Dość nękania lokatorów – nasze wystąpienie do władz publicznych
Stowarzyszenie My-Poznaniacy   
środa, 11 lipca 2012Zdecydowaliśmy się wystąpić oficjalnie do władz publicznych, bo kompletnie nie możemy zrozumieć, dlaczego te władze, z jednym wyjątkiem, przejawiają tak daleko posuniętą bierność wobec niezawinionej, ale intencjonalnie spowodowanej, ludzkiej krzywdy (red.)

Poznań, dnia 10 lipca 2012 r.


Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny
Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Inspektor Nadzoru Budowlanego Paweł Łukaszewski
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Krzysztof Jarosz
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania Wojciech Ratman
Naczelnik Wydziału Koordynacji Służb Straży Miejskiej M. Poznania Waldemar MatuszewskiOd kilku miesięcy obserwujemy w naszym mieście powtarzające się przypadki szykanowania mieszkańców oraz niszczenia ich mienia. Dotyczy to kamienic, które w ostatnim czasie zmieniły właściciela. Zastraszani byli lokatorzy kamienic przy ul. Niegolewskich, Strusia i Piaskowej – tylko w przypadku tej trzeciej mieszkańcy stawili opór i nie uciekli ze swoich mieszkań. Teraz w podobnej sytuacji znaleźli się  lokatorzy kamienic przy ul. Małeckiego/Rynek Łazarski oraz Stolarskiej.

Z dużym niepokojem odnosimy się do sytuacji polegającej na tym, że władze miasta nie podejmują żadnych kroków w celu ochrony praw mieszkańców. Z racji, iż praktyki polegające na "oczyszczaniu" kamienic z lokatorów mają miejsce w Poznaniu kolejny raz, oczekujemy od władz miasta przyjęcia konkretnych, systemowych rozwiązań przeciwdziałających temu procederowi. Z relacji medialnych oraz rozmów z mieszkańcami wyłania się obraz najgorszych praktyk gentryfikacyjnych. Akceptacja łamania elementarnych praw lokatorskich jest nie do przyjęcia w państwie prawa, dlatego liczymy na zdecydowaną odpowiedź ze strony organów władzy publicznej.

Wnosimy również o zbadanie kwestii finansowania przedmiotowych przedsięwzięć. Powtarzalny wzorzec nie dotyczy jedynie zachowań konkretnych osób nękających lokatorów, lecz również źródeł kredytowania rzeczonych przedsięwzięć biznesowych. Warto także  zwrócić uwagę na fakt, iż nękający mieszkańców administratorzy nie byli właścicielami przejmowanych kamienic. W związku z powyższym, należy również poddać analizie udział osób na rzecz których działali, oraz w przypadku kamienic przy ul. Stolarskiej  i Małeckiego/Rynek Łazarski działają, Piotr Śruba oraz Paweł Żukowski.

Jako mieszkańcy miasta Poznania solidaryzujemy się z lokatorami kamienic przy ul. Stolarskiej i Małeckiego/Rynek Łazarski oraz kategorycznie wzywamy prezydenta, urzędników, właściwe służby,  a także radnych do podjęcia kroków zmierzających do ukrócenia wyżej opisanych praktyk oraz, co bardzo ważne, stworzenia mechanizmów przeciwdziałających takim sytuacjom w przyszłości. Rolą władz miasta jest przede wszystkim dbanie o przestrzeganie prawa oraz tworzenie przestrzeni zapewniającej podstawowe warunki bytowe jego mieszkańcom. Władza publiczna winna być rzecznikiem potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia ich praw podstawowych – bezpieczeństwa i dachu nad głową.


Za Zarząd Stowarzyszenia My-Poznaniacy podpisali:


Anna Wachowska-Kucharska, wiceprezeska zarządu
Edgar Drozdowski, członek zarządu


Do wiadomości:

1. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
2. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
3. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin
4. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz
5. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej RMP Tomasz Lewandowski
6. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RMP Wojciech Wośkowiak
7. Przewodniczący Komisji Rewitalizacji RMP Mariusz Wiśniewski
8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP dyr. Bożena Przewoźna


POST SCRIPTUM:
Wczoraj, w czwartek, 19 lipca br. otrzymalismy oficjalną odpowiedź na powyższe pismo z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, podpisane przez Panią Dyrektor Bożenę Przewoźną, do zapoznania się.

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar

Poprawiony: piątek, 20 lipca 2012 12:10