XXXII Sesja Rady Miasta Poznania

Data i godzina:
05.06.2012 godz. 09.30
Miejsce:
Sala Sesyjna im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Ur - Poznań
Kategoria:
Komisje i sesje Rady Miasta

Sesja Rady Miasta Poznania numer: XXXII, 2023-06-05 09:30

Kadencja Rady Miasta Poznania

2010-2014

Rodzaj

nadzwyczajna

Protokół z obrad sesji:

Zapis audio:

brak

Przewidywany program sesji

XXXII, nadzwyczajna sesja RMP Poznania odbędzie się we wtorek. 5 czerwca 2012 r. o godz 9.30, w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania.

Porządek obrad:
 1. Porządek obrad sesji - do wydruku

  • porz. obrad -  pobierz XXXII sesja.pdf [484.05kb]
 2. 1. Otwarcie sesji.

 3. 2. Komunikaty.

 4. 3. Projekt uchwały (PU 528/12) w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

  • Projekt uchwały (PU 528/12) w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3. -  pobierz PU_0528_12_T.doc [38.5kb]
  • do PU 528/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0528_12_U.doc [30kb]
  • do PU 528/12 statut -  pobierz Statut Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.doc [68kb]
  • do PU 528/12 schemat organizacyjny -  pobierz do PU 528_12 Schemat organizacyjny.xls [219.5kb]
 5. 4. Projekt uchwały (PU 529/12) w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42.

  • Projekt uchwały (PU 529/12) w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42. -  pobierz PU_0529_12_T.doc [33.5kb]
  • do PU 529/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0529_12_U.doc [29.5kb]
  • do PU 529/12 statut -  pobierz Statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.doc [43kb]
  • do PU 529_12 Schemat organizacyjny. -  pobierz do PU 529_12 Schemat organizacyjny.doc [29kb]
 6. 5. Projekt uchwały (PU 545/12) w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2.

  • Projekt uchwały (PU 545/12) w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2. -  pobierz PU_0545_12_T.doc [33kb]
  • do PU 545/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0545_12_U.doc [42.5kb]
  • do PU 545/12 statut -  pobierz do PU 545_12 statut.doc [75.5kb]
  • do PU 545/12 schemat -  pobierz do PU 545_12.Schemat organizacyjny.xls [88kb]
 7. 6. Projekt uchwały (PU 546/12) w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznemu Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Al. Solidarności 36.

  • Projekt uchwały (PU 546/12) w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznemu Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu przy Al. Solidarności 36. -  pobierz PU_0546_12_T.doc [33kb]
  • do PU 546/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0546_12_U.doc [29.5kb]
  • do PU 546/12 statut -  pobierz do PU 546_12 statut.doc [76.5kb]
  • do PU 546/12 schemat -  pobierz do PU 546_12 Schemat organizacyjny.pdf [61.34kb]
 8. 7. Projekt uchwały (PU 550/12) uchylająca uchwałę Nr XLV/534/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania specjalnych dodatków mieszkaniowych.

  • Projekt uchwały (PU 550/12) uchylająca uchwałę Nr XLV/534/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2000 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania specjalnych dodatków mieszkaniowych. -  pobierz PU_0550_12_T.doc [30.5kb]
  • do PU 550/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0550_12_U.doc [31.5kb]
 9. 8. Projekt uchwały (PU 551/12) w sprawie statutu Teatru Ósmego Dnia.

  • Projekt uchwały (PU 551/12) w sprawie statutu Teatru Ósmego Dnia. -  pobierz PU_0551_12_T.doc [32.5kb]
  • do PU 551/12 uzasadnienie -  pobierz do PU_0551_12_U.doc [27.5kb]
  • do PU 551/12 statut -  pobierz do PU 551_12 STATUT TEATRU OSMEGO DNIA.doc [55kb]
 10. 9. Projekt uchwały (PU 548/12) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2012 -2031.

  • Projekt uchwały (PU 548/12) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania na lata 2012 -2031. -  pobierz PU_0548_12_T.doc [34kb]
  • do PU 548/12 uzasadnienie -  pobierz do PU 548_12 uzasadnienie_WPF.pdf [13.91kb]
  • do PU 548/12 załaczniki 1 - 3 -  pobierz do PU 548_12 zal_1-3.pdf [102.71kb]
  • do PU 548_12 zal_4.wykaz przedsiewziec wieloletnich.pdf -  pobierz do PU 548_12 zal_4.wykaz przedsiewziec wieloletnich.pdf [293.82kb]
  • do PU 548_12 zal_5.mater. objasniajace.pdf -  pobierz do PU 548_12 zal_5.mater. objasniajace.pdf [199.16kb]
  • do PU 548_12 zalacz_do_uzasadn.pdf -  pobierz do PU 548_12 zalacz_do_uzasadn.pdf [187.03kb]
  • do PU 548/12 opinia Komisji Polityki Przestrzennej 30.05.12 -  pobierz karta_do_PU_548_12 KPP 30.05.2012.doc [37kb]
  • do PU 548_12 opinia Komisji Oświaty i Wychowania 31.05.12 -  pobierz karta_do_PU_548_12 KOiW 31.05.2012.doc [37kb]
 11. 10. Projekt uchwały (PU 549/12) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2012 rok.

  • Projekt uchwały (PU 549/12) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2012 rok. -  pobierz PU_0549_12_T.doc [46.5kb]
  • do PU 549_12 uzasadnienie_wydatki.pdf -  pobierz do PU 549_12 uzasadnienie_wydatki.pdf [113.01kb]
  • do PU 549_12 zal. 10 uzasadnienie_dochody.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal. 10 uzasadnienie_dochody.pdf [63.63kb]
  • do PU 549_12 zal_1_dochody.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal_1_dochody.pdf [86.38kb]
  • do PU 549_12 zal_2_wydatki.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal_2_wydatki.pdf [122.74kb]
  • do PU 549_12 zal_3_wydatki.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal_3_wydatki.pdf [120.09kb]
  • do PU 549_12 zal_4_wydatki majatk.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal_4_wydatki majatk.pdf [82.55kb]
  • do PU 549_12 zal_5_samorzady.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal_5_samorzady.pdf [62.94kb]
  • do PU 549_12 zal_6_wynik_.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal_6_wynik_.pdf [30.72kb]
  • do PU 549_12 zal_7_dotacje.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal_7_dotacje.pdf [53.25kb]
  • do PU 549_12 zal_8_pozabudżet.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal_8_pozabudżet.pdf [40.12kb]
  • do PU 549_12 zal_9_dot_przedm.pdf -  pobierz do PU 549_12 zal_9_dot_przedm.pdf [52.5kb]
  • do PU 549_12 MAJ_mat. obj.-2012.pdf -  pobierz do PU 549_12 MAJ_mat. obj.-2012.pdf [140.2kb]
  • do PU 549/12 opinia Komisji Polityki Przestrzennej 30.05.12 -  pobierz karta_do_PU_549_12 KPP 30.05.2012.doc [38kb]
  • do PU 549_12 opinia Komisji Oświaty i Wychowania 31.05.12 -  pobierz karta_do_PU_549_12 KOiW 31.05.2012.doc [38kb]
 12. 11. Wolne głosy i wnioski.

 13. 12. Zamknięcie sesji.

Miejsce:
Sala Sesyjna im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Ur
Ulica:
pl. Kolegiacki 17
Miasto:
Poznań

Komentarze (0)

Zapisz się do kanału RRS tego komentarza

Pokaż/Ukryj Komentarze

Napisz komentarz

pomniejsz | powiększ obszar