Postępowanie w sprawie Parku Rataje
Administrator   
poniedziałek, 10 listopada 2008

Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy (Kliknij na miniaturę w celu wyświetlenia obrazu). 

 

 

 

 Zażalenia na wznowienie postępowania 

 

 

 

 

 

 RATAJSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWYCH RAD OSIEDLI

Rada Osiedla „Zielone Rataje” Rada Osiedla „Żegrze” Rada Osiedla „Rataje Południowe” Rada Osiedla „Rataje Nad Wartą" Rada Osiedla „Chartowo"
Os.Powstań Narodowych 46 Os. Stare Żegrze 1 Os.Bohaterów II Wojny Światowej 29 Os. Piastowskie 62 Os.Czecha 59
61 – 214 POZNAŃ 61 – 249 POZNAŃ 61 – 387 POZNAŃ 61 – 155 POZNAŃ 61 – 288 POZNAŃ
   
Adres do korespondencji: Os.Powstań Narodowych 36/83  
 61-215 Poznań  
Poznań, 05.06.2023 r
0 ... /2008STOWARZYSZENIE 
„MY-POZNANIACY”

60-116 Poznań, 
ul. Turniowa 22

Dotyczy: 
Udziału w postępowaniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz pozwolenia na budowę

W związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz procedury przygotowawczej związanej z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę, dla budowy osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Chyżańskiej / Morzyczańskiej w Poznaniu:
• etap I dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 26/2, 23/2, 37, 38, 44/1 – ark. 06, obręb Żegrze (w związku z pismem: UA.IV.U12/73313-1987/07, z dnia 03.10.2022);
• etap II dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 5/1 - ark. 06, obręb Żegrze; 1/11, 1/13, 21 - ark. 10, obręb Żegrze i innych działkach położonych w tym rejonie; oraz 
• ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci wodociągowej, kanałów sanitarnych oraz kanałów deszczowych” (pismo nr UA.IV.U12/73314-134/08, z dnia 06.05.2023), przewidzianej do realizacji na w/w terenie, 
uprzejmie prosimy o wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Poznania o reprezentowanie mieszkańców z terenów objętych działalnością naszych Rad (Ratajskiego Porozumienia Rad Osiedli), przez Stowarzyszenie w wymienionych postępowaniach na prawach strony, zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia. 
Ze względu na ważny interes społeczny, prosimy o udział we wszystkich postępowaniach dotyczących, zarówno inwestycji celu publicznego, jak i inwestycji planowanych do realizacji na innych terenach, prywatnych i spółdzielczych.
Samorządy Pomocnicze - Rady Osiedli Miasta Poznania nie mają osobowości prawnej i nie mogą uczestniczyć w żadnych postępowaniach administracyjnych na prawach strony. 
Wielkie znaczenie budowy parków w mieście, w tym także parków na Ratajach, skłania nas do podjęcia intensywnych działań w tym zakresie.

Załączniki:
Kopie pism, 
mapy terenu


 

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: niedziela, 17 maja 2009 10:06