Spotkanie OTWARTEGO FORUM KULTURY

Data i godzina:
28.05.2012 godz. 19.00
Miejsce:
Teatr Nowy - Poznań
Kategoria:
Wykłady, dyskusje, konferencje
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE  OTWARTEGO FORUM KULTURY

PONIEDZIAŁEK 28 MAJA, TEATR NOWY, GODZINA 19:00

Zgodnie z przyjętymi wspólnie zasadami będzie to pierwsze z trzech zebrań w roku, podczas którego Obywatelska Rada Kultury przedstawi sprawozdanie ze swojej dziłalności.

Ponadto podczas każdego OFK tworzymy zbiór spraw i pytań związanych z zarządzaniem sferą kultury w naszym mieście. Po wspólnym określeniu adresatów mogących wyjaśnić nurtujące nas wszystkich problemy, Obywatelska Rada Kultury podejmie się znalezienia na nie odpowiedzi, zapraszając odpowiednie osoby na kolejne spotkania Otwartego Forum Kultury lub przedstawiając Państwu otrzymane pisemne odpowiedzi.

Prosimy o przygotowanie propozycji spraw wymagających Państwa zdaniem wyjaśnień i informacji. Już teraz wiemy, że tematem takim będzie choćby sytuacja nieprzyjęcia przez Radę Miasta Poznania zmian w statucie Teatru Ósmego Dnia.

Planowany przebieg Otwartego Forum Kultury 28 maja 2012 r.:

1. Sprawozdanie z dotychczasowych działań podjętych przez ORK
- zasady udziału ORK w pracach nad koncepcją powstania Biura Festiwalowego w Poznaniu;
- konkursy na stanowiska dyrektorów w instytucjach kultury i eksperci rekomendowani przez ORK do pracy w komisjach konkursowych;
- konsultacje społeczne Programu Rozwoju Kultury w Wielkopolsce;
- wydatki na kulturę w kontekście potrzeby ograniczenia wydatków bieżących miasta;

2. Dyskusja na temat priorytetów i kierunków działań ORK w kontekście pytań od OFK

3. Informacja o rezygnacji 2 członków Rady z udziału w pracach ORK i wybory uzupełniające do Rady.

4. Dyskusja na tematy zgłoszone przez uczestników Otwartego Forum Kultury, w tym sytuacja nieprzyjęcia przez Radę Miasta Poznania zmian w statucie Teatru Ósmego Dnia.

PROSIMY O PRZEKAZYWANIE INFORMACJI dot. KOLEJNEGO SPOTKANIA OFK .
Miejsce:
Teatr Nowy
Ulica:
Dąbrowskiego 5
Miasto:
Poznań
Kraj:

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar