Spalarnia śmieci: ostatnia prosta
Administrator   
niedziela, 21 lutego 2010
W minionym tygodniu jednym z głównych tematów było finalizowanie postępowań administracyjnych dotyczących budowy spalarni śmieci w poznańskim Karolinie. Został między innymi wyłożony do publicznego wglądu raport oddziaływania inwestycji na środowisko.

Można się z nim zapoznać pod adresem: www.poznan.pl/mim/public/wos/documents.html?co=list&parent=2416&instance=1039&parent_tb_id=

Do powyższego dokumentu KAŻDY, nie tylko organizacje lub instytucje czy eksperci, mogą zgłaszać uwagi i wnioski – do 11 marca 2010r. Piszemy o tym dobitnie, bo o możliwości wpływania na treść Raportu jakoś słabo w mieście słychać.

Na temat spalarni, jej lokalizacji i braku społecznej akceptacji ukazało się kilka artykułów. Między innymi w Głosie Wielkopolskim i w Gazecie Wyborczej. 

Ciekawych refleksji dostarcza lektura tekstu Macieja Machajskiego dotycząca sytuacji w Bydgoszczy. Tam budowa spalarni szkodliwie wpływa na systemy segregacji śmieci. 

18 lutego 2010r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała postanowienie w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji.

 

 

Komentuje je STE Silesia na forum Gazety Wyborczej (cyt):

http://forum.gazeta.pl/forum/w,67,107599757,107617363,Skoro_wojt_Czerwonaka_nie_widzial_jeszcze_decyzji.html

Decyzja wg nas jest dosyć ciekawa i nie jest tak korzystna dla miasta, jak urzędnicy myślą. Wprowadza bowiem nowe elementy, wcześniej nie stosowane przez inne RDOS-y dla pozostałych spalarni w Polsce:

punkt14 decyzji: wymóg odzysku metali żelaznych i nieżelaznych PRZED spalaniem odpadów (oznacza to, że odpady nie mogą prosto ze śmieciarki trafiać prosto do pieca )

punkt 17 decyzji: pyły, popioły i mieszanki soli pospalarniowe należy najpierw zestalać a potem unieszkodliwiać w procesie D3 ( GŁEBOKIE ZATŁACZANIE ) np w kopalniach soli (składowanie podziemne)

punkt 45 decyzji: prowadzenie ciągłego monitoringu emisji substancji ZGODNEGO z przepisami: tu otwiera się furtka do żądani stałego
monitoringu dioksyn i rtęci zgodnie z ustawą o BHP
: (Dz.U. 2009 nr 104 poz. 868)

punkt 46 decyzji: obliczenia tła emisji wykonać wg nowego rozporządzenia (Dz.U. 2010nr 16 poz. 87) ( Są już programy z homologacją do tej ustawy? ) na podstawie pomiarów emisji z DWÓCH punktach pomiarowych poza terenem inwestycji w pobliżu najbliższej zabudowy.

punkt 37 decyzji: dwa szczelne zbiorniki dla wody pożarowej oraz odcieków pogaśniczych - bardzo dobra decyzja!!!!

punkt 49 decyzji: połączenie budowy spalarni z wymogiem budowy dróg publicznych na kwotę 120 mln PLN PRZED budową inwestycji.

punkt 7 decyzji: postawienie bramek do wykrywania złomu radioaktywnego na bramie zakładu

punkt 9 decyzji: "ciągłe mieszanie odpadów za pomocą chwytaków" - wyklucza to budowę bunkra wysokiego jak w Magdeburgu

punkt 10 decyzji: "system wycofania rusztu z komory paleniska" - przyznaję, że NIE WIEM , jak to ma wyglądać w piecach rusztowych.( Najprawdopodobniej RDOS przedobrzył. Ten składany jak scyzoryk ruszt (???) osobiście nigdy na wykładach nawet nie wspominano o takich cuchach. Ruszt to cholernie ciężka, do tego ruchoma konstrukcja (ruszają się schodki rusztu lubobracają walce).

Z nadmuchem i silosami na żużel i popiół poniżej (zawsze coś przeleci przez
dysze powietrzne).Jak można schować ruszt? Oznaczałoby , że kocioł od dołu byłby po prostu otwarty.....także sama długość rusztu ma znaczenie. Jak się tego ekolodzy uczepią to spalarnia w Poznaniu NIE powstanie nigdy.

punkt 20 decyzji: zakaz przekraczania wartości emisji 30 minutowych - oznacza to, że instalacja musi mieć duży margines bezpieczeństwa ( w Magdeburgu Kraków oglądał przekroczenie NOx , a Białystok tlenków węgla )

punkt 13 decyzji oraz strona 10 uzasadnienia: żużel ma być po sezonowaniu pod zadaszeniem przekazywany podmiotom zewnętrznym do SPORZĄDZANIA mieszanek betonowych. O sprzedaży żużla dla budownictwa można więc zapomnieć.

W tym punkcie trzeba będzie zapytać się w uwagach o to, jakie firmy posiadają pozwolenie zintegrowane do obrotu/przerobu odpadu o kodzie 19 01 12 (odpadu tego nie można przekazać innym przedsiębiorcom niż posiadającym odpowiednie zezwolenie) Magazyn żużla w takim wypadku nie powinien przekraczać 15 tys ton ( produkcja dwumiesięczna )

Strona 9 uzasadnienia: osady ściekowe będą miały wilgotność do 35%, co rujnuje plany wysokiej kogeneracji ( wymóg punkt 5 decyzji )

Uważamy , że teraz w trakcie dyskusji należy się skupić na kontroli, czy ustalenia raportu są zbieżne z tymi uzgodnieniami.

RAPORT
OOS jest dostępny na stronie internetowej a uwagi może składać każdy mieszkaniec (nie tylko ekolodzy ) do dnia 11 marca 2010 roku. 

Co może budzić wątpliwości?


- Amoniak: żądanie wprowadzenia monitoringu oraz wprowadzenia normy emisyjnej dla amoniaku ( poprzez dozowanie mocznika część amoniaku ucieka przez komin ) - do UM Poznania oraz do RDOS

- żądanie przedstawienia, jakie instalacje w województwie mogą unieszkodliwiać przez R3

- żądanie listy pozwoleń zintegrowanych instalacji i firm, które mają prawo odbierać żużle o kodzie 19 01 12 (żużle spalarniowe)

-żadanie odpowiedzi na pytanie - dlaczego w zakładzie ZUSOK w Warszawie żużle się zestala w cement a w Poznaniu chce się je przekazywać innym podmiotom w formie luźnej ( transport też hermetyczny? )

- pytanie, czy odpady o kodzie 19 12 12 ( balast posortowniczy ) też będą przywożone w hermetycznych wozach ? ( ste-silesia.org/bialystok/magdeburg oraz w uwagach do Krakowa wykazaliśmy , że w spalarni Magdeburskiej wozi się je otwartymi kontenerowcami )

-Jakość powietrza: wyliczenia są na podstawie danych z dnia 24.9.2022 podanych przez WIOS. Jednakże ten sam WIOS ( 62.3.166.5/iseo/ ) zaświadcza, że w grudniu, styczniu i lutym 2010 poziomy pyłu były w Poznaniu notoryczni przekraczane, a w tygodniu 20-28 września 2009 dzień 24 września był jedynym dniem bez stanu ostrzegawczego czy przekroczonego. Ostrożność w stosunku dla ludzkiego zdrowia wymaga, by wyliczenia były robione rzetelnie i biorąc pod uwagę niekorzystne warunki tj. sezon grzewczy a nie wtedy, kiedy ludzie nie palą w piecach.

- Emisje z instalacji: wykazałem w uwagach, że osady ściekowe mają o wiele wyższą koncentrację metali ciężkich i azotu niż zwykłe śmieci, gdyż są suche i są to substancje skondensowane przez proces oczyszczania ścieków. Należy żądać uzupełnienia tych wyliczeń

- Emisje hałasu: instalacja zestalania może emitować nawet 110 dB ....należy to doliczyć do emisji wspólnej.

- Transport : w uwagach krakowskich ( ste-silesia.org/krakow/uwagi ) wykazaliśmy, że średnie obciążenie jednego pojazdu że śmieciami to nie 10 ton tylko około 4,2 tony (Dane spalarni w Berlinie ) : 240 tys ton : 4,2 tony : 365 dni daje 156 pojazdów tam i z powrotem a nie 64. Do tego pojazdy z żużlem ( 72 tys ton ) , popiołami ( 15 tys ton ) oraz reagentami ( 2-3 tys ton )...daje na pewno powyżej 160 pojazdów dziennie w piątek świątek. Należy hałas policzyć na nowo.

MAPKA PROJEKTOWANEJ SIECI
DROGOWEJ
 

 

 

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: poniedziałek, 22 lutego 2010 05:58