Prezentacja "Warunki życia na poznańskich Jeżycach. Raport z badań niezależnych

Data i godzina:
23.03.2011 godz. 18.00
Miejsce:
skłot Rozbrat (ul. Pułaskiego 21 a, Poznań) -
Kategoria:
Wydarzenia
W grudniu 2010 roku studenci i studentki nauk społecznych, a jednocześnie osoby związane z poznańskim środowiskiem anarchistycznym i skłotem Rozbrat, przeprowadzili badania na jednej z dzielnic Poznania – Jeżycach.
Przedsięwzięciu przyświecały dwa cele. Po pierwsze, chodziło o potwierdzenie hipotezy, że problem ekonomicznego upośledzenia wcale nie dotyczy wąskiego marginesu mieszkańców Poznania, ale dużej jego
części tak, iż w istocie powinniśmy mówić o klasowych nierównościach społecznych. Po drugie, badania te nie były zlecone przez żadną instytucję, ani ośrodek władzy (jak ministerstwo, urząd miasta czy wyższa uczelnia). Przeprowadzone zostały w pełni ze środków społecznych, a ich celem było przekazanie wyników mieszkańcom
badanej dzielnicy w przekonaniu, że pozwoli to na lepszą ich samoidentyfikację i samodzielne dookreślenie własnych interesów.

Prezentacja wyników badań odbędzie się w środę, 23 marca o godzinie 18 w Klubie Anarchistycznym na skłocie Rozbrat przy ulicy Pułaskiego 21.
Miejsce:
skłot Rozbrat (ul. Pułaskiego 21 a, Poznań)