Zażalenie Stowarzyszenia My-Poznaniacy na opieszałość Ministerstwa Środowiska
Krzysztof Ulas   
środa, 23 grudnia 2009
Poniżej treść zażalenia, jakie wystosowało Stowarzyszenie My-Poznaniacy do Premiera RP. Dotyczy ono opieszałości Ministra Środowiska w sprawie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu.

Stowarzyszenie My-Poznaniacy                                       Poznań, 12 października 2009 r.

60-116 Poznań, ul. Turniowa 22

KRS 0000305396

 

 

 

 

Prezes Rady Ministrów

za pośrednictwem

Ministra Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

 

 

 

 

 

 

ZAŻALENIE

 

 

Na podstawie art. 37. § 1 w związku z art. 17 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 kpa.

 

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 17 sierpnia 2009 roku Stowarzyszenie wniosło do Ministra Środowiska wniosek o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w sprawie odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dn. 13 maja 2008 r. nr SR. VII-4.66106-01/09 w sprawie monitoringu hałasu samolotów F-16. Pomimo upływu ustawowego terminu Stowarzyszenie do dnia dzisiejszego nie otrzymało odpowiedzi organu. Tym samym wnoszone zażalenie jest uzasadnione.

 

 

 

 

Za Zarząd Stowarzyszenia

 

Arleta Matuszewska, Prezes Zarządu                                                  

 

Lech Mergler, V-ce Prezes Zarządu

 

 

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar