Stanowisko zarządu os. Edwardowo I
Administrator   
czwartek, 16 października 2008
Zarząd Osiedla Edwardowo
Poznań
Gałczyńskiego 58
Andrzej Białas
604 403 300 Poznań 05.04.2023Komisja Polityki Przestrzennej, Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji


W odniesieniu do wczorajszego posiedzenia Komisji, w którym wzięliśmy udział jako autorzy wniosku dotyczącego przebiegu III Ramy w okolicy Lasku Marcelińskiego oraz Osiedla Edwardowo przesyłamy nasze kolejne uwagi z prośbą o ich uwzględnienie w ramach przygotowania kolejnego posiedzenia Komisji, planowanego na 11 kwietnia jak również ustosunkowanie się do nich Radnych podczas posiedzenia.

- projektanci (jak również w konsekwencji Komisja na posiedzeniu) nie odnieśli się w sposób merytoryczny do faktu, że przebieg III ramy w rejonie osiedla Edwardowo jest sprzeczny z zasadą ‘strefowania" zabudowy. Stwierdzenie, że jest to „jedyny możliwy" przebieg jest w sposób oczywisty niezgodne z prawdą - istnieje przebieg alternatywny, który został zaproponowany kilka miesięcy temu i jak dotychczas nie został w sposób dogłębny przeanalizowany. Co gorsza padają argumenty, że „jest już za późno", „zapadły już decyzje" z powołaniem się na poczynione już różne uzgodnienia (np. na ul Bukowskiej, z zarządem ogródków działkowych) co wskazuje na dziwne odwrócenie procedury - po co cała dyskusja społeczna skoro projektanci z góry założyli pewne kluczowe punkty przebiegu trasy i teraz cały pozostały przebieg jest niemożliwy do skorygowania?

- Generalnie przebieg III ramy w tym rejonie jest „wyborem mniejszego zła" w związku z tym postulujemy rozpatrzenie możliwości wycięcia części drzew otaczających fort co umożliwi przesunięcie przebiegu trasy na wschód, odsunie ją od osiedla i uchroni przed wycinaniem znacznie większej ilości drzew w lasku. Czy Komisja Ochrony Środowiska lub inne kompetentne organy mają w tej sprawie opinię? Proszę zauważyć że nawet mieszkając kilkanaście lat w pobliżu fortu nigdy mieliśmy okazji go zobaczyć. Kiedyś był to obiekt wojskowy i zapewne zasłonięcie go przed okiem wroga było uzasadnione (zwłaszcza że nie było wtedy programu Goggle Maps) ale teraz być może koncepcja częściowego odsłonięcia fortu jest godna rozpatrzenia,

- Na poprzednim posiedzeniu w ogóle (zapewne z powodu podjęcia decyzji o odłożeniu dyskusji) nie rozpatrzono problemu związanego z wodą. Istnieją ekspertyzy wskazujące na to, że przeprowadzenie w tym rejonie wykopu spowoduje obniżenie poziomu wód gruntowych w usychanie drzew na obszarze znacznie większym niż planowany na zajęcie pasem drogowym. Dodatkowo jak wykazuje praktyka pozostawiony po stronie wschodniej trasy wąski obszar lasku będzie niewątpliwie obiektem zakusów przeróżnych inwestorów i prędzej czy później padnie ofiarą zabudowy. Już na obecnym posiedzeniu byliśmy świadkami składania wniosków o zabudowanie terenów leśnych. Tak więc po kilku latach obszar ten nie będzie wyglądał tak jak prezentują to szkice projektantów. Po prostu 1/3 Lasku Marcelińskiego zniknie!

Jako mieszkańcy osiedla Edwardowo oczekujemy, że Komisje znajdą czas i możliwości aby przebieg trasy w tym rejonie został wyznaczony przy zachowaniu obecnie obowiązujących w takich trudnych przypadkach zasad tj. po wnikliwym rozpatrzeniu wszelkich możliwych wariantów i udowodnieniu, że przyjęty do planu przebieg jest optymalny. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że raz zatwierdzony spowoduje w krótkim czasie zamknięcie wszelkich innych możliwości gdyż pozostałe tereny zostaną wykorzystane na inne cele.Andrzej Białas

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar