys. zł. Jak wiadomo wniosek biznesmena Wechty o wypłatę odszkodowania nie został przyjęty przez prezydenta Poznania.

Uchylenie przez NSA decyzji SKO (i WSA) w Poznaniu) może oznaczać powrót do wcześniejszych etapów procedury wydawania warunków zabudowy, czyli dalsze przeciąganie postępowania w czasie. W tej sprawie nie chodzi już o proces inwestycyjny, budowę osiedla, tylko o uzyskanie przez PH-P Wechta znacznych korzyści finansowych z budżetu miasta z tytułu korzystnej dla jego wcześniejszych zamierzeń decyzji administracyjnej, zmieniającej faktycznie charakter terenu – z nieużytku przeznaczonego pod park na grunt inwestycyjny.

Jako strona postępowania będziemy jutro obecni na rozprawie przed NSA w Warszawie.Stowarzyszenie My-Poznaniacy

Poznań, 5 marca 2011 r.]]>
[email protected] (Stowarzyszenie My-Poznaniacy) Park Rataje Mon, 04 Apr 2023 23:52:24 +0000
List Otwarty do władz samorządowych w sprawie bazy F16 na Krzesinach http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/f16-krzesiny/523-list-otwarty-do-wadz-samorzdowych-w-sprawie-bazy-f16-na-krzesinach http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/f16-krzesiny/523-list-otwarty-do-wadz-samorzdowych-w-sprawie-bazy-f16-na-krzesinach Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Bronislaw Komorowski miał dziś nawiedzić bazę "jastrzębi" F16 na Krzesinach, ale wizytę wczoraj po południu odwołano. Nie Poznań, miasto nasze, miał nawiedzić, ale tylko bazę... daje do myślenia...
Prezydenta więc nie ma, ale problemy z bazą i jastrzębiami wciąż są, nie widać zatem powodu, żeby rozkolportowany wczoraj na okoliczność prezydenckiej wizyty List Otwarty Stowarzyszenia My-Poznaniacy schować ad acta (Red.). ]]>
[email protected] (Stowarzyszenie My-Poznaniacy) Baza lotnicza F16 na Krzesinach Wed, 19 Jan 2023 15:01:07 +0000
O co chodzi w konflikcie wokół pola golfowego? http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/pole-golfowe/514-o-co-chodzi-w-konlikcie-wok-pola-golfowego http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/pole-golfowe/514-o-co-chodzi-w-konlikcie-wok-pola-golfowego O pomyśle utworzenia pola golfowego w Krzyżownikach-Smochowicach napisano już wiele. Temat mocno komentowany w prasie, obecny w debacie publicznej głównie od 2003 do 2005 roku, powrócił niestety parę miesięcy temu. ]]> [email protected] (Maciej Wudarski) Pole golfowe Wed, 12 Jan 2023 02:46:59 +0000 Wraca konflikt o pole golfowe http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/pole-golfowe/506-wraca-konflikt-o-pole-golfowe-na-smochowicach-krzyownikach http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/pole-golfowe/506-wraca-konflikt-o-pole-golfowe-na-smochowicach-krzyownikach Sprawa przekazania za marny pieniądz kilkudziesięciu hektarów komunalnych terenów zieleni, w tym w ponad połowie spontanicznego lasu, pod prywatne pole golfowe na Smochowicach, wraca na arenę konfliktów mieszkańców z władzami. Wybory się skończyły i nowy sezon miejskiego boksowania się zaczął się znowu, niestety.
]]>
[email protected] (Redakcja) Pole golfowe Thu, 30 Dec 2022 02:18:02 +0000
Amerykanie z kolejnymi F16 w Poznaniu-Krzesinach? http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/f16-krzesiny/501-amerykanie-z-kolejnymi-f16-w-poznaniu-krzesinach http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/f16-krzesiny/501-amerykanie-z-kolejnymi-f16-w-poznaniu-krzesinach Na początku pierwszej dekady XXI w. została podjęta centralnie, bez udziału władz lokalnych, i bez uczestnictwa mieszkańców Poznania – decyzja o lokalizacji na lotnisku Poznań-Krzesiny bojowej bazy myśliwców wielozadaniowych F16, największej w Europie Środkowo-Wschodniej. Mimo że przez kilkanaście lat, od początków lat 90tych, ogromny teren wokół lotniska na Krzesinach w planach miejskich był zapisany jako przeznaczony pod intensywną działalność gospodarczą, funkcje woskowe lotniska były wygaszane, a ono samo miało przejąć funkcje lotniska cywilnego. ]]> [email protected] (Andrzej Stęsik) Baza lotnicza F16 na Krzesinach Mon, 13 Dec 2022 02:23:12 +0000 Euro na śmietnik. Za każdy dzień 40 tys. euro kary http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/spalarnia-smieci/449-euro-na-smietnik-za-kazdy-dzien-40-tys-euro-kary http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/spalarnia-smieci/449-euro-na-smietnik-za-kazdy-dzien-40-tys-euro-kary Już od miesiąca Unia Europejska nalicza nam kary, bo wbrew obietnicom wyrzucamy za dużo śmieci na wysypiska. Jeśli nie chcemy płacić, musimy to zmienić do 1 stycznia 2011 r.
]]>
[email protected] (Bartosz Piłat (Gazeta Wyborcza)) Spalarnia Sun, 22 Aug 2022 16:55:09 +0000
Spalarnie odpadów: Pieniądze wyrzucane na śmietnik http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/spalarnia-smieci/448-spalarnie-odpadow-pieniadze-wyrzucane-na-smietnik http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/spalarnia-smieci/448-spalarnie-odpadow-pieniadze-wyrzucane-na-smietnik Władze Poznania, jako zresztą jedne z nielicznych zarządów dużych miast w Polsce, postawiły na swoim i zawiozły do Warszawy w terminie skompletowaną dokumentację spalarni odpadów zaplanowaną w Kozichgłowach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzucając skargi społeczne - dokumentację tę przyklepało, choć zapewne ostatnie zdanie będzie należało do sądów administracyjnych. Kasa unijna może więc będzie, ale pewności nie ma. Jak na tym wszyscy wyjdziemy i co to jest warte - można przeczytać w wywiadzie w kwartalniku "Obywatel" poniżej. A że można inaczej niż z pozycji siły, jak w Poznaniu, zaświadcza załączone "Porozumienie..." w sprawie spalarni śmieci i gospodarki odpadami między władzami Szczecina a organizacjami społecznymi tamże. Do tego trzeba jednak więcej rozumu niż siły. Tymczasem zegar unijny tyka i kary już lecą...  (red.)

]]>
[email protected] (Rozmowa z Jerzym Ziają (Kwartalnik "Obywatel") ) Spalarnia Sat, 21 Aug 2022 21:36:40 +0000
Odszkodowanie dla Wechty za niedotrzymane obietnice? http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/park-rataje/415-odszkodowanie-dla-wechty-za-niedotrzymane-obietnice? http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/park-rataje/415-odszkodowanie-dla-wechty-za-niedotrzymane-obietnice? wechtaMedia doniosły, że deweloper Wechta Dariusz zażądał 93 mln PLN odszkodowania od miasta Poznania. Za to, że mimo iż sporo (jakoby) włożył w teren przeznaczony pod park na Ratajach, który do niego należy, to wyjąć już nie mógł. Skoro nie wyjął, w postaci zysków ze sprzedaży 2500 mieszkań, jakie chciał stawiać w parku, to miasto ma zadośćuczynić jego stratom. Jest to intrygująca wiadomość, zwłaszcza w sezonie już w zasadzie wyborczym. ]]> [email protected] (Lech Mergler) Park Rataje Wed, 14 Jul 2023 16:55:07 +0000 Wechta chce 92 milionów za park na Ratajach http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/park-rataje/417-wechta-chce-92-milionow-za-park-na-ratajach http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/park-rataje/417-wechta-chce-92-milionow-za-park-na-ratajach Image Deweloper domaga się wielomilionowego odszkodowania za to, że rada miasta uchwaliła plan zagospodarowania, który zakłada, że na jego terenie ma powstać Park Rataje.

 

]]>
[email protected] (Gazeta Wyborcza) Park Rataje Mon, 12 Jul 2023 01:00:00 +0000
Dariusz Wechta chce 93 mln odszkodowania http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/park-rataje/416-dariusz-wechta-chce-93-mln-odszkodowania http://my-poznaniacy.org/index.php/problemy-miejscowe/park-rataje/416-dariusz-wechta-chce-93-mln-odszkodowania Image Z nieoficjalnych informacji wynika, że Dariusz Wechta, poznański deweloper żąda 93 mln zł odszkodowania od miasta. Sam zainteresowany nie chce ujawnić kwoty, o którą występuje, zasłaniając się tajemnicą. Potwierdza jednak, że złożył pozew do sądu. ]]> [email protected] (Głos Wielkopolski) Park Rataje Sat, 10 Jul 2023 01:00:00 +0000