Plan miejscowy na Sołaczu
Sołacz - płachta na byki, ekologicznie zielona
Lech Mergler   
poniedziałek, 17 maja 2010 17:36
Image
We wtorek, 11 maja br., na sesji rady miasta odbyła się pięciogodzinna debata nad projektem planu miejscowego dla Sołacza, zakończona kilkoma głosowaniami, w wyniku których plan szczęśliwie uchwalony… nie został. Opór wobec planu wzbudza fakt, iż zaprowadza on zabudowę dużej części obecnych terenów zieleni na Sołaczu, należącego do chronionego, zachodniego klina zieleni. Plan przynosi pożytki jedynie deweloperom, zainteresowanym zabudową działek koło parku Sołackiego, Wodziczki i przy ul. Pułaskiego. Korzyści miasta, mieszkańców, nie zostały w planie bliżej określone.
Więcej…
 
Sołacz poczeka na plan zagospodarowania
Głos Wielkopolski   
piątek, 14 maja 2010 08:14

Image
Dyskusja podczas wczorajszej sesji Rady Miasta nad projektem planu zagospodarowania Sołacza trwała kilka godzin. Była burzliwa. Zakończyła się żądaniem Magdaleny Pauszek (radnej Lewicy) publicznych przeprosin od kanclerza UAM oraz przyjęciem jednej poprawki do planu. To wystarczyło, by procedura planistyczna musiała być powtórzona. W praktyce oznacza to, że projekt planu najwcześniej trafi na sesję za rok (wariant optymistyczny) lub półtora i zajmie się nim już nowa Rada Miasta.

 

Więcej…
 
Sześć godzin kłótni i Sołacz do poprawki
Gazeta Wyborcza   
piątek, 14 maja 2010 08:08

Image
Zieleń w centrum Poznania wciąż bez ochrony przed zabudową. Radni - chcąc ocalić otulinę parków Sołackiego i Wodziczki - tak zmienili plan zagospodarowania, że trzeba będzie tworzyć go na nowo. A to może potrwać nawet kilkanaście miesięcy.

 

Więcej…
 
Ratujmy Sołacz!!!
Krzysztof Ulas   
wtorek, 23 lutego 2010 14:30
Image
24 lutego br. o godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej. Dotyczyć ono będzie przede wszystkim opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania Sołacza.
Więcej…
 
PLAN dla SOŁACZA: CDN (niebawem)...
Lech Mergler   
piątek, 05 lutego 2010 16:52
Image
W poniedzialek, 25 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli grup i środowisk zaangażowanych w debatę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza: rady osiedla Sołacza i Strzeszyna też, Towarzystwa Miłośników Sołacza, stow. My-Poznaniacy i Rozbratu. Uznaliśmy, że przerwa w debacie komisji nad planem trwająca już ponad 3 miesiące, oficjalnie z powodu prac rady miasta nad budżetem, powinna się już zakończyć. Nie chcielibyśmy, żeby decydowaniem o losie Sołacza zajęła się po wyborach nowa rada, ponieważ wtedy radni mniej się przejmują wyborcami, niż przed wyborami. Teraz jest czas na debatę nad planem i jego odesłanie w celu gruntownej zmiany. 
Więcej…
 
Wybrane fragmenty Prognozy środowiskowej dotyczącej planu miejscowego dla Sołacza
Administrator   
piątek, 05 lutego 2010 16:49

 

DEKLARACJE – OBIETNICE – ZAPEWNIENIA

 

Konkluzja ze Streszczenia na str. 46:

„W prognozie wykazano, że realizacja zapisów projektu mpzp ‘Sołacz’ nie będzie miała negatywnych skutków dla środowiska przyrodniczego przedmiotowego obszaru, ani jego otoczenia. Co więcej, realizacja tych zapisów przyczyni się do poprawy stanu środowiska, przede wszystkim poprzez nałożenie obowiązku ochrony zieleni istniejącej i zaprojektowanie nowej zieleni w obrębie wszystkich terenów przewidzianych pod zabudowę. Projekt planu umożliwia realizację harmonijnej kompozycji urbanistycznej, odpowiadającej randze otoczenia, ale będącej równocześnie zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju.”

Więcej…
 
Apel do radnych w sprawie Planu Miejscowego dla Sołacza
Administrator   
piątek, 05 lutego 2010 16:40

Poniżej prezentujemy apel wystosowany do Radnych Miasta Poznania w sprawie Planu Miejscowego dla Sołacza.

Więcej…
 
Dokumenty w sprawie Sołacza
Krzysztof Ulas   
wtorek, 08 września 2009 18:13

Poniżej publikujemy dokumenty w sprawie Sołacza.

Więcej…
 


Strona 1 z 2