Park Rataje powstanie (?)
[email protected]   
niedziela, 24 stycznia 2010
Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie idei budowy Parku na Ratajach.
Wszystkich, którym losy PARKU na RATAJACH są bliskie - prosimy o obecność na dwóch bardzo ważnych dla mieszkańców wydarzeniach-posiedzeniach w Radzie Miasta

1. Środa 27.01.2023 godz. 16:00 - Komisja Polityki Przestrzennej

2. Wtorek 02.02.2023 godz. 09:00 - Sesja Rady Miasta

 

 

"ŻYCIE W ZIELENI - MODA CZY KONIECZNOŚĆ?" to hasło współczesnych architektów krajobrazu - zaproponowane niegdyś przez twórców układu pierścieniowo-klinowego zieleni w naszym mieście, Prof. Adama Wodziczkę, wdrażane przez Prof. Włodzimierza Czarneckiego - powinno w pełni mieć zastosowanie właśnie w naszym mieście – między innymi na RATAJACH.

Pomóżmy naszym Radnym podjąć właściwą decyzję!

 

 

Ad 1. Komisja Polityki Przestrzennej

 

Data:              2023-01-27 16:00

Miejsce:         sala 106 UM, pl. Kolegiacki 17

Temat:

 1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru "Północno-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu, część C - Krzyżowniki Północ (PU 988/10).
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie mpzp "Strumień Szklarka" w Poznaniu (PU 989/10).
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie mpzp "Rataje - Park II" w Poznaniu (PU 984/10).
 4. Prezentacja projektu mpzp Ławica 3.
 5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010r. oraz sprawozdania z prac za 2009r.
 6. Opiniowanie PU 990/10 w spr. mpzp "Dolina Głuszynki -część A" w Poznaniu
 7. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

 

 

 

Ad.2. Sesja Rady Miasta Poznania numer: LXVII, 2023-02-02 09:00

 

Przewidywany program sesji

LXVII sesja Rady Miasta Poznania odbędzie się 2 lutego 2010 r., o godz. 9.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Porządek obrad, z materiałami, poniżej:

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Komunikaty.

3.     Oświadczenia.

4.     Projekt stanowiska (PU S/991/10) w/s zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania finansowego na rzecz organizacji w Poznaniu 2. Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku.

o    Projekt stanowiska (PU S/991/10) w/s zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania finansowego na rzecz organizacji w Poznaniu 2. Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 roku.: PU S_991_10.doc [34.5kb]

 1. Projekt uchwały (PU 984/09) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Park II" w Poznaniu.
  • Projekt uchwały (PU 984/09) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Park II" w Poznaniu.: uchwala_Rataje_Park_II.doc [99.5kb]
  • do PU 984/09 uzasadnienie: uzasadnienie_do_uchwaly_RatajeParkII.doc [33.5kb]
  • do PU 984/09 zał. 1 mapa: Zal_Nr1_RatajeParkII_rys_planu.jpg [10049.58kb]
  • do PU 984/09 załącznik 2: Zal_Nr2_do_uchwaly_RatajeParkII.doc [67kb]
  • do PU 984/09 załącznik 3: Zal_Nr3_do_uchwaly_RatajeParkII.doc [23.5kb]
  • do PU 984/09 lista uwag nieuwzględnionych: llista_uwag_nieuwzgl_RatajeParkII.doc [79kb]
 2. Projekt uchwały (PU 989/10) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strumień Szklarka" w Poznaniu.
  • Projekt uchwały (PU 989/10) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strumień Szklarka" w Poznaniu.: Aa_uchwała_do_uchwalenia.doc [335kb]
  • do PU 989/10 uzasadnienie: Aa_uzasadnienie_uchwały.doc [61.5kb]
  • do PU 989/10 zał. 1 mapa: do PU 989_10.zal.1.mapa.pdf [273.69kb]
  • do PU 989/10 załącznik 2: Aa załącznik 2 do uchwały_.doc [130.5kb]
  • do PU 989/10 załącznik 3: Aa załącznik 3 do uchwały.doc [24kb]
  • do PU 989/10 lista nie uwzględnionych uwag: Aa lista nieuwzględnionych uwag.doc [126kb]

7.      Projekt uchwały (PU 990/10) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Głuszynki - część A" w Poznaniu.

o    Projekt uchwały (PU 990/10) w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Głuszynki - część A" w Poznaniu.: PU_990_10_Tresc.doc [77.5kb]

o    do PU 990/10 uzasadnienie: do PU_990_10_U.doc [29.5kb]

o    do PU 990/10 załącznik 1 mapa: do PU 990_10_Zal_Nr1.jpg [9083.91kb]

o    do PU 990/10 załącznik 2: do PU_990_10_Z2.doc [31.5kb]

o    do PU 990/10 załącznik 3: do PU_990_10_Z3.doc [28.5kb]

o    do PU 990/10 lista nie uwzględnionych uwag: PU_990_10_Lista_nieuwzl_uwag.doc [57.5kb]

8.      Projekt uchwały (PU 988/10) w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część C - Krzyżowniki Północ.

o    Projekt uchwały (PU 988/10) w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Północno - Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część C - Krzyżowniki Północ.: KzC - Uchwała o przystąpieniu do zmiany mpzp.doc [123kb]

9.      Projekt uchwały (PU 985/10) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, ul. Bukowska 53.

o    Projekt uchwały (PU 985/10) w/s nadania imienia Gimnazjum nr 60 w Poznaniu, ul. Bukowska 53.: PU_985_10_nadania imienia G_60 .doc [33kb]

o    do PU 985/10 opinia Komisji Oświaty i Wychowania z 7.01.10: karta_do_PU_985_10 KOiW 07.01.10.doc [32kb]

10.    Projekt uchwały (PU 987/10) zmieniającej uchwałę Nr LXII/866/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

o    Projekt uchwały (PU 987/10) zmieniającej uchwałę Nr LXII/866/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.: PU 987_10 zmieniającą 11.09r..doc [33.5kb]

11.    Projekt uchwały (PU 986/10) w/s nadania statutu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 53.

o    Projekt uchwały (PU 986/10) w/s nadania statutu Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 53.: PU_986_10_UCHWALA_statut_ZSzOIiSnr2_prezydent.doc [33kb]

o    do PU 986/10 załącznik STATUT: do_PU_986_10_Statut Zespołu Szkol z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2.doc [276kb]

o    do PU 986/10 opinia Komisji Oświaty i Wychowania z 7.01.10: karta_do_PU_986_10 KOiW 07.01.10.doc [33kb]

12.    Projekt uchwały (PU 992/10) w/s nadania statutu Straży Miejskiej Miasta Poznania.

o    Projekt uchwały (PU 992/10) w/s nadania statutu Straży Miejskiej Miasta Poznania.: PU_992_10.pdf [76.46kb]

o    do PU 992/10 zał. STATUT: do_PU_992_10_statut_SM.pdf [98.11kb]

13.    Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

14.    Interpelacje i zapytania.

15.    Odpowiedzi na zapytania.

16.    Wolne głosy i wnioski.

17.    Zamknięcie sesji.

18.    Przerwa obiadowa godz. 14.00 - 15.00.

 

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar