Park Rataje
Rozprawa przed NSA ws warunków zabudowy dla Wechty
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 23:52
Szanowny Państwo,
uprzejmie informujemy opinię publiczną, że jutro, w środę 6 kwietnia o godz. 12.30 w sali „B” Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przy ul. G.P. Boduena 3/5, odbędzie się rozprawa mająca istotny związek z głośną i wydawałoby się definitywnie rozstrzygniętą, sprawą Parku Rataje w Poznaniu.

Przedmiotem rozprawy jest skarga kasacyjna P.H.-P. „Wechta” Dariusz Wechta na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 21 maja 2009 r., podtrzymaną następnie wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2009 r., uchylającą warunki zabudowy dla osiedla mieszkaniowego domów wielorodzinnych wydane w 30 stycznia 2006 r. przez prezydenta Poznania dla PH-P Wechta jako inwestora.  

Mówiąc po ludzku – zaskarżone m.in. przez Stowarzyszenie My-Poznaniacy (jesteśmy uczestnikiem na prawach strony w tym postępowaniu) i uchylane przez pięć lat przez różne instancje, w tym SKO, a na końcu WSA, warunki zabudowy dla osiedla mieszkaniowego PH-P Wechta na terenie przeznaczonym pod park – stają jutro przed NSA.

Jakie to ma znaczenie, zwłaszcza, że teren, którego te warunki zabudowy dotyczą, jest objęty prawomocnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miasta Poznania 2 lutego 2010 r. i przewidującym w tym miejscu jedynie park?

Jeśli NSA podtrzyma jutro stanowisko SKO oraz WSA w Poznaniu, to będzie oznaczać ostateczne, czyli prawomocne unieważnienie warunków zabudowy dla osiedla mieszkaniowego jako niezgodnych z prawem. Tym samym te warunki zabudowy znikną z obiegu prawnego i ostatecznie zniknie podstawa do ubiegania się przez PH-P Wechta o odszkodowanie od Miasta Poznania z tytułu rzekomych strat spowodowanych przez uchwalenie planu miejscowego wykluczającego budowę osiedla. W obiegu publicznym pojawiała się kwota ok. 93 mln zł tytułem odszkodowania dla Wechty. Zwykle w tym miejscu podawaliśmy, że przedmiotowy grunt – 7,95 ha –został zakupiony jako nieużytek poprzemysłowy za około 300 tys. zł. Jak wiadomo wniosek biznesmena Wechty o wypłatę odszkodowania nie został przyjęty przez prezydenta Poznania.

Uchylenie przez NSA decyzji SKO (i WSA) w Poznaniu) może oznaczać powrót do wcześniejszych etapów procedury wydawania warunków zabudowy, czyli dalsze przeciąganie postępowania w czasie. W tej sprawie nie chodzi już o proces inwestycyjny, budowę osiedla, tylko o uzyskanie przez PH-P Wechta znacznych korzyści finansowych z budżetu miasta z tytułu korzystnej dla jego wcześniejszych zamierzeń decyzji administracyjnej, zmieniającej faktycznie charakter terenu – z nieużytku przeznaczonego pod park na grunt inwestycyjny.

Jako strona postępowania będziemy jutro obecni na rozprawie przed NSA w Warszawie.Stowarzyszenie My-Poznaniacy

Poznań, 5 marca 2011 r.
 
Odszkodowanie dla Wechty za niedotrzymane obietnice?
Lech Mergler   
środa, 14 lipca 2010 16:55
Media doniosły, że deweloper Wechta Dariusz zażądał 93 mln PLN odszkodowania od miasta Poznania. Za to, że mimo iż sporo (jakoby) włożył w teren przeznaczony pod park na Ratajach, który do niego należy, to wyjąć już nie mógł. Skoro nie wyjął, w postaci zysków ze sprzedaży 2500 mieszkań, jakie chciał stawiać w parku, to miasto ma zadośćuczynić jego stratom. Jest to intrygująca wiadomość, zwłaszcza w sezonie już w zasadzie wyborczym.
Więcej…
 
Wechta chce 92 milionów za park na Ratajach
Gazeta Wyborcza   
poniedziałek, 12 lipca 2010 01:00

Deweloper domaga się wielomilionowego odszkodowania za to, że rada miasta uchwaliła plan zagospodarowania, który zakłada, że na jego terenie ma powstać Park Rataje.

 

Więcej…
 
Dariusz Wechta chce 93 mln odszkodowania
Głos Wielkopolski   
sobota, 10 lipca 2010 01:00
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Dariusz Wechta, poznański deweloper żąda 93 mln zł odszkodowania od miasta. Sam zainteresowany nie chce ujawnić kwoty, o którą występuje, zasłaniając się tajemnicą. Potwierdza jednak, że złożył pozew do sądu.
Więcej…
 
Odszkodowanie dla Wechty? - czyli co dalej z parkiem Rataje...
Adam Pawlik   
czwartek, 03 czerwca 2010 21:23
Dariusz Wechta, deweloper, który chciał budować wielkie osiedle na terenie przeznaczonym pod park, na pewno nie jest zadowolony z uchwalenia planu miejscowego dla parku Rataje, uprawomocnionego 17 maja br. Od jakiegoś czasu zaczął skarżyć się w mediach na swój los i grozić pozwem o odszkodowanie. Temat jest atrakcyjny, zatem głos dewelopera niektóre media podchwytują, nie zawsze weryfikując jego wypowiedzi. Sama postać inwestora, a zwłaszcza jego działania w Poznaniu, domagają się opisania, co niewątpliwie za czas jakiś tu nastąpi. 
Więcej…
 
Zainwestował i teraz chce rekompensaty
Głos Wielkopolski   
środa, 26 maja 2010 01:00

W nieoficjalnej rozmowie z "Polską Głosem Wielkopolskim" Dariusz Wechta powiedział, że przygotowuje pozew do sądu o odszkodowanie, ponieważ plan "Park Rataje II" uniemożliwia mu budowę osiedla mieszkaniowego na działce, która jest jego własnością.

 

 

Więcej…
 
Kto chce dać Wechcie odszkodowanie?
[email protected]   
środa, 03 marca 2010 07:55
We wczorajszym "Głosie Wielkopolskim"-Polska ukazał się artykuł na temat odszkodowania dla inwestora Dariusza Wechty, właściciela części terenów, które obejmuje uchwalony miesiąc temu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rataje-Park II. Skąd odszkodowanie za teren przeznaczony pod park, kupiony jako teren przeznaczony pod park...? Komu zależy i dlaczego, poza potrzebującym odszkodowania inwestorem, na wywoływaniu informacyjnego chaosu? Nie rozumiemy... Zamieszczamy tekst artykułu i jeden z wpisów na forum "Głosu..." pod artykułem, którego treść jest najbliższa wiedzy redakcji na temat w nim poruszony.
Więcej…
 
RATAJE-PARK II DZIEŃ PO
Lech Mergler   
środa, 03 lutego 2010 15:12
Czym jest dla Poznania, mieszkańców, władzy, liderów społeczeństwa obywatelskiego – zwycięstwo w sprawie uchwalenia planu miejscowego Rataje-Park II? Jakie ono ma znaczenie?
Więcej…
 


Strona 1 z 5